Skip to main content

Fabrikaların Geleceği 3D – II

November 01, 2018

Geçtiğimiz hafta GE’nin “3 Boyutlu Sanayi Zirvesi”nden bahsettiğimiz “Fabrikaların Geleceği 3D” yazı dizimizin ikinci kısmıyla karşınızdayız. Bu kısımda sizlere zirvede konuşulanlardan bahsedeceğiz.

“Geleceğe Ulaştıracak Beklenmedik Araç”

GE’nin New York’taki zirvesinde açılış konuşmasını yapan Singularity Üniversitesi uzmanlarından Fütürist Paul Safio, katmanlı imalat teknolojisinin ulaşılan seviyesinden duyduğu memnuniyeti, “Beklenen gelecek her zaman geç ve hiç beklenmedik yollardan gelir” sözleriyle dile getirdi.

Katmanlı imalat öncelikle fabrikaların fiziksel formasyonunda ve süreçlerinde dönüşümlere neden olacak. Fabrikalar, 18 ve 19’uncu yüzyıllarda sanayi devriminin en önemli inovasyonuydu. Tümü verimliliğin mabetleriydi, uzmanlaşmış süreçleri tek çatı altında toplamak ve işbölümünü icra etmek için inşa ediliyorlardı. Sanayi devriminin öncülerinden Henry Ford (1863-1947), “Eğer küçük işlere bölersen hiçbir şey zor değildir” sözlerinin yeni işbölümünün mantığını anlatıyordu.

Fakat bu fabrikaların yararları sınırlı, yeniden programlanamazlar. Farklı ürünler yapmak için farklı makinelere ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden fabrikada çıkan ilk ürünler sonraki milyonlarca ürüne göre çok daha pahalıdır. İnovasyon için yüksek sermaye yatırımı gerektirirler ve bu süreç asla hızlı ilerlemez. Dahası, ihtisaslaşma çok uluslu işletmeleri dünya çapında tedarik zincirleri ve depolama alanları arayışına sürükler. Çünkü malların taşınması ve depolanması gereklidir.

Bütün bunlar değişmek üzere. İnsanlara bugüne kadar yapılması mümkün olmayan şekillerde üretme olanağı sağlayan yeni bir teknoloji olan katmanlı imalat sayesinde bir başka sanayi devrimi kapıda. GE Katmanlı İmalat Başkan Yardımcısı Christine Furstoss, “Büyük veri ve analitik yazılımlarla iş yapış şekillerimiz hayal ettiğimizin ötesinde değişiyor” diyor.

Sanat, Bu Sefer de Beyinden İlham Aldı!

Fabrikaların Yapısı, Yeri ve Ölçeği Değişiyor

21’inci yüzyıl teknolojilerini üretimde yaratmaya başladığı değişimleri “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak niteleyen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), geleceğin fabrikalarının yapısının ve ölçeğinin değişeceğini belirtiyor. WEF’e göre geleceğin fabrikaları son derece verimli ve sürdürülebilir olacak ve aşağıdaki değişimlerin yaşanması öngörülüyor:

– Üretim hatları giderek daha fazla modülerleştirilecek ve kolaylıkla yer değiştirebilecek. Dijital üretim teknolojileri, yazılım ve ürün geliştirenler ile üretim teknisyenlerine temiz, açık ve havadar alanlarda çalışma olanağı sağlayacak.
– Fabrikaların enerji tüketimi azalacak ve çevreye etkisi en az seviyeye inecek.
– Üretimin coğrafi olarak dağıtılması uygulamasına daha çok başvurulacak. Üretim pazara yakın alanlara kolaylıkla taşınabilecek. Böylece şirketler yerel ihtiyaçlara daha hızlı tedarik zinciri ile yanıt verebilecek. 

Akıllı Fabrikalar

Makineler en ileri teknolojiye ve yeteneklere sahip olacaklar. Christine Furstoss, “Artık 3D imalatın ötesine geçildi. Kendi kendini ileriye götüren fabrikalar inşa edebiliriz.

Bunu ‘akıllı’ değil, “dahi” fabrika olarak anmalıyız” diyor. Furstoss’a göre “dahi fabrika”, sensörleriyle veri toplayıp analiz eden veya kontrol sistemleriyle gerektiğinde gerçek zamanlı olarak makineleri ve üretim süreçlerini değiştirebilen üretim platformlarını ifade ediyor.

Categories
tags