GE Polityka prywatności

Polityka prywatności

 
LANGUAGE

Ostatnia aktualizacja: 17 luty 2020 r.

Firma General Electric Company oraz podmioty będące jej własnością w całości i w większości (zwane łącznie „Grupą GE”) szanują Państwa obawy związane z ochroną prywatności. Odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do „GE”, „my”, „nas” i „nasze” są odniesieniami do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie Państwa danych osobowych, który z reguły jest podmiotem uzyskującym Państwa dane osobowe.

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych, które uzyskujemy: za pośrednictwem własności Grupy GE, w tym stron internetowych, aplikacji mobilnych i portali społecznościowych, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności („Kanały internetowe”); gromadzenia danych w trybie offline w związku ze sprzedażą, marketingiem, współpracą z partnerami i dostawcami („Kanały offline”); oraz ze źródeł osób trzecich, w tym sieci reklamowych i wiodących brokerów (zwanych łącznie „Kanałami”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej poświęconej karierze zawodowej, która podlega Informacji o ochronie prywatności kandydata dostępnej tutaj, ani do produktów i usług, które publikują oddzielne polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje rodzaje danych osobowych uzyskiwanych przez nas za pośrednictwem Kanałów, w jaki sposób możemy wykorzystywać te dane osobowe, komu możemy je udostępniać oraz w jaki sposób możecie Państwo korzystać z praw dotyczących przetwarzania przez nas tych informacji. Polityka prywatności opisuje również środki, które podejmujemy w celu ochrony danych osobowych, które uzyskujemy, a także sposób, w jaki można się z nami skontaktować w sprawie naszych praktyk w zakresie prywatności.

Kanały internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych i funkcji osób trzecich lub mogą zawierać pliki cookie osób trzecich, które nie należą do Grupy GE ani nie są przez nią kontrolowane. Należy zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich w celu poznania ich praktyk. Za pomocą naszego narzędzia zgody na pliki cookie można również dokonać wyboru dotyczącego obsługi plików cookie osób trzecich, klikając pozycję „Pliki cookie” na dole strony dla oddziału GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarządzać.

Aby przejść do wymienionej sekcji, należy kliknąć jedno z poniższych łączy:

Uzyskiwane przez nas dane osobowe

Dane osobowe możemy uzyskiwać za pośrednictwem Kanałów. Rodzaje danych osobowych, które możemy uzyskać, obejmują:

 • informacje kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i faksu, adres e-mail i adres pocztowy) dla Państwa lub dla innych osób (np. osób decyzyjnych w Państwa firmie);
 • informacje używane do utworzenia konta online (takie jak nazwa użytkownika, hasło, pytanie i odpowiedź bezpieczeństwa);
 • informacje biograficzne i demograficzne (takie jak data urodzenia, wiek, płeć, nazwa stanowiska, stan cywilny oraz informacje na temat osób pozostających na Państwa utrzymaniu, informacje o małżonku i inne informacje o rodzinie);
 • historia zakupów i obsługi klienta;
 • informacje finansowe (takie jak informacje o płatnościach, w tym imię i nazwisko, adres na fakturze oraz dane karty płatniczej (tj. numer karty, data ważności i kod zabezpieczający) informacje o rachunku bankowym, sprawozdania finansowe, przychody, a także wynik kredytowy);
 • dane dotyczące lokalizacji (takie jak dane opracowane na podstawie Państwa adresu IP, kraju i kodu pocztowego) oraz dokładna geolokalizacja Państwa urządzenia mobilnego, w przypadku gdy dostarczyliśmy powiadomienie i wybór, w zależności od przypadku;
 • informacja w formie dźwiękowej, elektronicznej lub wizualnej;
 • informacje kontaktowe, które podajecie Państwo na temat znajomych lub innych osób, z którymi chcielibyście Państwo, abyśmy się skontaktowali;
 • konklusjoner om deg, inkludert om dine preferanser;
 • dane dotyczące kliknięć i inne informacje dotyczące Państwa aktywności online (takie jak informacje o Państwa urządzeniach, działaniach związanych z przeglądaniem i sposobach korzystania), w tym za pośrednictwem Kanałów internetowych i stron internetowych osób trzecich, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii (patrz nasze narzędzie zgody na pliki cookie);
 • inne dane osobowe zawarte w treściach, które nam Państwo przekazujecie (np. za pośrednictwem sekcji „Kontakt” na naszej stronie).

Ponadto w związku z naszymi produktami ubezpieczeniowymi i usługami finansowymi możemy uzyskać wydane przez rząd numery identyfikacyjne i numery identyfikacji podatkowej, takie jak numery US Social Security.

W związku z Kanałami internetowymi korzystamy z usług analizy stron internetowych osób trzecich, w tym Google Analytics, Adobe Analytics i Marketo, które wykorzystują pliki cookie i podobne technologie do gromadzenia danych (takich jak adresy IP) w celu oceny korzystania z Kanałów internetowych i interakcji z nimi. (Więcej informacji o funkcjach reklamowych Google, w tym o obecnie dostępnych mechanizmach rezygnacji z Google Analytics, można znaleźć tutaj. Aby dowiedzieć się więcej o tych i innych usługach analitycznych oraz o tym, jak z nich zrezygnować, należy przejść do naszego narzędzia zgody na pliki cookie tutaj).

Należy pamiętać, że podanie nam danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli zdecydujecie się Państwo nie podawać nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie zaoferować Państwu określonych produktów i usług, a także możecie Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych funkcji Kanałów internetowych.

Pliki cookie i podobne technologie

Podobnie jak większość firm GE używa plików cookie i podobnych technologii („pliki cookie”) na swoich stronach internetowych, aby dostosować i usprawnić je dla Państwa.

Jak wykorzystujemy pliki cookie
Pliki cookie zawierają niewielkie ilości informacji, które są pobierane do urządzenia podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Pliki cookie są wysyłane z powrotem do naszej strony, aby umożliwić nam rozpoznanie urządzenia.

Istotne pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie używanego urządzenia i pomoc w skutecznym uzyskaniu żądanych informacji i usług.

Pliki cookie dotyczące analizy i dostosowywania sprawiają, że strona zapamiętuje Państwa preferencje, takie jak wybrany język, i pomagają wyświetlić informacje związane z Państwa zainteresowaniami; ponadto te pliki cookie pomagają nam w utrzymaniu i ulepszeniu stron internetowych, informując o tym, jak odwiedzający wyszukują strony i korzystają z nich oraz jaka jest ich wydajność.

Pliki cookie dotyczące reklam mogą być w niektórych przypadkach wykorzystywane w celu wyświetlania reklam lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań.

Jeśli pliki cookie nie zostaną wyłączone na naszej stronie internetowej, korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez nas tych plików.

Dokonywanie wyborów dotyczących plików cookie
Na naszej stronie internetowej można wyświetlić listę plików cookie firmy GE i wybranych partnerów, a także dokonać wyborów dotyczących tych plików za pomocą naszego narzędzia zgody na pliki cookie, klikając pozycję „Pliki cookie” na dole strony dla oddziału GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarządzać. Zarządzanie preferencjami plików cookie umożliwia narzędzie zgody na pliki cookie oraz większość przeglądarek. Jeśli zdecydują się Państwo na wyłączenie plików cookie na naszej stronie, maksymalne wykorzystanie wszystkich jej funkcji może nie być możliwe. Z wyjątkiem plików cookie, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania tej strony (Istotne pliki cookie), można dokonać wyborów dotyczących plików cookie na tej stronie. Jeśli zdecydują się Państwo zarządzać plikami cookie na naszych stronach, narzędzie umieści w urządzeniu plik cookie umożliwiający ich honorowanie.

Narzędzia udostępniania
Aby ulepszyć nasze strony internetowe, czasami osadzamy treści i narzędzia udostępniania z witryn osób trzecich, takie jak przyciski polubienia z serwisów społecznościowych. Te witryny osób trzecich mogą też umieszczać pliki cookie na Państwa urządzeniu i uzyskiwać do nich dostęp. Firma GE nie ma kontroli nad umieszczaniem tych plików cookie osób trzecich ani dostępem do nich. Osoby trzecie można znaleźć w naszym narzędziu zgody na pliki cookie. Należy zapoznać się z polityką prywatności osób trzecich w celu poznania ich praktyk. Za pomocą naszego narzędzia zgody na pliki cookie można również dokonać wyboru dotyczącego obsługi plików cookie osób trzecich, klikając pozycję „Pliki cookie” na dole strony dla oddziału GE, którego plikami cookie chcecie Państwo zarządzać.

W jaki sposób korzystamy z danych osobowych

Możemy wykorzystywać dane osobowe, które otrzymujemy, aby:

 • dostarczać nasze produkty i usługi i zarządzać nimi;
 • przetwarzać i realizować zamówienia oraz na bieżąco informować Państwa o statusie zamówienia;
 • komunikować się w związku z naszymi produktami, usługami, wydarzeniami, programami i promocjami i zarządzać nimi (na przykład poprzez wysyłanie powiadomień, materiałów promocyjnych, biuletynów i innych materiałów marketingowych);
 • prowadzić i ułatwiać organizację sondaży, loterii, konkursów, grup fokusowych i inicjatyw w zakresie badań rynku;
 • wykonywać analizy danych (takie jak badania rynku, analiza trendów, analiza finansowa i segmentacja klientów);
 • angażować się w retargeting reklam i ocenę efektywności naszych działań marketingowych (w tym poprzez udział w sieciach reklamowych);
 • zapewnić obsługę klienta;
 • przetwarzać, oceniać i odpowiadać na wnioski, zapytania i żądania;
 • tworzyć Państwa konto, zarządzać nim i komunikować się z Państwem w jego sprawie (w tym w związku z zakupami i płatnościami);
 • zarządzać uczestnikami naszych kursów i rejestrować ich w tych kursach;
 • świadczyć usługi dla inwestorów;
 • prowadzić działania marketingowe i sprzedażowe (w tym generować potencjalnych klientów, realizować perspektywy marketingowe, przeprowadzać badania rynkowe, określać efektywność kampanii reklamowych i marketingowych i zarządzać nią oraz zarządzać marką);
 • prowadzić, oceniać i ulepszać naszą działalność (np. poprzez zarządzanie naszymi produktami i usługami, ulepszanie i doskonalenie ich; opracowywanie nowych produktów, usług i Kanałów internetowych; zarządzanie komunikacją i relacjami z klientami; a także prowadzenie księgowości, audytu, fakturowania, uzgadniania i gromadzenia danych);
 • weryfikować Państwa tożsamość, chronić przed oszustwami i innymi działaniami niezgodnymi z prawem, nieautoryzowanymi transakcjami, roszczeniami i innymi zobowiązaniami oraz zapobiegać im, a także zarządzać ekspozycją na ryzyko i jakością;
 • prowadzić dochodzenia oraz przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych, odpowiednich norm branżowych, zobowiązań umownych oraz naszych polityk i warunków i egzekwować je (np. niniejsza Polityka prywatności i inne warunki korzystania z Kanałów internetowych);
 • utrzymywać i zwiększać bezpieczeństwo i zabezpieczenia naszych produktów, usług, Kanałów internetowych, usług sieciowych, zasobów informacyjnych i pracowników.

Możemy łączyć dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Kanałów internetowych z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Kanałów offline, jak również inne informacje, w celach opisanych powyżej. Możemy anonimizować lub gromadzić dane osobowe i wykorzystywać je do celów opisanych powyżej oraz w innych celach w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Możemy również wykorzystywać dane osobowe w dodatkowych celach, które identyfikujemy w czasie gromadzenia danych. Uzyskamy Państwa zgodę na te dodatkowe zastosowania w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.

Jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim.

Firma GE w toku przetwarzania danych osobowych, zgodnie z powyższym opisem, zazwyczaj opiera się na jednej z poniższych podstaw prawnych:

 • Państwa zgoda,
 • realizacja umowy z Państwem lub z właściwą stroną,
 • nasze uzasadnione interesy gospodarcze,
 • przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych.

Udostępnianie danych osobowych

Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie ujawniamy danych osobowych dotyczących Państwa, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym dokumencie lub w czasie gromadzenia danych.

 • Możemy udostępniać dane osobowe w ramach Grupy GE w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
 • Możemy udostępniać dane osobowe usługodawcom, których pozyskaliśmy w celu świadczenia usług w naszym imieniu (takich jak przetwarzanie płatności, realizacja zamówienia, obsługa klienta i analiza danych). Usługodawcy ci są umownie zobowiązani do ochrony przekazywanych im informacji i nie mogą ich wykorzystywać ani ujawniać, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub spełnienia wymogów prawnych.
 • Możemy udostępniać dane osobowe swoim partnerom marketingowym i innym partnerom biznesowym w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w przypadku przetwarzania danych charakterystycznego dla określonej firmy grupy GE, jak opisano w zawiadomieniach dotyczących prywatności biznesowej lub zasad przetwarzania informacji.
 • Możemy ujawnić dane osobowe: (1) jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo lub proces prawny (taki jak nakaz sądowy lub wezwanie sądowe); (2) organom ścigania lub innym urzędnikom państwowym w celu spełnienia uzasadnionego żądania prawnego; (3) jeśli uważamy, że ujawnienie jest konieczne w celu zapobieżenia szkodzie fizycznej lub stracie finansowej; (4) w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw: (5) w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanego lub rzeczywistego oszustwa lub nielegalnej działalności; (6) a także w innych przypadkach za Państwa zgodą.
 • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania odpowiednim stronom trzecim wszelkich posiadanych przez nas informacji na Państwa temat w przypadku potencjalnej lub faktycznej sprzedaży lub przekazania całości lub części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku fuzji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, reorganizacji, zbycia, rozwiązania lub likwidacji) lub innego połączenia jednostek gospodarczych. W takim przypadku będziemy wymagać od odpowiednich osób trzecich zapewnienia poziomu ochrony porównywalnego z poziomem ochrony zapewnianym przez Grupę GE w odniesieniu do udostępnianych przez nas informacji.

Transfery danych

Możemy przekazywać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Kanałów i przechowywać je w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych niż w kraju, w którym informacje te zostały przekazane. W takim przypadku przekażemy dane osobowe wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności. W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo podczas przekazywania danych osobowych do odbiorców w innych krajach, podejmiemy środki w celu ochrony tych danych. Grupa GE przyjęła wiążące reguły korporacyjne dotyczące postępowania z danymi osobowymi mieszkańców Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat wiążących reguł korporacyjnych Grupy GE można znaleźć tutaj.

Praktyki w zakresie ochrony prywatności firmy General Electric Company opisane w tej Polityce prywatności są zgodne z systemem APEC Cross Border Privacy Rules (CBPR). APEC CBPR to system ramowy dla organizacji zapewniający ochronę danych osobowych przesyłanych między gospodarkami APEC będącymi jego częścią. Więcej informacji na temat systemu APEC można znaleźć tutaj.

Możliwości wyboru

Oferujemy Państwu pewne możliwości w związku z danymi osobowymi, które uzyskujemy na Państwa temat. Aby zaktualizować Państwa preferencje, ograniczyć otrzymywane od nas komunikaty lub wysłać zapytanie, prosimy o kontakt zgodnie z opisem w sekcji Jak się z nami skontaktować w niniejszej Polityce prywatności.

Możecie Państwo również dokonać wyboru, w jaki sposób informacje o Państwa zainteresowaniach będą wykorzystywane przez sieci reklamowe w celu dostarczania Państwu odpowiednich reklam. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach w Stanach Zjednoczonych, należy przejść na stronę Digital Advertising Alliance oraz Network Advertising Initiative. W Unii Europejskiej należy przejść na stronę Europejskiego Stowarzyszenia Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (European Interactive Digital Advertising Alliance). W Kanadzie zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych można wyrazić pod adresem https://www.ge.com/ca/casl, a informacje o tym, jak zrezygnować z otrzymywania wiadomości elektronicznych, można znaleźć pod adresem https://sc.ge.com/*casl-unsubscribe. Kanały internetowe nie zostały zaprojektowane, aby reagować na sygnały „nie śledź” (ang. Do Not Track, DNT) odbierane z przeglądarek internetowych.

W zakresie przewidzianym przez prawo obowiązujące w Państwa jurysdykcji, może Państwu przysługiwać prawo do (1) dostępu do pewnych danych osobowych przetwarzanych przez nas na Państwa temat i żądania szczegółowych informacji na temat takiego przetwarzania;(2) żądania aktualizacji, korekty, zmiany, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych lub (3) możliwość skorzystania z prawa do przenoszenia danych. W przypadkach przewidzianych przez prawo możecie Państwo wycofać uprzednio udzieloną nam zgodę lub w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych z uzasadnionych przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, a my w miarę potrzeb zastosujemy Państwa preferencje. W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt zgodnie z sekcją Jak się z nami skontaktować niniejszej Polityki prywatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcji „Prawa osób fizycznych” wiążących reguł korporacyjnych. W celu ochrony prywatności i utrzymania bezpieczeństwa możemy podjąć kroki zmierzające do weryfikacji Państwa tożsamości przed udzieleniem Państwu dostępu do informacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo przed dostarczeniem Państwu kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych może zostać nałożona opłata. W zależności od lokalizacji możecie Państwo mieć prawo do złożenia skargi do regulatora rządowego, jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi. Firma GE stara się odpowiadać na zażalenia w ciągu 30 dni od momentu ich wpłynięcia.

W jaki sposób chronimy przekazywanie danych osobowych

Utrzymujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia zgodne z wymogami prawnymi, w ramach których dane osobowe zostały pozyskane, mające na celu ochronę przed bezprawnym lub nieuprawnionymi: zniszczeniem, utratą, zmianą, wykorzystaniem lub ujawnieniem czy też dostępem do danych osobowych dostarczonych nam za pośrednictwem Kanałów.

Przechowywanie danych osobowych

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo przechowujemy dane osobowe, które uzyskujemy od Państwa, tak długo, jak (1) są one potrzebne do realizacji celów, dla których je uzyskaliśmy, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności lub (2) posiadamy inną podstawę prawną, określoną w niniejszej Polityce prywatności lub w punkcie gromadzenia, do przechowywania tych informacji przez okres dłuższy niż okres, przez który jest to niezbędne do pierwotnego celu uzyskania danych osobowych.

Dodatkowe informacje I komunikaty właściwe dla danego systemu prawnego

Dane osobowe dzieci

Kanały internetowe przeznaczone są dla ogółu odbiorców i nie są skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Świadomie nie gromadzimy ani nie zabiegamy o dane osobowe dzieci poniżej 13 roku życia za pośrednictwem Kanałów internetowych. Jeżeli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia, niezwłocznie usuniemy te dane z naszej bazy danych. Jeśli uważacie Państwo, że dziecko poniżej 13 roku życia mogło przekazać nam dane osobowe, należy skontaktować się z nami w sposób określony w sekcji Jak się z nami skontaktować w niniejszej Polityce prywatności.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo i bez uprzedniego powiadomienia aktualizowana w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych. Wskażemy na początku niniejszej Polityki prywatności, kiedy została ona ostatnio zaktualizowana.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcecie Państwo, abyśmy aktualizowali posiadane przez nas informacje na Państwa lub Państwa preferencji temat, należy skontaktować się z nami za pomocą naszego Formularza informacji zwrotnych i zapytań  lub napisać do nas na adres:


Do wiadomości: Główny Inspektor ds. Ochrony Prywatności
General Electric Company
5 Necco Street
Boston, MA 02210
Stany Zjednoczone

W przypadku nierozwiązanych problemów związanych z prywatnością lub wykorzystaniem danych, które nie zostały rozpatrzone w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z niezależnym amerykańskim usługodawcą zajmującym się rozstrzyganiem sporów (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

 

GE Privacy Seal
GE Privacy Seal