Skip to main content

İnovasyon İçin Ne Bekliyoruz?

May 12, 2016

İş dünyasında inovasyonun yerini ölçen ve Türkiye’nin de dâhil olduğu 23 ülkeyi kapsayan GE Küresel İnovasyon Barometresi, inovasyonun önündeki bazı önemli engelleri göz önüne seriyor. 2016 Barometresi sonuçlarına göre Türkiye’de şirketlerin etkin bir şekilde inovasyon yapmasını engelleyen en büyük neden, başarılı inovasyonları ulusal ve uluslararası pazara taşıma konusundaki yetersizlik.

Araştırmaya katılan Türk yöneticilerin verdiği cevaplardan çıkan sonuçlar, Türkiye’de inovasyonun önündeki engelleri dokuz maddede sıralıyor.

Maddeler en yüksek orandan en düşük orana aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Başarılı inovasyonları ulusal ve uluslararası pazara taşıma konusundaki yetersizlik.
 • Şirket dışı inovasyonların şirkete bir bütün halinde entegre edilmesi.
 • Yeni fikirleri destekleyecek ve karlı hale getirecek etkin iş modelleri tanımlama güçlüğü.
 • Yeterli yatırım yapılmaması, finansal destek olmaması.
 • Risk alamamak.
 • Radikal, ezber bozan fikirler geliştirme güçlüğü.
 • Şirket içi atalet, fikirleri aksiyona hızlı bir şekilde dönüştürememe.
 • Liderlerden ve üst yönetimden destek alamamak.
 • Yetenek, yeterli beceri eksikliği.

Bu sıralamada en dikkat çekici noktalardan biri, beceri eksikliğinin en son sırada yer alması. Bu sonuç, Türkiye’deki şirket yöneticilerinin inovasyon süreçlerinde çalışanlarla ilgili ciddi bir sorun yaşamadığını gösteriyor. Ancak barometreden çıkan başka bir sonuç, üzerinde durulmazsa gelecekte çalışanlarla ilgili sorunları ilk sıralara taşıyabilir: “Mevcut eğitim sistemi özel sektörün yeni yetenek ve becerilerini karşılayacak nitelikte” maddesinde Türkiye, 23 ülke arasında 17. Sırada yer alıyor.

Türk yöneticilere “İş başvurusunda bulunan adaylarda aradığınız temel özellikler nelerdir?” sorulduğunda ise, maddeler en yüksek orandan en düşük orana aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Sorun çözme becerisi
 • Yaratıcılık
 • Analitik beceri
 • İletişim becerisi
 • Uzun vadeli bağlılık
 • Mevcut çalışma yöntemlerini geliştirme önerisinde bulunma becerisi
 • Büyük resmi görebilmek
 • Şirket vizyonunu benimsemek
 • Şirket kültürüne kolayca uyum sağlama becerisi
 • Adayın girişimci ruhu
 • Adayın belirsizliklerle baş edebilme becerisi

Değişen yeni dönemle birlikte çalışanların beklentileri göz önünde bulundurulduğunda ise esnek ve uzaktan çalışma biçimleri yeni dönemin çalışma anlayışını oluşturuyor.

Takipte kalarak, Beşinci GE Küresel İnovasyon Barometresi’nin detaylarına dair detaylı incelemelerimizi görebilirsiniz. Detaylı barometre sonuçlarını incelemek içinse lütfen buraya tıklayın.

Categories
tags