Skip to main content

Karaciğer Görüntüleme İçin Google Haritalar’a Benzeyen Yeni Çözüm

January 03, 2019

Kalp ve beyin insan vücudunun en önemli organları olarak görülseler de, karaciğer gerçek bir atölye. 500’den fazla önemli vücut işlevini yerine getiren karaciğer; gıda parçalama, vücudu toksinlerden koruma ve kanı filtreleme gibi hayati görevler üstleniyor.

Ancak, bu organın sağlığı dünya genelinde tehlikede; çünkü karaciğer kanserine yakalananların sayısı ve buna bağlı ölüm oranları hızla yükseliyor. Örneğin, 1990 ile 2015 arasında karaciğer kanserinin görülme oranı dünya çapında %75 arttı. Bu durumun önüne geçmek adına, artık daha fazla doktor, kanseri tedavi etmek için girişimsel onkolojiye geçiş yapıyor.

Girişimsel onkoloji; kemoterapi, radyasyon veya ameliyat gibi geleneksel kanser tedavilerinin aksine minimal invazif bir yapıya sahip. Doktorlar, Konik Işınlı BT adı verilen özel bir röntgen filmi çekmek için GE’nin Discovery IGS 7 cihazı gibi görüntü kılavuzlu cerrahi navigasyon sistemleri kullanıyorlar. Konik Işınlı BT, anatominin üç boyutlu görüntülerini çekerek klinisyenlerin tümörü besleme ihtimali olan damarları belirlemesine, kemoterapi ilaçlarını doğru bölgeye enjekte etmesine ve/veya tümörü embolize etmesine yardımcı oluyor. Buradaki hedef, hastalıktan bir iz kalmayana kadar kanseri tedavi edebilmek.

Sorbonne Üniversitesi, Tenon Hastanesi Girişimsel Onkoloji Departmanı Direktörü Dr. François Cornelis, tümöre verilen eksiksiz bir yanıtın, hayatta kalma oranları ile bağlantılı olduğunu açıklıyor. Dr. François Cornelis’e göre, kısmi tedavinin gelecekte daha agresif hale gelecek hücre profillerini seçerek hastalığın iyileşme sürecini tetikleyebileceği durumlar da görülüyor.

Minimal invazif gibi yüksek hedefli tedavi yöntemleri pek çok açıdan hastanın yararına olmasına rağmen kolay işlemler değil. Girişimsel onkologlar ve radyologlar bu işlem sırasında pek çok zorlukla karşılaşıyor. Karaciğerin karmaşık damar yapısında gezinmek, tümörü besleyen damarları saptamak ve sağlıklı dokuya zarar vermeden tedaviyi hastalıklı dokuya iletecek enjeksiyon noktalarını bulmak bunlardan bazıları.

Girişimsel teknolojinin önemli üreticilerinden biri olan GE Sağlık, yıllar boyunca dünyanın dört bir yanındaki girişimsel radyologların fikirlerini aldı ve karaciğerin içinde daha güvenli şekilde gezinebilmeleri için nasıl araçlara ihtiyaç duyduklarını anlamaya çalıştı. Alınan geri bildirim ile birlikte GE Sağlık mühendisleri, girişimsel klinisyenlerin tümörü besleyen damarları saptamalarına yardımcı olacak Liver ASSIST adında bir çözüm üretti.

Dr. François Cornelis yakın zamanda Konik Işınlı BT’nin Liver ASSIST gibi bir çözümle birlikte kullanımının hepatosellüler karsinom yanıtındaki etkisini araştırdı.

Çalışmalarında Liver ASSIST ile ilişkili olan Konik Işınlı BT kullanımının daha eksiksiz tümör yanıtı oranları ile ilişkili olduğunu ortaya çıkaran Dr. Cornelis, Liver ASSIST’ten uzmanların bile faydalanacağını ve bu çözümün, uçaktaki tüm kalkışı ve inişi yapan bir otomatik pilotla kıyaslanabileceğini belirtiyor. Dr. Cornelis ‘e göre Liver ASSIST’in sunduğu simülasyon özelliği ve yardım, tam da ihtiyaç duyulan oranda. 

Bu çözümü girişimsel klinisyenlerden aldıkları geri bildirimlerle geliştirmeye devam eden mühendisler yakın zaman önce, klinisyenlere enjeksiyon noktalarını planlayabilecekleri, karmaşık ve minimal düzeyde invazif karaciğer embolizasyon işlemlerini deneyebilecekleri dinamik bir simülasyon aracı sunan Liver ASSIST V.I.çözümünü duyurdu.

Karaciğer Görüntüleme İçin Google Haritalar’a Benzeyen Yeni Çözüm

 

Liver ASSIST V.I., Konik Işınlı BT görüntülerinden alınan verileri ve uygulanmış zekanın gücünü kullanarak karaciğer damar yapısının karakterizasyonunu neredeyse anında gerçekleştirerek tümörlerin etrafından geçen damarları işaretliyor.

Fransa’daki Gustave Roussy Kanser Merkezi’nden Dr. Thierry de Baere’ye göre bu işlem, CBCT verilerini incelerken ve analiz ederken harcanan süreyi kısaltacak. Aynı zamanda, kateterin ucunu en isabetli şekilde nereye konumlandıracaklarına yardımcı olacağı için daha iyi bir tedavi beklenebilir.

Girişimsel onkoloji yaygınlaştıkça ve onkolojinin yeni bir temel taşı olma yolunda ilerledikçe Liver ASSIST V.I.gibi kılavuz çözümleri, hasta sonuçları ve karaciğer kanserinin yönetimini iyileştirmek adına çalışan klinisyenler için değerli araçlar hâline gelecek.

Categories
tags