Skip to main content
×

GE.com has been updated to serve our three go-forward companies.

Please visit these standalone sites for more information

GE Aerospace | GE Vernova | GE HealthCare 

header-image

Phụ nữ cần chủ động đóng góp vào lĩnh vực STEM

April 15, 2022

Tại GE Research, có rất nhiều kỹ sư và nhà nghiên cứu nữ nổi bật - những người đang đóng góp tầm nhìn, tài năng và sức lực để chung tay kiến tạo tương lai. Những cá nhân này không chỉ thách thức hiện trạng trong các lĩnh vực đang hoạt động mà còn đảm bảo rằng công nghệ của tương lai sẽ có góc nhìn bình đẳng và toàn diện.

Dưới đây là chia sẻ từ những người phụ nữ của GE Research về vai trò của nữ giới trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).