Skip to main content
header-image
hibrit sistemler

Hibrit Kontrol Sistemlerinin Avantajı

May 25, 2022

Enerji dönüşümünün temel sorunlarından biri: Dağıtılabilirlik… Çeşitli enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları ve geleneksel enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin, ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda, doğru şekilde entegre edilmesi gerekiyor. Hibrit çözümlerin ve depolama sistemlerinin çözümün bir parçası olduğunu, ancak yenilikçi kontrol sistemleri olmadan faydalarının ortaya çıkarılamayacağını daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik.
Hibrit kontrol sistemlerinin sunduğu avantajlardan biri de birden fazla sistemin tek bir sistem üzerinde entegre edilebilmesi ki bu enerji dönüşümünde karmaşıklığın olduğu nokta.
Hibrit Kontrol Sistemleri, neye ihtiyacı olduğunu anlamak için şebekeyi takip eden ve kapasitesine ve verimine göre uygun üretim veya depolama varlıklarını sorunsuz bir şekilde dağıtarak bu talebi karşılayan bir beyin gibi hareket eder. Tesis Kontrol Çözümümüz bu noktada, hibrit bir tesisin parçası olarak rüzgar, güneş, pil enerjisi depolama ve gaz türbini varlıklarının birleşimini bir arada kontrol etme becerisini sahada kanıtladı. Bu da 150 ms'ye varan tepki süresi sunarak ve enerji fazlasını yakalayarak yaklaşık %22 daha fazla enerji sağlıyor.


Ve tüm bunlar ekonomik değer yaratırken oluyor
Hibrit ve Depolama sistemleri oldukça yeni… Bu tür projelerde maliyetleri azaltmak için hala birtakım yenilikler gerçekleştiriliyor. Maliyeti azaltmanın bir kısmı, daha iyi algoritmalar, daha hızlı algılama veya harekete geçirme gibi daha gelişmiş kontrol çözümleri ile sağlanıyor. Bir diğer kısmı yenilenebilir enerji ya da depolama gücünü şebekede ihtiyaç duyulan AC gücüne dönüştüren invertörlerle, geliştirilmiş koordinasyon yoluyla, sağlanıyor.


Dağıtım çözümlerinin analizi gösterdi ki, mevcut sektördeki en iyi uygulamalara göre, enerji arbitrajı yoluyla %7,5'e kadar ek gelir sağlanabiliyor. Ve bu kazanım, donanımda önemli değişiklikler yapılmadan dahi gerçekleştirilebildi.


Hibrit Enerji Sistemleri yolculuğunun bir parçası olan "kontrol sistemleri”, müşterilerimiz için çok açık bir değer yaratıyor. Bunu da hem enerji dönüşümüne katkısı ile sağlıyor hem de karbonsuzlaştırmayı hızlandırdığı için önemli bir sosyal fayda yaratarak yerine getiriyor.


Kontrol sistemleri bir bütün olarak yalnızca enerji endüstrisi için değil diğer birçok sektör için de gelecek teşkil ediyor. Daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için dünya çapında hepimizin neler yapabileceğini keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz.


https://www.ge.com/renewableenergy/hybrid/flexiq

Categories
tags