Skip to main content

İnovasyon Liderleri Özyeğin Üniversitesi’nde Buluştu!

July 03, 2018

Tüm dünyada yeni gelişen “birlikte inovasyon” anlayışına ülkemizde öncülük eden Özyeğin Üniversitesi ve GE TürkiyeYASED işbirliğinde “AR-GE, Dijital Dönüşüm ve Şirketlerde İnovasyon” başlığıyla, farklı sektörlerdeki inovasyon liderlerinin katılımıyla ÖzÜ-X İnovasyon Buluşması’nı gerçekleştirdi. Etkinlik, geçen Şubat ayında GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nin de taşındığı Özyeğin Üniversitesi Özü-X merkezinde düzenlendi. Yenilikçi çalışmalara liderlik eden şirketlerin katıldığı etkinlikte endüstride yaşanan dijital devrim, üniversitelerin inovasyona etkisi ve bu etkinin nasıl artırılabileceği konuları tartışıldı.

GE Türkiye’nin bu yıl 6. kez açıkladığı, dünyanın 20 ülkesinden 2.000’in üzerinde inovasyon lideri ile yaptığı görüşmelerden elde edilen verileri ortaya koyan 2018 İnovasyon Barometresi’ne, etkinlikteki konuşmacılar tarafından sık sık atıfta bulunuldu.

18 Fotoğrafta 2018

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, barometredeki “Özel sektörün itici gücü kimdir?” sorusuna verilen cevaplarda üniversitelerin bu kadar aşağıda görülmesinin akademik dünya açısından olumsuz bir sonuç olduğunu, hem üniversitelerin hem de şirketlerin inovasyon konusunda birbirleriyle iki yönlü çalışması gerektiğine dikkat çekti.

18 Fotoğrafta 2018

GE Türkiye İnovasyon Lideri Ussal Şahbaz ise GE Türkiye’nin inovasyon konusundaki bakış açısını ve bu konuda attığı adımları izleyicilerle paylaştı. Şahbaz, “Dünyada dijitalleşme ve inovasyon, geçtiğimiz 20 yılda e-ticaret, eğlence, sosyal medya gibi tüketim sektörlerini dönüştürdü. Büyük şirketlerin gelecekte ayakta kalmalarını sağlayacak yeni işler geliştirmek için çalışma biçimlerini iyileştirmeleri ve en önemlisi de start-up’larla birlikte iş birliği yapmaları gerekiyor” dedi.

Toplantıda Chicago Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, “Uluslararası Araştırmalar Işığında İnovasyonun Önündeki Engeller ve Getirdiği Fırsatlar” konusunda, Chicago Üniversitesi’nden akademisyenlerle birlikte yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Akçiğit, ABD kurumlarından elde edilen yaklaşık 100 yıllık verilerin bir araya getirilmesiyle yapılan araştırmadan çıkan empirik trendleri inovasyon liderlerine sundu.

Akçiğit’in sunumunda değindiği ABD’nin empirik trendleri şöyle;

18 Fotoğrafta 2018

* Ortalama ekonomik büyüme hızı yavaşladı.
* Yeni şirketlerin oranı azaldı.
* Faktör sirkülasyonu azaldı.
* Şirket büyüme hızı dağılımı azaldı.
* Kâr marjları arttı.
* İşçi gelir oranı düştü.
* Büyük şirketlerde işçi gelir oranı daha da düşük.
* GSMH içinde kâr oranı arttı.
* Genç şirketlerin yeni işçi oranı düştü.
* Lider şirketlerle takipçi şirketler arasındaki işçi verimliliği oranları arasındaki makas iyice açıldı.
* Faiz oranları düştü.

18 Fotoğrafta 2018

Etkinliğin devamında ise TÜBİTAK Öncelikli Teknoloji Alanları Destekleme Grubu Yürütme Komitesi’nden Turgut Kırcı “Öncül Ar-GE Laboratuvarları Destekleme Programı” hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK TEYDEB Girişim Sermayesi Destekleme Grup Koordinatörü Elif Koşok ise “Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)” hakkında bilgiler verdi.

18 Fotoğrafta 2018

TÜBİTAK’tan gelen yetkililer, birçok inovasyon liderinin bilmediği devlet destekleri ve bunlara nasıl başvurulabileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikteki canlı yayını yukarıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Categories
tags