นโยบายความเป็นส่วนตัวของ GE

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
LANGUAGE

อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2020

บริษัท General Electric และนิติบุคคลที่บริษัทแม่ถือหุ้นทั้งหมดและ นิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งถือหุ้นฝ่ายข้างมาก (ให้เรียกรวมกันว่า “GE Group”) เคารพข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การอ้างอิงถึง “GE” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา” ในนโยบายความ เป็นส่วนตัวฉบับนี้หมายถึงนิติบุคคลที่รับผิดชอบต่อการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ก็คือนิติบุคคลที่ขอข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากทรัพย์สินของ GE Group รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และเพจโซเชียลมีเดีย ที่อ้างอิงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ช่องทางออนไลน์”) การเก็บรวบรวมข้อมูลออฟไลน์เกี่ยวกับการขาย การตลาด การมีส่วนร่วมของพันธมิตรและซัพพลายเออร์ (“ช่องทาง ออฟไลน์”) และจากที่อื่น รวมถึงเครือข่ายโฆษณาและนายหน้าซื้อว่าที่ลูกค้า (ให้เรียกรวมกันว่า “ช่องทาง") นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ได้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากเว็บไซต์หางาน ซึ่งอยู่ ภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงานที่นี่หรือกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหาก

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ขอจากช่องทางต่างๆ วิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บุคคลที่ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ และวิธีที่คุณอาจใช้สิทธิ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ยังอธิบายมาตรการของเราในการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ และวิธีที่คุณสามารถ ติดต่อเราเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว

ช่องทางออนไลน์อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และฟีเจอร์จากที่ อื่น หรือมีคุกกี้จากที่อื่น ที่ GE Group ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อทำความคุ้มเคยกับแนวปฏิบัติของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ของตนเองเกี่ยวกับคุกกี้จากที่อื่น โดยการใช้เครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ ด้วยการคลิกปุ่ม “คุกกี้” ตรงด้านท้ายหน้าของธุรกิจ GE ที่คุณ สนใจจัดการความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้

คลิกลิงก์ด้านล่างลิงก์ใดก็ได้เพื่อไปยังส่วนที่ระบุไว้:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขอ

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราอาจขอมีดังต่อไปนี้:

 • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสาร อีเมลและที่อยู่ไปรษณีย์) สำหรับคุณหรือบุคคลอื่น (เช่น เจ้าของ/ สมาชิกของธุรกิจของคุณ)
 • ข้อมูลที่ใช้เปิดบัญชีออนไลน์ของคุณ (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน คำถามและคำตอบเพื่อรักษาความปลอดภัย)
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและทางประชากรศาสตร์ (เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ ตำแหน่งงาน สถานภาพสมรสและผู้อยู่ในอุปการะ ข้อมูล เกี่ยวกับคู่สมรสและครอบครัวอื่นๆ)
 • ประวัติการซื้อและบริการดูแลลูกค้า
 • ข้อมูลด้านการเงิน (เช่น ข้อมูลด้านการชำระเงิน รวมถึงชื่อ ที่อยู่ที่ เรียกเก็บเงินและรายละเอียดบัตรชำระเงิน (ซึ่งก็คือหมายเลขบัตร วันหมดอายุและรหัสรักษาความปลอดภัย) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี ธนาคาร งบการเงิน รายได้และเครดิตสกอร์)
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง (เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากที่อยู่ IP ประเทศและ รหัสไปรษณีย์ของคุณ) และพิกัดที่แม่นยำของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่เราได้บอกกล่าวและกำหนดตัวเลือก ตามความเหมาะสม
 • ข้อมูลด้านเสียง อิเล็กทรอนิกส์หรือภาพ
 • ข้อมูลติดต่อที่คุณแจ้งเกี่ยวกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นๆ ที่คุณอยาก ให้เราติดต่อ
 • การอนุมานเกี่ยวกับคุณ รวมถึงความต้องการของคุณ
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เก็บรวบรวมระหว่างการท่องเว็บและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์ของคุณ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ การท่องเว็บและรูปแบบการใช้เว็บไซต์ของคุณ) รวมถึงผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่างๆ และเว็บไซต์จากที่อื่น ที่เราได้รับจากการใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ดูเครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้))และ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาที่คุณส่งให้เรา (เช่น ผ่านทาง ฟีเจอร์ “ติดต่อเรา”)

นอกจากนี้ เราอาจจะขอเลขประจำตัว ID ที่ทางราชการออกให้และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เช่น หมายเลขประกันสังคมของสหรัฐฯ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยและการเงินของเรา

 

เราใช้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์จากที่อื่นกับช่องทางออนไลน์ รวมถึง Google Analytics Adobe Analytics และ Marketo ซึ่งใช้คุกกี้และ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (เช่น ที่อยู่ IP) เพื่อ ประเมินการใช้และการมีปฏิสัมพันธ์กับช่องทางออนไลน์ (คุณสามารถ ศึกษาเกี่ยวกับฟีเจอร์โฆษณาของ Google รวมถึงกลไกเลือกที่จะไม่รับ โฆษณาในปัจจุบันของ Google Analytics ได้ที่นี่ หากต้องการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้และบริการอื่นๆ รวมถึงวิธียกเลิกการรับโฆษณา โปรดดูเครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ของ เราที่นี่ )

โปรดทราบว่าคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราด้วยความสมัครใจ หากคุณ เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางประเภทแก่เรา เราก็อาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภทให้คุณได้ และคุณก็อาจจะไม่สามารถ เข้าถึงฟีเจอร์บางประเภทของช่องทางออนไลน์ได้

คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เช่นเดียวกับบริษัทส่วนใหญ่ GE ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณบน เว็บไซต์ของเราให้มีความเฉพาะตัว

วิธีที่เราใช้คุกกี้

คุกกี้มีข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งถูกดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จะมีการส่งคุกกี้กลับไปยังเว็บไซต์ของเราเพื่อทำให้เราจดจำอุปกรณ์ของคุณได้

คุกกี้ที่จำเป็นทำให้เราจดจำอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยคุณไปตามจุด ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับข้อมูลและบริการที่คุณได้ร้องขอ

คุกกี้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการปรับแต่งทำให้เว็บไซต์ของเรา จดจำความต้องการของคุณ เช่น การเลือกภาษาและช่วยคุณดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของตนเองมากที่สุด คุกกี้เหล่านี้ยังช่วยให้เรารักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ ด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าผู้เยี่ยมชมเจอและใช้เว็บไซต์ของเราอย่างไร รวมถึงประสิทธิภาพของเว็บไซต์

อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อการโฆษณาในบางกรณี เพื่อส่งข้อความ โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น

การตัดสินใจเกี่ยวกับคุกกี้
คุณสามารถดูรายชื่อคุกกี้ของ GE และพันธมิตรที่คัดสรรบนเว็บไซต์ และตัดสินใจเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ โดยการไปที่เครื่องมือยินยอมให้ใช้ คุกกี้ ด้วยการคลิกปุ่ม “คุกกี้” ตรงด้านท้ายหน้าของธุรกิจ GE ที่คุณ สนใจจัดการความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้ นอกจากเครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ของเราแล้ว เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยังอนุญาตให้คุณจัดการความ ต้องการเกี่ยวกับคุกกี้ หากคุณตัดสินใจที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บน เว็บไซต์ของเรา คุณก็อาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกฟีเจอร์บน เว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับคุกกี้ต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ได้ ยกเว้นคุกกี้ที่จำเป็นแก่การทำงานของเว็บไซต์นี้ (คุกกี้ที่จำเป็น) โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ของ เรา เครื่องมือก็จะใส่คุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อทำตามความ ต้องการของคุณ

เครื่องมือสำหรับการแบ่งปัน
บางครั้ง เราก็จะฝังเนื้อหาและเครื่องมือสำหรับการแบ่งปันจากเว็บไซต์ ที่อื่น เช่น ปุ่ม “กดถูกใจ” จากเว็บไซต์เครือข่ายโซเชียลมีเดียเพื่อ ยกระดับประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์จากที่อื่น เหล่านี้อาจจะใส่และเข้าถึงคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณด้วยเหมือนกัน GE ไม่ได้ควบคุมการใส่หรือการเข้าถึงคุกกี้จากที่อื่นเหล่านี้ ดูรายชื่อ บุคคลภายนอกได้ในเครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ โปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านี้เพื่อทำความคุ้มเคยกับแนวปฏิบัติของพวกเขา คุณสามารถใช้สิทธิ์เกี่ยวกับคุกกี้จากที่อื่น โดยการใช้เครื่องมือยินยอมให้ใช้คุกกี้ ด้วยการคลิกปุ่ม “คุกกี้” ตรงด้านท้ายหน้าของธุรกิจ GE ที่คุณสนใจจัดการความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้

วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาเพื่อ:

 • ส่งมอบและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • ประมวลผลและดำเนินการตามคำสั่งซื้อขาย ตลอดจนแจ้งสถานะ คำสั่งซื้อขายให้คุณทราบ
 • แจ้งเกี่ยวกับและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม โครงการและการส่งเสริม (เช่น ด้วยการส่งการแจ้งเตือน เนื้อหาเพื่อการ ส่งเสริม จดหมายข่าวและการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดอื่นๆ)
 • จัดทำและอำนวยความสะดวกระหว่างจัดทำแบบสำรวจ การชิงโชค การแข่งขัน การจัดการสนทนากลุ่มและโครงการริเริ่มด้านการวิจัย ตลาด
 • วิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การวิจัยตลาด การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์ทางการเงินและการจัดกลุ่มลูกค้า)
 • ส่งโฆษณาให้ผู้ที่เคยซื้อหรือชมสินค้า รวมถึงประเมินประสิทธิผล ของความพยายามด้านการทำการตลาดของเรา (รวมถึงการเข้าร่วม เครือข่ายโฆษณา)
 • ให้บริการช่วยเหลือลูกค้า
 • ประมวลผล ประเมินและตอบสนองต่อคำขอ ข้อสงสัยและการยื่นคำขอ
 • จัดทำ บริหารจัดการและสื่อสารเกี่ยวกับบัญชีของคุณกับคุณ (รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนการชำระเงิน)
 • บริหารจัดการและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมหลักสูตรของเรา
 • ให้บริการแก่นักลงทุน
 • จัดกิจกรรมด้านการตลาดและการขาย (รวมถึงสร้างว่าที่ลูกค้า หาโอกาสในการทำการตลาด วิจัยตลาด กำหนดและจัดการ ประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาและการตลาด รวมถึงจัดการ แบรนด์ของเรา)
 • ดำเนินธุรกิจ ประเมินและปรับปรุงธุรกิจ (เช่น ด้วยการบริหารจัดการ ยกระดับและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางออนไลน์ใหม่ๆ จัดการการสื่อสาร และความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงจัดกิจกรรมด้านการบัญชี การ ตรวจสอบ การเรียกเก็บเงิน การกระทบยอดและการทวงหนี้)
 • ตรวจสอบยืนยันตัวตน ปกป้องและป้องกันการฉ้อโกงและกิจกรรม อื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การเรียกร้อง ตลอดจนความรับผิดอื่นๆ และจัดการระดับความเสี่ยงและคุณภาพ
 • สอบสวน ปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อกำหนดด้านกฎหมาย มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ภาระหน้าที่ตามสัญญา ตลอดจนนโยบายและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ (เช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ ตลอดจนข้อกำหนดการใช้งานช่องทางออนไลน์อื่นๆ) และ
 • รักษาและยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของผลิตภัณฑ์ บริการ ช่องทางออนไลน์ บริการเครือข่าย แหล่งข้อมูล และ พนักงานของเรา

เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากช่องทางออนไลน์เข้ากับ ข้อมูลที่เราได้รับจากช่องทางออฟไลน์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เพื่อ จุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

เราอาจเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นข้อมูลนิรนามหรือรวมเข้ากับ ข้อมูลอื่นๆ และนำมาใช้ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น และจุดประสงค์อื่นๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต นอกจากนี้ เราก็

อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์เพิ่มเติมที่เรากำหนด ระหว่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล เราจะขอคำยินยอมจากคุณให้ใช้ข้อมูลเพิ่มเติม เหล่านี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด เราก็จะขอคำยินยอมจากคุณให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อการทำการตลาดทางตรง

โดยปกติแล้ว หลักการทางกฎหมายในการที่ GE ประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น จะอาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้:

 • คำยินยอมของคุณ
 • การปฏิบัติตามสัญญากับคุณหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประโยชน์ของธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
 • การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายของเรา

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่จำหน่ายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณโดยประการอื่น เว้นเสียแต่ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือขณะเก็บ รวบรวมข้อมูล

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายใน GE Group ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการที่เราว่าจ้างเพื่อให้บริการในนามของเรา (เช่น การประมวลผลการชำระเงิน การ ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การให้ความช่วยเหลือลูกค้าและการ วิเคราะห์ข้อมูล) ผู้ให้บริการเหล่านี้จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ ได้รับไว้อย่างปลอดภัย และจะถูกห้ามมิให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวตามสัญญา ยกเว้นเพื่อการให้บริการในนามของเราที่ จำเป็นหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับพันธมิตรด้านการตลาดร่วมและ พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความ เป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือในกรณีของการประมวลผลข้อมูลเฉพาะ ธุรกิจ GE ใดๆ โดยเฉพาะ ก็เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศความ เป็นส่วนตัวของธุรกิจและ/หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (1) หากกฎหมายที่ใช้บังคับหรือขั้นตอนทางกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เราเปิดเผย (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายเรียกพยาน) (2) ให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ราชการอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามคำขอตาม กฎหมายที่ชอบด้วยกฎหมาย (3) เมื่อเราเชื่อมั่นว่าจำเป็นต้อง เปิดเผยเพื่อป้องกันการทำร้ายร่างกายหรือความสูญเสียทางการ เงิน (4) เพื่อกำหนด ใช้หรือพิทักษ์สิทธิ์ตามกฎหมายของเรา (5) เกี่ยวกับการสอบสวนการฉ้อฉลหรือการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริงหรือต้องสงสัยหรือ (6) โดยได้รับคำยินยอมจากคุณโดยประการอื่น
 • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลใดๆ ที่เรามีเกี่ยวกับคุณ ให้แก่ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง หากมีหรือมีแนวโน้มที่จะมีการขายหรือ โอนธุรกิจหรือสินทรัพย์ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด (รวมถึงหากมี การควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า การปรับโครงสร้าง องค์กร การขายธุรกิจ การเลิกหรือการชำระบัญชี) หรือการรวมธุรกิจประเภทอื่น ในกรณีดังกล่าว เราจะบังคับให้บุคคลภายนอกที่ เกี่ยวข้องคุ้มครองข้อมูลในระดับใกล้เคียงกับที่ GE Group คุ้มครองข้อมูลที่เราแบ่งปัน

การถ่ายโอนข้อมูล

เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในประเทศอื่นๆ ด้วย รวมถึงสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ต่างจากประเทศที่มีการส่งข้อมูล ในกรณีดังกล่าว เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเพื่อ จุดประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้รับในประเทศอื่น เราจะดำเนินการ ตามมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด GE Group ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ซึ่งกำกับดูแลการจัดการข้อมูลส่วน บุคคลของผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในสหภาพยุโรป อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของ GE Group ได้ด้วยการคลิกที่นี่

แนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัท General Electric ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สอดรับกับระบบกฎระเบียบด้าน ความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน (CBPR) ของ APEC ระบบ CBPR ของ APEC กำหนดกรอบโครงสร้างเพื่อให้องค์กรรับประกันว่ามีการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศเศรษฐกิจใน APEC ที่เข้า ร่วม อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างของ APEC ได้ที่นี่

ทางเลือกของคุณ

เราเปิดโอกาสให้คุณมีทางเลือกบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ หากคุณต้องการปรับปรุงความต้องการของตนเองให้เป็น ปัจจุบัน จำกัดการติดต่อสื่อสารที่ได้รับจากเราหรือส่งคำขอ โปรดติดต่อ เราตามที่ระบุไว้ในส่วน วิธีติดต่อเราในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวิธีการที่เครือข่ายโฆษณาใช้ข้อมูล เกี่ยวกับความสนใจของคุณ เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ หากต้องการศึกษาวิธีไม่รับโฆษณาตามความสนใจของเครือข่าย โฆษณาในสหรัฐฯ โปรดเข้าไปที่ พันธมิตรการโฆษณาดิจิทัลและโครงการริเริ่มด้านการโฆษณาของเครือข่าย   สำหรับสหภาพยุโรป โปรดเข้าไปที่พันธมิตรด้านการโฆษณาดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟของยุโรป ผู้ที่อยู่ในแคนาดาและยินยอมที่จะรับการ ติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โปรดเข้าไปที่ https://www.ge.com/ca/caslและศึกษาวิธียกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ https://sc.ge.com/*casl-unsubscribeช่องทางออนไลน์ไม่ได้ ออกแบบมาให้ตอบสนองต่อสัญญาณ “ไม่ติดตาม” ที่ได้รับจากเว็บ เบราว์เซอร์

คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะ (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ที่เรา ประมวลผลเกี่ยวกับคุณและขอรายละเอียดการประมวลผลดังกล่าว (2) ขอให้เราอัปเดต แก้ไขเพิ่มเติม ลบหรือจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ (3) ใช้สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลของคุณ ภายในขอบเขตที่ กฎหมายในเขตอำนาจของคุณกำหนด ในกรณีที่กฎหมายกำหนด คุณสามารถเพิกถอนคำยินยอมที่คุณเคยให้เราหรือคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย เกี่ยวกับ สถานการณ์ของคุณโดยเฉพาะได้ทุกเมื่อ และเราก็จะทำตามความ ต้องการของคุณตามความเหมาะสมตั้งแต่นี้ต่อไป หากต้องการขอใช้ สิทธิ์เหล่านี้ โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วนวิธีติดต่อเรา ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน “สิทธิ์ส่วน บุคคล” ของ กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใน องค์กรได้ที่นี่ เราอาจดำเนินการต่างๆ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของ คุณ ก่อนอนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อมูล เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณและรักษาความปลอดภัย อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก่อนที่เรา จะส่งมอบสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้ ภายใน ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณอาจมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หากคุณไม่พึงพอใจกับการดำเนินการของ เรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่อาศัย GE พยายามที่จะจัดการกับ เรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลาสามสิบวันหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน

วิธีที่เราคุ้มครองการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เรารักษามาตรการป้องกันด้านการบริหาร ทางเทคนิคและกายภาพ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎหมาย ในสถานที่ที่ได้รับข้อมูลส่วน บุคคล ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องการทำลาย การสูญเสีย การแก้ไข การใช้ การเปิดเผย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับเรา ผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับเกี่ยวกับคุณ ตราบเท่าที่ (1) จำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้รับมา ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็น ส่วนตัวฉบับนี้หรือ (2) เรามีมูลเหตุทางกฎหมายอื่น ตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือขณะที่เก็บรวบรวม สำหรับการเก็บ รักษาข้อมูลดังกล่าวไว้นานกว่าระยะเวลาที่จำเป็นตามจุดประสงค์เดิม ภายในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ข้อมูลเพิ่มเติมและประกาศเฉพาะเขตอำนาจ

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

ช่องทางออนไลน์ออกแบบมาเพื่อบุคคลทั่วไปและไม่ได้ออกแบบมา เพื่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมหรือ ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีผ่านช่องทาง อออนไลน์ หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราก็จะลบข้อมูลดังกล่าวจากบันทึกของเราอย่าง ทันท่วงที หากคุณเชื่อมั่นว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีอาจจะส่งข้อมูล ส่วนบุคคลให้เรา โปรดติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในส่วน วิธีติดต่อเราใน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อาจมีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อน ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราจะระบุวันที่อัปเดตล่าสุดตรงด้านบนของ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ฉบับนี้ หรือต้องการให้เราอัปเดตข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณหรือความ ต้องการของคุณ โปรดติดต่อเราด้วยการเข้าไปที่แบบฟอร์มคำติชมและข้อสงสัย หรือส่งข้อความหาเราที่:


เรียน: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความเป็นส่วนตัว
General Electric Company
5 Necco Street
Boston, MA 02210
United States

หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไขและที่เราไม่ได้จัดการจนเป็นที่พึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาทภายนอกที่สหรัฐฯ ของเรา (โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

GE Privacy Seal
GE Privacy Seal