GE sekretesspolicy

Sekretesspolicy

 
LANGUAGE

Senast uppdaterad 17 februari 2020

General Electric Company och dess helägda och majoritetsägda enheter (gemensamt kallade ”GE Group”) tar dina frågor om sekretess och integritet på största allvar. Referenser till ”GE”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/våra” i den här sekretesspolicyn är referenser till den enhet som ansvarar för behandling av dina personuppgifter, vilket vanligen är den enhet som samlar in dina personuppgifter.

Den här sekretesspolicyn gäller de personuppgifter som vi erhåller via egendom som tillhör GE Group, inklusive webbplatser, mobilappar och sociala medier som innehåller referenser till den här sekretesspolicyn (”onlinekanaler”), insamling offline i samband med försäljning, marknadsföring, partner- och leverantörsåtaganden (”offlinekanaler”) och tredjepartskällor, inklusive nätverk och ledande agenter (gemensamt kallade ”kanaler”). Den här sekretesspolicyn gäller inte personuppgifter som erhålls via vår webbplats för jobbmöjligheter som är underställd sekretessinformation för sökande som finns här eller för produkter eller tjänster för vilka separata sekretesspolicyer gäller.

I den här sekretesspolicyn beskrivs vilka typer av personuppgifter som vi erhåller via kanalerna, hur vi kan använda de personuppgifterna, med vilka vi kan dela dem och hur vi kan skydda dina rättigheter i samband med vår behandling av uppgifterna. I sekretesspolicyn beskrivs även vilka åtgärder som vi vidtar för att skydda de personuppgifter som vi erhåller och hur du kan kontakta oss gällande vår praxis för sekretessfrågor. 

Onlinekanalerna kan tillhandahålla länkar till andra tredjepartswebbplatser och -funktioner eller innehålla cookie-filer från tredje part, som inte ägs eller kontrolleras av GE Group. Läs sekretesspolicyerna från tredje part för att bekanta dig med deras rutiner. Du kan även göra dina val gällande cookies från tredje part med vårt verktyg för cookie-samtycke genom att klicka på ”Cookies” längs ned på sidan för den GE-verksamhet du vill hantera cookies-inställningar för.
 

Klicka på en länk nedan för att gå till det angivna avsnittet:

Personuppgifter som vi erhåller

Vi erhåller personuppgifter via kanalerna. De typer av personuppgifter som vi kan erhålla omfattar:

 • kontaktinformation (till exempel namn, telefon- och faxnummer, e-post- och postadress) för dig eller för andra (till exempel personer i ledande befattning inom ditt företag),
 • information som används för att skapa ditt onlinekonto (till exempel användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor och -svar),
 • biografisk och demografisk information (till exempel födelsedatum, ålder, kön, befattning/titel, civilstånd och beroendeställningsrelationer, äktenskapsinformation och annan familjerelaterad information),
 • inköps- och kundtjänsthistorik,
 • ekonomisk information (till exempel betalningsinformation, inklusive namn, faktureringsadress och betalkortsuppgifter (dvs. kortnummer, giltighetsdatum och säkerhetskod), bankkontouppgifter, redovisningar, inkomst och kreditprövningsuppgifter),
 • platsinformation (till exempel data som härleds från din IP-adress, land och postnummer) och exakt geolokalisering för din mobilenhet där vi tillhandahåller information och valmöjligheter, enligt vad som är tillämpligt,
 • information i form av ljud eller bilder samt i elektronisk form,
 • kontaktinformation som du tillhandhåller om vänner eller andra personer som du vill att vi kontaktar,
 • slutsatser om dig, inklusive om dina personliga preferenser,
 • klickströmsdata och annan information om dina onlineaktiviteter (till exempel information om dina enheter, webbläsaråtgärder och användningsmönster), inklusive information i flera olika onlinekanaler och tredjepartswebbplatser, som vi erhåller genom användning av cookie-filer, web beacon-teknik och annan liknande teknik (mer information finns i vårt verktyg för cookie-samtycke) och
 • andra personuppgifter som ingår i innehåll som du skickar till oss (till exempel via funktionen ”Kontakta oss”).

Dessutom kan vi, i samband med våra försäkringsprodukter och ekonomiska tjänster, erhålla myndighetsutfärdade ID-nummer och momsregistreringsnummer, (till exempel socialförsäkringsnummer i USA).

Vi använder webbanalystjänster från tredje part för onlinekanalerna, inklusive Google Analytics, Adobe Analytics och Marketo, där cookie-filer och liknande teknik används för insamling av data (till exempel IP-adresser) för utvärdering av användning och interaktion med onlinekanalerna. (Du kan här få mer information om Googles annonsfunktioner, inklusive de nu tillgängliga alternativen i Google Analytics för att inte delta. Mer information om de här och andra analystjänster och hur du väljer att inte delta finns i vårt verktyg för cookie-samtycke här.)

Observera att det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter. Om du väljer att inte lämna ut viss information kan det hända att vi inte kan erbjuda vissa produkter eller tjänster, och du kanske inte har åtkomst till vissa funktioner i onlinekanalerna.

Cookie-filer och liknande teknik

Precis som de flesta företag använder GE cookie-filer och liknande teknik på sina hemsidor för att anpassa och förbättra din upplevelse.

Hur vi använder cookies
Cookies innehåller en liten mängd information som laddas ned till din enhet när du besöker vår hemsida. Cookies skickas tillbaka till vår hemsida så att vi kan känna igen din enhet.

Nödvändiga cookies gör att vi kan känna igen din enhet för att hjälpa dig navigera och hitta informationen och tjänsterna du söker.

Analyserande och anpassande cookies gör att vår sida kommer ihåg inställningar som språkval och hjälper dig att se den information som är mest relevant för dig. De här cookie-filerna hjälper oss även att förbättra vår hemsida genom att analysera hur besökarna använder sidan och hur den fungerar.

Reklamcookies an i vissa fall användas för att göra reklammeddelanden mer relevanta för dig.

Så länge cookies inte är avstängda godkänner du användandet av cookies genom att använda vår hemsida.

Göra val om cookies
Du kan se en lista över cookies från GE och utvalda partners på vår hemsida och göra dina val gällande dem genom att gå till vårt verktyg för cookie-samtycke genom att klicka på ”Cookies” längs ned på sidan för den GE-verksamhet du vill hantera cookies-inställningar för. Cookies-inställningar kan även ändras i de flesta webbläsarna. Om du stänger av cookies på vår sida kan du inte utnyttja alla funktioner fullt ut. Förutom de cookies som krävs för att hemsidan ska fungera (nödvändiga cookies) är det du som bestämmer om hur cookies används på sidan. Observera att om du väljer att hantera cookies på vår hemsida sparar verktyget en cookie på din enhet för att kunna efterleva dina önskemål.

Delningsverktyg
För att förbättra upplevelsen av våra hemsidor bäddar vi ibland in innehåll och delningsverktyg från andra tredjepartssidor, till exempel ”gillaknappar” från sociala medier. Dessa tredjepartssidor kan också placera och få tillgång till cookies på din enhet. GE kontrollerar inte placeringen eller åtkomsten för de här cookie-filerna från tredje part. Du hittar cookie-filerna från tredje part i vårt verktyg för cookie-samtycke. Läs sekretesspolicyerna från tredje part för att bekanta dig med deras rutiner. Du kan göra dina val gällande cookies från tredje part med vårt verktyg för cookie-samtycke genom att klicka på ”Cookies” längs ned på sidan för den GE-verksamhet du vill hantera cookies-inställningar för.

Så här använder vi personuppgifter

Vi kan använda de personuppgifter som vi erhåller till att:

 • tillhandahålla och administrera våra produkter och tjänster,
 • hantera beställningar och hålla dig informerad om status för din beställning,
 • kommunicera om och administrera våra produkter, tjänster, evenemang, program och kampanjer (till exempel genom att skicka aviseringar, kampanjmaterial, nyhetsbrev och annan marknadsinformation),
 • genomföra och bistå vid undersökningar, lotterier, tävlingar, fokusgrupper och marknadsundersökningsinitiativ,
 • utföra dataanalys (till exempel marknadsundersökningar, trendanalys, räkenskapsanalys och kundsegmentring),
 • justera kundgruppsfokus för annonsering och utvärdera effektiviteten av våra marknadsföringssatsningar (även via vårt deltagande i annonsnätverk),
 • GE kundsupport,
 • behandla, utvärdera och GE respons på förfrågningar, frågor och tillämpningar,
 • skapa, administrera och kommunicera med dig om ditt konto (inklusive inköp och betalning),
 • administrera och registrera deltagare i våra kurser,
 • GE investerarservice,
 • genomföra marknadsförings- och försäljningsaktiviteter (inklusive generera leads, driva marknadsföringsprospects, utföra marknadsundersökningar, fastställa och hantera effektiviteten för våra annons- och marknadsföringskampanjer och hantera vårt varumärke),
 • driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (till exempel genom att administrera, utöka och förbättra våra produkter och tjänster, utveckla nya produkter, tjänster och onlinekanaler, hantera vår kommunikation och kundrelationer och genomföra redovisnings-, revisions-, fakturerings-, avstämnings- och insamlingsaktiviteter),
 • verifiera din identitet och GE skydd mot och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter, ej godkända transaktioner, ersättningsanspråk och andra åtaganden, samt hantera riskexponering och kvalitet,
 • genomföra utredningar och säkerställa efterlevnad av och genomdriva tillämpliga juridiska krav, relevanta branschstandarder, avtalsenliga förpliktelser och våra policyer och villkor (till exempel den här sekretesspolicyn och andra onlinkanalvillkor som gäller) och
 • upprätthålla och förbättra säkerheten för våra produkter, tjänster, onlinekanaler, nätverkstjänster, informationsresurser och anställda.

Vi kan kombinera personuppgifter som vi erhåller via onlinekanaler med information som vi erhåller via offlinekanaler, samt annan information, för de ändamål som beskrivs ovan. Vi kan anonymisera eller aggregera personuppgifter och använda dem för de ändamål som anges ovan, och för andra ändamål, i den omfattning som det är förenligt med tillämpliga lagar. Vi kan även använda personuppgifter för ytterligare ändamål som vi identifierar vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna. Vi kontaktar dig för att få ditt samtycke för sådan ytterligare användning av uppgifterna i den omfattning som det är förenligt med tillämpliga lagar.

Där så krävs enligt tillämpliga lagar erhåller vi ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för ändamål som gäller direkt marknadsföring.

Den rättsliga grunden för GE:s behandling av dina personuppgifter enligt beskrivningarna ovan är vanligen något av följande:

 • ditt samtycke,
 • ingående av kontrakt med dig eller relevant part,
 • våra legitima affärsintressen eller
 • efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter.

Delning av personuppgifter

Vi säljer inte och avslöjar inte dina personuppgifter på något sätt utöver i enlighet vad som beskrivs här eller vid tidpunkten för insamlingen av uppgifterna.

 • Vi kan dela personuppgifter inom GE Group för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn.
 • Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har engagerat för att utföra tjänster för vår räkning (till exempel betalningsbehandling, beställningshantering, kundsupport och dataanalys). De här tjänsteleverantörerna är förpliktigade enligt kontrakt att skydda den information som de erhåller och förhindrade att använda eller avslöja informationen utöver i den grad det är nödvändigt för att utföra tjänster för vår räkning eller efterleva juridiska krav.
 • Vi kan komma att dela personlig information med våra samarbetspartners inom marknadsföring och andra affärspartners för de ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn, eller vid hantering som är specifik för en enskild GE-verksamhet, enligt beskrivningen i affärssekretess eller meddelande om hantering av information.
 • Vi kan avslöja personuppgifter om dig (1) om vi är förbundna genom eller har tillåtelse enligt tillämpliga lagar eller en rättsprocess (till exempel domstolsbeslut eller kallelse att GE vittnesmål), (2) till brottsbekämpande organ eller andra offentliga tjänstemän för att uppfylla en legitim juridisk begäran, (3) när vi anser att avslöjande är nödvändigt för att förhindra fysiska skador eller ekonomisk förlust, (4) för att upprätthålla, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter, (5) i samband med en utredning av misstänkt eller faktiskt bedrägeri eller olaglig aktivitet eller (6) i andra fall där du ger ditt samtycke.
 • Vi förbehåller oss rätten att till relevant tredje part överföra information som vi har om dig i händelse av potentiell eller faktiskt försäljning eller överföring av alla eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive i händelse av samgående, förvärv, joint venture, omorganisation, avyttring, upplösning eller likvidation) eller någon annan affärskombination. I sådana fall kräver vi att relevant tredje part ger skydd på en nivå som är jämförbar med vad GE Group ger avseende den information som vi delar.

Dataöverföring

Vi kan överföra personuppgifter som vi samlar in via kanalerna till, och lagra dessa data i, andra länder, inklusive USA, som kan ha andra dataskyddslagar än det land där uppgifterna tillhandahölls. I sådana fall överför vi personuppgifterna endast för de ändamål som beskrivs i den här sekretesspolicyn. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder vidtar vi åtgärder för att skydda uppgifter, i den omfattning som det krävs enligt tillämpliga lagar. GE Group har förbundit sig att efterleva de bindande företagsbestämmelser som styr hantering av personuppgifter för personer som är bosatta i EU. Om du vill ha mer information om de bindande företagsbestämmelserna för GE Group klickar du här.

General Electrics praxis för sekretessfrågor, som beskrivs i sekretesspolicyn, överensstämmer med APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR-systemet ger organisationer ett ramverk för att skydda personuppgifter som behandlas inom APEC:s medlemsländer. Du kan läsa mer om APEC:s ramverk här.

Dina val

Vi erbjuder vissa valmöjligheter i samband med att vi samlar in personuppgifter om dig. Om du vill uppdatera dina val, begränsa den information som du får från oss eller skicka en begäran kontaktar du oss enligt anvisningarna i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn.

Du kan även påverka hur information om dina intressen används av annonsnätverk för att förse dig med relevanta annonser. Om du vill veta hur du avsäger dig intressebaserade annonser från annonsnätverk i USA besöker du Digital Advertising Alliance eller Network Advertising Initiative.  I EU besöker du European Interactive Digital Advertising Alliance. Om du är bosatt i Kanada och samtycker till att ta emot elektronisk information besöker du https://www.ge.com/ca/casl och om du vill veta hur du tackar nej till att ta emot elektronisk information besöker du https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Onlinekanalerna är inte utformade för att svara på signaler om att inte spåra som tas emot från webbläsare.

Så långt din lokala lag tillåter kan du ha rätt att (1) komma åt viss personlig information om dig som vi bearbetar och begära detaljer om denna bearbetning, (2) begära att vi uppdaterar, korrigerar, ändrar, tar bort eller begränsar din personliga information eller, (3) utöva din rätt beträffande dataportabilitet. Där så är möjligt enligt gällande lagar kan du återkalla samtycke som du tidigare gett eller när som helst protestera mot behandling av dina personuppgifter av legitima skäl som gäller just din specifika situation, och vi kommer därefter att rätta oss efter dina önskemål på lämpligt sätt. Om du vill utöva de här rättigheterna kontaktar du oss enligt anvisningarna i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn. Mer information finns i avsnittet om enskilda rättigheter i de bindande företagsbestämmelserna. I syfte att skydda din integritet och upprätthålla säkerheten kan vi vidta åtgärder för att bekräfta din identitet innan vi ger dig åtkomst till informationen. I den omfattning som det är förenligt med tillämpliga lagar kan vi ta ut en avgift för att GE dig en kopia av de personuppgifter om dig som vi har. Beroende på var du befinner dig kan du ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du inte är nöjd med vårt svar. GE strävar efter att svara på klagomål inom 30 dagar från mottagandet.

Så här skyddar vi överföring av personuppgifter

Vi upprätthåller administrativa, tekniska och fysiska skyddsprocedurer i enlighet med gällande juridiska krav där personuppgifterna erhölls, utformade för att GE skydd mot olaglig eller ej godkänd förstörelse, förlust, ändring, användning eller avslöjande av, eller åtkomst till, de personuppgifter som vi erhåller via kanalerna.

Bevarande av personuppgifter

I den omfattning som det är förenligt med tillämpliga lagar behåller vi personuppgifter som vi erhåller om dig så länge som (1) vi behöver dem för de ändamål för vilka vi erhöll dem, i enlighet med villkoren i den här sekretesspolicyn eller (2) vi har andra lagenliga skäl, vilka anges i den här sekretesspolicyn eller vid tidpunkten för insamlingen, för att behålla informationen under en längre period än vad som är nödvändigt för att uppfylla det ursprungliga syftet med att samla in personuppgifterna.

Ytterligare information och jurisdiktionsspecifik information

Personuppgifter för barn

Onlinekanalerna är utformade för en allmän målgrupp och vänder sig inte till barn under 13 år. Vi samlar inte avsiktligt in och uppmanar inte barn under 13 år att ange personuppgifter via onlinekanalerna. Om vi upptäcker att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år tar vi omedelbart bort de uppgifterna från våra register. Om du tror att ett barn under 13 år kan ha gett oss personuppgifter kontaktar du oss enligt anvisningarna i avsnittet Så här kontaktar du oss i den här sekretesspolicyn.

Ändringar av vår sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med jämna mellanrum och utan föregående meddelande så att den återspeglar förändringar i vår informationspraxis. Vi anger längst upp i sekretesspolicyn när den senast uppdaterades.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor eller kommentarer om den här sekretesspolicyn eller om du vill att vi uppdaterar information som vi har om dig eller dina önskemål kontaktar du oss via vårt formulär för feedback och frågor, eller så kan du skriva till oss på:


Attn: Chief Privacy Officer
General Electric Company
5 Necco Street
Boston, MA 02210
USA

Om du har ett olöst problem gällande sekretess eller dataanvändning kan du utan kostnad kontakta vår USA-baserade leverantör av lösningar för tredjepartstvister på : https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

GE Privacy Seal
GE Privacy Seal