Skip to main content

GE Türkiye Kadın Çalışanları Zirvede Buluştu

December 01, 2016

GE, kadınların ekonomiye katılımını çok önemsiyor ve bu konuda ciddi adımlar atıyor. Bunun en iyi örneği ise; 1997 yılında GE bünyesinde kurulan ve tüm dünyada faaliyet gösteren GE Women’s Network organizasyonu. Bu organizasyon, kadınların çalışma hayatında daha iyi noktalara gelebilmesini sağlıyor ve tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.
 

GE Türkiye, 2003 yılında bu organizasyonun daha etkili olabilmesi için Türkiye’de de yerel bir çalışma yaptı ve GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı’nı hayata geçirdi. Organizasyon sayesinde ülkemizdeki kadın çalışanlarımızın kariyerlerini geliştirmeleri için her yıl seminer ve etkinlikler düzenliyor, küresel organizasyon ile benzer olarak ülkemizde de kadınların iş hayatında önlerine çıkan engelleri aşmalarını kolaylaştırmak, koçluk ve akıl hocalığı yapmak üzere gruplar kuruyoruz.

Organizasyonun desteği kariyer adımları için tavsiyeler verilmesi ile bitmiyor, kadın çalışanları desteklemek üzere esnek yan haklar sunan bir program ile kreş desteği de sağlanıyor. Diğer taraftan esnek çalışma saatleri ve evden çalışma imkânı ile çalışanların programları kişisel ihtiyaçlarına göre düzenlenebiliyor. Ayrıca yeni doğum yapmış ya da yeni evlat edinmiş çalışanlara da altı aylık ücretsiz izin imkânı sağlanıyor.

GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı gelenekselleşecek başka bir etkinliğinin ilkini geçtiğimiz hafta “1. GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı Zirvesi” adıyla yaklaşık 200 kadın çalışanının katılımı ile gerçekleştirdi. Zirvede, GE Türkiye CEO’su Canan M. Özsoy, Leyla Alaton, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu, Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol ve Petrol Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Gülsüm Azeri gibi kadın liderliği için oldukça önemli olan isimler “Kadın Liderliği ve Başarı Hikayeleri” panelinde yer aldı.

Kadın liderler Türkiye ve dünyada kadınların çalışma hayatına katılımı ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşırken kişisel deneyimlerine dair dikkat çekici mesajlar da verdiler.

Türkiye’de genel olarak kadının istihdama katılma oranı %28, yani 29,7 milyon kadının 8,3 milyonu çalışma hayatında. Üstelik kadın-erkek kazanç oranlarında da %20’lik bir eşitsizlik görünüyor. Bu nedenle hafta 1. GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı Zirvesi’nin bir diğer amacı da GE’deki kadın çalışanların diğer kadınlara rol model olması yönündeki çalışmalardı. Çünkü GE, cinsiyet eşitliğine yapılacak yatırımın ekonomik kalkınmaya ciddi oranda katkı sağlayacağına inanıyor. GE’nin araştırmalarına göre kadınların sağlığı, hakları ve refahı için harcanacak her 1 dolar ekonomiye 20 yılda 30 dolar olarak geri dönüyor.

Tabii ki kadınların ve çalışan kadınların hakları ile ilgili sorunlar sadece gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerle sınırlı değil. Benzer problemlerin birçoğu gelişmiş ülkelerde de gözlemlenebiliyor. Gelişmiş ülkelerde işletmelerin %32’sinde kadın yönetici yok. Ya da Standart & Poor’s 500 şirketlerinin sadece 22’sinin, yani %4,4’ünün kadın CEO’su bulunuyor.

Kadın liderlerin 1. GE Türkiye Kadın Çalışan Ağı Zirvesi’nde paylaştıkları verilere dair daha detaylı bilgileri infografikte de görebilirsiniz. GE, her zaman kadınlara ilham vererek iş hayatlarında onların yanında olacak, nasıl daha fazla fayda yaratılabileceğine dair çalışmalarını her zaman sürdürecek.