Skip to main content
header-image
enerji

Daha Temiz Buhar Enerjisi Mümkün mü?

May 17, 2017

Türkiye ekonomik olarak ivme kazandıkça ve üretimi arttıkça, enerji ihtiyacı da bir o kadar yükseliyor. Son yıllarda Türkiye’de yeni enerji yatırımları yapıldıysa da bu durum sadece yerli enerji kaynakları ile talebin karşılanmasını sağlayamıyor.

Türkiye’nin coğrafi yapısı, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına izin veriyor. Birçok bölgede su debisi engebeler sayesinde yüksek ve rüzgâr enerjisi içinse Enerji Bakanlığı 48.000 MW potansiyel belirtiyor. Ancak yenilenebilir enerji yatırımları arttıkça şebeke güvenliğini sağlamak amacıyla fosil yakıt gibi diğer enerji kaynaklarına da ihtiyaç artıyor. Rüzgâr esmediğinde, yağmur yağmadığında da sanayide üretimin devam etmesi gerekiyor.
Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarının artan enerji talebini karşılayamaması, ülkeyi, başta petrol ve doğal gaz olmak üzere, ithal enerjiye bağımlı kılıyor. Türkiye’nin önümüzdeki yıllara yönelik enerji politikası, enerji arzının güvenliğinin sağlanmasına, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığın azaltılmasına ve aynı zamanda enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanıyor. Daha verimli, daha uygun maliyetli ve daha çeşitlendirilmiş enerji kaynağına olan ihtiyaç ise giderek daha fazla artıyor. Bu noktada buhar enerjisi Türkiye için oldukça kritik bir öneme sahip çünkü Türkiye’nin kendi kömüründen en verimli şekilde faydalanması dışa bağımlılığı azalttığı gibi, yeni teknolojilerle düşük emisyon salımı sağlayıp kömürün olumsuz etkilerinden kurtulmak da mümkün.

image_image

Uluslararası Enerji Ajansı, yakın gelecekte kömürün dünyada birçok pazarda hâkim konumunu sürdüreceğini öngörüyor ve kömürü çok daha temiz bir enerji kaynağına dönüştürme fırsatına da sahibiz. Türkiye’de elektrik üretiminin %30’u kömür ile gerçekleştiriliyor. GE, genişleyen portföyüyle, kömür dahil mevcut ve yeni kurulacak olan enerji santrallerinin verimliliğini arttırarak Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmasına katkı sağlayabilir.

Yerli Kömür Rezervlerinin Kullanılması

Her kömür aynı değerlere sahip değil, kömürün birleşimi, kül miktarı ve kalori oranı büyük çeşitlilik gösterebiliyor. Linyit, petrol koku, bitümlü sist, atık kömür ve biyokütle gibi düşük kalorili ve yakması zor yakıtları yakmak uzmanlık ve deneyim gerektiriyor. Aynı zamanda santrallerin daha verimli olabilmesi için bu değişikliklere uygun esnek tasarımlar gerekiyor.

GE, yakıt ve yanma konusunda sektördeki 100 yılı aşkın deneyiminden gelen kapsamlı bir bilgi birikimine sahip. Portföyünde hem antrasit, linyit ve petrol/doğal gaz yakabilen pulverize kömür kazanları hem de alışılmış ve yakılması güç yakıtlar için akışkan yataklı kazanlar (CFB) mevcut. Bu sayede GE teknolojileri; optimum yakıt hazırlama, yüksek güvenilirlik ve esneklikte temiz ve verimli yanma sağlayabiliyor. Bu teknolojilerin başarısını göstermek içinse GE’nin elinde oldukça başarılı bir tamamlanmış proje var:

Çan Termik Santrali.

2×160 MW kurulu güce sahip Çan Termik Santrali’nin tamamı EPC olarak GE tarafından gerçekleştirildi. 2005 yılından bu yana faaliyette bulunan ve yakıt olarak linyit kullanan santral, %70 kapasite kullanımı ile en yüksek emre amadelik seviyesine sahip.
GE, kömür dâhil tüm mevcut ve yeni enerji üretim tesislerinin verimliliğini artırarak Türkiye’nin enerji bağımlılığının azaltılması hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir.
GE’nin buhar enerjisi konusunda kapsamlı analizini içeren “Türkiye İçin Daha Akıllı, Daha Temiz Buhar Enerjisi” raporuna erişmek için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

 

Categories
tags