Skip to main content
header-image
Şebeke Çözümleri

Enerjinin Geleceği: Enerji İhtiyacı Yükseliyor

May 16, 2017

Enerjinin Geleceği yazı serimizin ikinci bölümünde dünya genelinde yükselen enerji ihtiyacını inceliyoruz. Serinin ilk yazısında 25 ülkeden 70 WEC üyesinin katkısıyla üç yılda hazırlanan bu enerjinin geleceğine dair senaryoları incelemiştik. Bu senaryolar, 2060 yılında kadar;
– Dünya nüfusunun artış hızının düşeceği,
– Devrimsel nitelikte teknolojilerin gelişeceği,
– Küresel çapta büyük çevre sorunları yaşanacağı ve ekonomik ve jeopolitik güçlerde kaymalar yaşanacağı temel varsayımları üzerine kuruluydu. Bu üç faktörün işaret ettiği gibi WEC uzmanları dünyanın gelecek 44 yılda “Büyük Dönüşüm” yaşayacağına inanıyor.
WEC uzmanlarına göre dünyada toplam enerji talebinin büyüme hızı azalacak ve kişi başına enerji talebi 2030 yılında tepe noktasına ulaşacak. Bu talep yumuşamasına katı kontrollü enerji politikaları ve yeni teknolojilerin sunacağı verimlilik artışı neden olacak.
2060’da 10,2 Milyarlık Dünya
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun tahminlerine göre gelecek 44 yılda dünya nüfusunun artış hızı yavaşlayacak.

image_image

Buna göre 1970’ten beri iki kat artan enerji talebi 2060 yılında kontrol edilebilir seviyelere gerilerken, enerji politikasına yön verenlere sürdürülebilir enerji politikalarına yumuşak geçiş imkânı sağlayacak. Verimliliği ise şu alanlardaki dijital teknolojilerin gelişimi getirecek:

– Akıllı şebekeler
– Akıllı binalar
– Akıllı kentler
– Akıllı fabrikalar, yapay zekâ ve robotlar
– Endüstriyel İnternet uygulamaları ve otomasyon
– Elektrikli ve sürücüsüz araçlar ve drone teknolojisi

Akıllı Şebekelere 20 Trilyon Dolar Yatırım
Akıllı şebeke uygulamaları dünyada hızla yaygınlık kazanıyor. Enerji tasarrufu ve verimliliğini artıran akıllı şebeke uygulamalarına yatırımlar hızla artıyor. World Watch Institute ile Bloomberg’in yaptığı araştırmaya göre dünyada akıllı şebeke yatırımları 2015 yılında 150 milyon doları aştı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın geçen yıl yayınladığı “Akıllı Şebekeler Yol Haritası” raporuna göre 2050 yılına kadar dünyada;

– Akıllı şebeke yatırımlarına 20 trilyon dolar,
– Enerji kaynaklarını son kullanıcılara ulaştırmak için sistemlere (Boru hatları, nakil hatları vb) 25 trilyon dolar,
– Enerji verimliliği için ise 22 trilyon dolar harcanacak.
Bu teknolojiler sayesinde 2060 yılında nihai enerji tüketimi günümüze göre;

Modern Caz* senaryosuna göre %38
Bitmemiş Senfoni*” senaryosuna göre %22
Hard Rock*” senaryosuna göre ise %46 artacak.
Ancak raporda birincil enerji kaynaklarına talebin daha düşük olacağı da öngörülüyor. Buna göre birincil enerji kaynaklarından (Biyokütle, fosil yakıtlar, jeotermal enerji vb) elde edilen enerjiye talep bugüne göre;
“Modern Caz” senaryosuna göre %25
“Bitmemiş Senfoni” senaryosuna göre %10
“Hard Rock” senaryosuna göre ise %34 artacak.
Rapora göre kişi başı birincil enerji talebi 2030 yılından önce zirve noktası olan 1,9 TOE’ye (1 ton petrol eşdeğeri) ulaşacak.

Categories
tags