Skip to main content
×

GE.com has been updated to serve our three go-forward companies.

Please visit these standalone sites for more information

GE Aerospace | GE Vernova | GE HealthCare 

Nesnelerin İnternetine Sanayi Öncülük Ediyor – I

July 16, 2018

2013’ten günümüze endüstriyel nesnelerin interneti teknolojisini kullanan şirketlerin sayısı iki katından fazla büyüdü, kullanım oranı 2013’te %12 iken, 2017’de %29’a yükseldi. 2016’dan bu yana en fazla büyüme gösteren sektörler %19’dan %27’ye çıkan ulaşım ve lojistik ile %20’den %26’ya çıkan perakende sektörleri oldu.

Yöneticiler artık “akıl almak” istemiyor. Hepsi tasarrufu, verimliliği, müşteri memnuniyetini ve müşteri deneyimini artırmak, geliştirmek ve kârlarını artırmak istiyor. Daha da ötesinde, yeni iş kolları yaratmak, yeni gelir kapıları açmak istiyorlar. Ve gün geçtikçe “birbiriyle iletişim halindeki akıllı makinelerin” bunu nasıl yapacağına daha çok ilgi duyuyorlar. Örneğin, Vodafone’un gerçekleştirdiği IoT Barometer araştırması, yöneticilerin, nesnelerin interneti olmaksızın gerçek anlamda bir dijital dönüşümün mümkün olmadığının farkında olduğunu gösteriyor.

Nesnelerin interneti tüketiciler için daha konforlu bir yaşam ifade ederken, endüstriyel nesnelerin interneti iş dünyası için uzaktan yönetim, otomasyon, süreç verimliliği ve yeni gelir modellerini ifade ediyor.

18 Fotoğrafta 2018

McKinsey’in araştırmasına göre 2025’teki potansiyel değeri 3,9 ile 11,1 trilyon dolar arasında olacak teknolojilerden bahsediyoruz. Bu yeni alan, dev şirketlerin fazlasıyla yatırım yaptığı ve kullanılacak standartların belirlendiği çok büyük bir pazar yaratacak.

Gartner de bu pazarın küresel ölçekte ekonomiye katkısının 2 trilyon dolara ulaşacağını öngörüyor. Böyle bir teknolojinin yalnızca akıllı ev sistemlerinden oluşacağını düşünmek doğru değil. Bu nedenle bugünün iş dünyasının, bu dev trende kendini hazırlaması gerekiyor.

Günümüzde endüstriyel nesnelerin internetinin yapay zekâ, analiz sistemleri ve başka teknolojilerle bir araya gelmesi, yepyeni uygulamalar ve teknolojiler doğuruyor, yepyeni değerler yaratıyor.

Aşılması Gereken Sorunlar

Tabii, hâlâ aşılması gereken standardizasyon, veri güvenliği, vasıflı yetenek eksikliği gibi sorunlar söz konusu. Üstelik birçok yönetici hâlâ nesnelerin internetinin şirketi için ne anlama geldiğini tam olarak bilmiyor. Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi olan Aruba tarafından yapılan bir araştırma, hemen hemen bütün iş liderlerinin (%97) nesnelerin internetini anladığını, ancak çoğunun kendi işleri için ne anlama geldiğini anlamadığını gösteriyor. Aruba’nın “EMEA IoT Karşılaşması: İşe Karşı IT” raporunun bulgularına göre bir dizi önemli trend, iş dünyasındaki liderlerin nesnelerin interneti konusundaki kafa karışıklığını artırıyor:

* Farklı Tanımlar: Temel olarak IT ve iş birimleri, IoT’nin ne olduğuna henüz karar veremediler. IT liderlerinin yaklaşık üçte ikisi (%65) nesnelerin internetini “günlük nesnelere internet eklemek” olarak tanımlarken, iş liderlerinin yaklaşık yarısı (%48) nesnelerin internetine ters bir tanım getiriyor: “Bina servisleri otomasyonu”.

* Çelişkili Öncelikler:Benzer şekilde nesnelerin interneti için olan kullanım örnekleri, departmanlar arasında değişiklik gösteriyor. IT liderlerine göre, şimdi ve gelecekte nesnelerin interneti için bir numaralı kullanım durumu, kritik ekipmanların izlenmesi ve bakımı. İş dünyası liderleri içinse nesnelerin internetinin tercih edilen kullanımı, konuma dayalı hizmetler sunmak.

* Kabul Algıları: Nesnelerin internetinin kullanılıp kullanılmayacağı konusunda da anlaşmazlıklar var. İş liderlerinin yaklaşık %58’i kurumlarında nesnelerin interneti teknolojisinin benimsendiğine inanıyor, bu oran IT karar mercileri arasında yarının altına iniyor (%47).

18 Fotoğrafta 2018

* Gelecekteki Planlar: Avrupalı IT departmanları nesnelerin internetine karşı daha çekimser yaklaşıyor. Benimsenme oranları sorulduğunda, IT liderlerinin %13’ü nesnelerin internetini uygulamak için planlarının olmadığını söylüyor. Tersine, iş liderlerinin %93’ü nesnelerin interneti teknolojisine sahip olduklarını veya benimseyeceklerini bildiriyor.

Gelecek hafta sizlerle nesnelerin interneti kavramının sanayiye etkilerinin sonuçlarından bahsettiğimiz, “Nesnelerin İnternetine Sanayi Öncülük Ediyor” yazı dizimizin devamını GE Türkiye Blog’da paylaşacağız.