Skip to main content

İnovasyon Barometresi: Dünya Ne Görüyor, Biz Ne Görüyoruz?

April 02, 2018

İnovasyon Barometresi: Dünya Ne Görüyor, Biz Ne Görüyoruz?

 

Türkiye’nin de dahil olduğu 20 ülkede 2.090 inovasyon lideriyle yapılan görüşmelerde elde edilen cevapların birleştirilmesiyle ortaya çıkan 6. GE Küresel İnovasyon Barometresi raporunun Türkiye sonuçları, 28 Mart’ta açıklandı. Önceki barometre sonuçlarıyla karşılaştırdığımızda artık inovasyon dünyasının yeni oyuncuları, yeni teknolojileri ve bunlara bağlı olarak yeni zorlukları var.

Türkiye’deki 80 inovasyon liderinin verdiği cevaplar, global ortalamayla büyük benzerlik içerisinde. Ancak bazı konularda arada farklı görüşlerin olduğu görülüyor. Fikir ayrılıklarının olması olumsuz bir anlama gelmiyor, bunu bir tüyoyla açıklamak gerekirse 3D üretim modellerinin potansiyeli global ortalamada %63 seviyesindeyken bu oran Türkiye’de %79. Gelin, barometrede ortaya çıkan farklara ve ortak görüşlere birlikte göz atalım:

Yeni Oyuncular

İtici Güç

2014’te dünya KOBİ’leri inovasyonun temel gücü olarak görüyordu. Fakat Türkiye’deki inovasyon liderlerine göre temel güç ulusal düzeydeki kamu kurumlarıydı. Yeni barometre sonuçlarına göre artık dünyayla hemfikiriz; inovasyonun itici gücü; çok uluslu şirketler. Dünyada inovasyon konusunda üniversitelere duyulan güven az olsa da artış gösterse de ülkemiz bu konuda aynı düşünmüyor. Türk yöneticiler arasında üniversiteleri inovasyonun itici gücü olarak görenlerin oranı sadece %5

Yüksek Akım Gezisi

Yöneticiler, KOBİ’lerin inovasyonun itici gücü olduğuna ilişkin heyecanlarını kaybetmiş durumda.

İnovasyon Liderleri

Dünyanın tamamı hala ABD’yi inovasyon lideri olarak görse de inovasyon yöneticilerinin algısına göre ABD’nin oranı giderek azalıyor. Bunun nedeni ise Asya ülkelerinin sanayi ve inovasyon konusundaki etkinliğinin artması olarak görmeleri. Fakat Türkiye’de genel görüş hala eskisi gibi, yöneticilerin %31’i ABD’nin inovasyon lideri olduğunu düşünüyor. Bu oran dünya ortalamasında %28’e gerilemiş durumda.

18 Fotoğrafta 2018

Japonya ve Çin’in etkinliğinin artması, ABD’nin liderliği hakkındaki düşünceyi sarsıyor.
Ayrıca yöneticilerin %1’i, Türkiye’nin inovasyon lideri olduğunu düşünmeye devam ediyor.

Korumacılık

Endüstriler ve yeni teknolojiler küreselleşme sayesinde bugünkü haline geldi. Fakat son yıllarda artan içe dönük ve korumacı politikalar yöneticiler tarafından da oldukça destek görüyor. Yöneticilerin %55’i devletlerin inovasyon konusunda korumacı bir anlayış sergilemesinin şirketlerin yararına olacağını düşünüyor. Bu oran Türkiye’de de hemen hemen aynı; %56. Ayrıca barometre sonuçlarına göre dünyanın geneliyle aynı düşünmeyen sadece 4 ülke var: Almanya, Güney Kore, Polonya ve Güney Afrika.

Yüksek Akım Gezisi

Korumacı politikalar, inovasyon liderleri tarafından da destek görüyor.

Yeni Teknolojiler

3D Yazıcılar ve 3D Üretim

3D yazıcıyla üretim ve katmanlı imalat gibi kavramlar GE için olmasa da, dünyanın büyük bir kısmı için yepyeni teknolojiler. Çıkan sonuçlardan gördüğümüz kadarıyla bu kavramlar inovasyon liderlerinin kalp atışlarının hızlanmasına sebep oluyor. Türkiye’deki inovasyon liderleri üç boyutlıu yazıcıların potansiyeline daha fazla inanıyor: Dünya ortalaması %63 iken Türkiye’de bu oran %79. Yöneticilerin hemen hemen hepsi 3D üretimin maliyetleri azaltacağı görüşünde.

18 Fotoğrafta 2018

İnovasyon liderleri, 3D yazıcılarla üretimin geleceğinden dolayı oldukça heyecanlı.

Popüler Mi? Gerçek Mi?

Teknolojiler üzerine çok konuşmak, bu teknolojilerin dünyaya katkısını ne yazık ki artırmıyor. Hatta tam tersi, sanal sağlık hizmetleri ve akıllı kentler gibi üzerinde fazla konuşulmayan konuların dönüştürücü etkisinin daha fazla olması bekleniyor. Dünya; yapay zeka, nesnelerin interneti, finans teknolojileri ve kripto paralar ile 3D baskıyı konuşuyor. Türkiye’de en popüler olan kavramlar ise akıllı kentler, yapay zekâ, nanoteknoloji ve artırılmış/sanal gerçeklik. Ancak bu popüler kavramlar popüler oldukları kadar etkili görülmüyorlar: dünya akıllı enerji şebekelerinin üzerine neredeyse hiç konuşmasa da en büyük etkiyi yine bu kavramdan bekliyor.

18 Fotoğrafta 2018

18 Fotoğrafta 2018

Dünya genelinde (üstte) ve Türkiye’de (altta) hangi kavram ne kadar popüler, ne kadar etkisi olacak?

Yeni Güçlükler

Çalışma Hayatının Geleceği: Yeni Yetenekler

İş gücü tüm iş dünyasının kilit unsuru. Bahsettiğimiz tüm bu kavramların bir anlamının olması için bu kavramlar üzerine çalışan kişilerin de olması gerekir. Dünya genelinde yetenek açığı olduğunu düşünen yöneticilerin oranı %74 olmasına rağmen Türkiye’de yetenek açığı dünyada olduğu kadar hissedilmiyor, oran da %64 seviyesinde kalıyor. Aynı şekilde dünya genelindeki yöneticilerin %64’ü yetenek açığının inovasyonun önünde önemli bir etken olduğunu düşünse de Türkiye’de bu oran %33.

Yüksek Akım Gezisi

Endüstrilerde yetenek açığı olduğu konusunda dünya ile aramızda bir görüş ayrılığı var.

İnovasyonda Zorlu Ortam

İnovatif şirketler hem ülkelerinde, hem de uluslararası piyasada çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Yeni barometrenin sonuçlarına göre dünya genelinde bu zorlukların arttığı gözlemleniyor.

Şirketlerin karşısındaki en büyük olumsuzluk %67 ile yatırım ve finansal destek eksikliği. Bu oran Türkiye’de de %48 seviyesinde. Genel olarak tüm zorluklar dünya genelinde artışa geçse de Türkiye’deki yöneticilere göre güçlüklerde azalma var.

GE Sağlık

Yüksek Akım Gezisi

Dünyada (üstte) inovasyonun önündeki zorluklarda artış gözlense de, Türkiye’de (altta) tam tersi şekilde bu zorluklarda azalma olduğu düşünülüyor.

GE Türkiye İnovasyon Barometre 2018 raporunun tamamını aşağıdaki formu doldurarak indirebilirsiniz.

Categories
tags