Skip to main content
header-image
Havacılık

Türk Hava Yolları’nın 300. Uçağına Güç Veriyoruz

February 09, 2016

GE Başkan Yardımcısı John G. Rice’a göre enerji devriminin başındayız. Önümüzdeki yıl, küresel elektrik erişimini daha iyi hale getirebilme fırsatlarını beraberinde getiriyor.

Dünyanın, son 30-40 yılı önemli ilerlemelerle dolu. İlköğretim birçok bölgede neredeyse zorunlu hale geliyor, dünya genelinde çocuk ölüm oranları düşüyor ve yaşam süresi birçok ülkede yükseliyor. Bu ivmeyi sürdürmek için insanların sağlık hizmetlerine, suya ve en önemlisi elektriğe erişimini sağlayan altyapılara yapılan yatırımı aynı hızla sürdürmemiz gerekiyor.

Bu ilerlemenin teşvik edilmesinin temel etmeni olan elektriğe erişim, bu ilerlemenin hızına yetişemiyor. Örneğin; hastanelere elektrik sağlamak, gece çalışmayı kolaylaştırmak, üretim ve istihdam için gerekli ekipmanları çalıştırmak gibi konularda geride kalıyor. Bu durumu rakamlarla açıklayacak olursak altı kişiden biri, hala elektriğe erişemiyor, üç kişiden biri ise hala sahip olduğu kaynaklara güvenemiyor.

Önümüzdeki yıl, çeşitli fırsatları beraberinde getiriyor:

  1. Petrol Fiyatlarının Düşmesi Pazarın Yeniden Şekillenmesini Sağlayabilir

İnsanların elektriğe erişimini engelleyen baş suçlu olarak orantısız enerji piyasalarını gösterebiliriz. Hükümetler, fosil yakıtlar için mali destek sağlarken ve elektrik fiyatlarına üst sınır getirirken, yakıt üretimi, enerji üretimi ve dağıtımına yeterince yatırım yapmamaktadır. Ancak günümüzde, uzun süreli düşük petrol fiyatları, hükümetlerin yatırımları durdurmak için gerekli siyasi ortama sahip oldukları anlamına geliyor. Uzun vadede, yatırımların kaldırılması, mali durumu iyileştirecek ve kaynakların yeniden tahsis edilerek daha güvenli, verimli ve adil fiyatlandırılan elektriğin üretilmesini ve daha fazla insana ulaştırılmasını sağlayacak bir pazar mekanizması oluşturacak.

  1. Yükselen Pazarlar İnovasyonu Benimsiyor

Özellikle yükselen pazarlarda ve az gelişmiş ülkelerde elektriğin yaygınlaşmasının sağlanması, yeni teknolojilere ve yeni iş modellerine bağlı.

GE, Afrika’yı yeni enerji ürünleri için bir uygulama alanı olarak görüyor. Bu doğrultuda GE çalışanları ve ortaklarımız, Cezayir’de bütün köyleri ışıklandıracak dağıtımlı enerji uygulamalarından, Afrika’nın Ekvator Ginesi’ndeki ilk kendi kendine yeten mikro şebekesine kadar inovasyonlar yapmak, yeni beceriler geliştirmek ve kıtadaki yeni nesile istihdam üretmek için çalışıyor. Nijerya’da, önümüzdeki beş yıl boyunca 1 milyon doları aşkın bir yatırımla üretim ve ürün hizmetlerinde ve özellikle enerji sektöründeki yerel varlığımızı güçlendirmeyi planlıyoruz.

  1. Enerji Politikası Reformları Yatırımcıların İlgi Odağı

Küresel elektriğin yaygınlaşması sorununu giderebilmenin tek yolu çok büyük yatırımlarla mümkündür. Meksika ve Hindistan gibi ülkeler pazarda reform niteliği taşıyan yatırım örneklerine sahip.

  1. Küresel Toplum Yeniden Enerjiye Odaklanıyor

Geçen yıl küresel toplum, enerji erişimini yaygınlaştırmak gibi çok spesifik bir hedefi kapsayan Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerinin (SDG’ler) altına imza attı. Dünya, Paris’te bir araya gelerek dünyanın az gelişmiş ülkelerinin insanlarına sürdürülebilir elektrik sağlaması gerektiğini kabul eden bir küresel iklim anlaşması yaptı. Bu girişim ile elektriğe erişim, verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerinin yeni bir ivme kazandığı ortada. Bu girişimin başarı sağlamasında hükümetlerin ve özel sektörün birlikte çalışmasının önemi çok büyük.

  1. Enerji Alanında Dijital Devrim Başlıyor

Enerji sektöründe dönüşüm yolculuğu başladı. Enerji üreticileri, elektrik santrallerini optimize etmek için büyük veriler ve analizlerden faydalanmaya ve daha az veya sıfır karbon emisyonu sağlayan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmaya başlıyor. Ayrıca, müşterilerle etkileşimin yeni yollarını geliştiriyor; daha verimli, daha katılımcı, arz ve talebe daha uyumlu olmalarını destekliyor. Bu gelişmeler elektriğin verimliliğini, güvenilirliğini ve satın alınabilme olasılığını artırması için enerji sektörüne yeni fırsatlar sunuyor.

İnovasyonun güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesini temin edecek esnek ve ileriyi görebilen politikalar geliştirilmesi için teknoloji şirketleri, tesisler, yatırımcılar, finans kuruluşları ve hükümetlerin işbirliği yapması gerekecek. Başlangıç aşamasında olduğumuz enerji devrimi giderek daha fazla ivme kazanıyor. 2016’da da teknolojilerin benimsenmesi ve inovasyonlar artarak devam edecek.

Categories
tags