Skip to main content

2018’de Ekonomik Büyüme İçin Kadın İş Gücü – II

March 06, 2018

Yazımızın ikinci bölümünde GE’nin kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için attığı adımları derledik.

Birleşmiş Milletler’in BM Kadın (UN Women) isimli temel birimi oluşturması, Global Compact ile iş yaşamında Kadının Güçlenmesi Prensiplerini oluşturması ve yaygınlaştırmak için harekete geçmesi, uluslararası arenada özellikle de ekonomi dünyasında kadının güçlenmesi tartışmalarını besledi. Az gelişmiş ülkeler genelinde kız çocuklarının eğitimine yatırım yapılması yönündeki güçlü eğilim, ekonomik kalkınma çalışmalarına kadın-erkek eşitliği perspektifinin dâhil edilmesi, kadınların istihdamı ve siyasete katılmalarındaki eşitsiz durum ile mücadele için mekanizma ve eylemler geliştirilmesi öne çıkan trendler olarak gözlemlendi. Kadınların ekonomide artan karar verme gücü, iş dünyasının dikkatini çeken bir olgu haline gelirken, dünya çapında üniversite mezunu kadınların nüfusundaki artış, bu yetenek havuzunun değerlendirilmesine bir fırsat verilmesi zorunluluğunu öne çıkardı. Bazı ülkeler, yasal düzenlemelerle siyasette ve iş dünyasında kadın temsilini belli bir oranda sağlayacak yükümlülükler tanımladı. Sayısız şirket, farklılık yönetimi ve fırsat eşitliği pencerelerinden kadınlara daha fazla fırsat sunma görüşünü iş yapma biçimlerine ve şirket kültürlerine yerleştirmek için yeni stratejiler belirledi.

18 Fotoğrafta 2018

The Credit Suisse Research Institute tarafından yapılan küresel bir araştırmaya göre, yönetim kadrosunda kadın yöneticilerle çalışan firmalar sadece erkek yöneticilerin görev aldığı firmalara göre daha yüksek performans gösteriyor. Üst yönetim kadrosunun en az yüzde 15’i kadın olan şirketlerin, kadın yöneticilerin yüzde 10’un altında olan şirketlere göre yüzde 50 daha kârlı olduğu da araştırmada ortaya çıkan diğer sonuçlardan.

Şirketlerde karar alma ve yönetim pozisyonlarında kadının varlığı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için kilit önem taşıyor.

GE ve Kadın Çalışanlara Yönelik İlham Veren Uygulamaları

Günümüzde halen iş yaşamında kadınlar için görünmez bazı engeller var. İşe girişten terfiye, izinlerden şirket içi eğitimlere kadar sistemi yazılı kurallara dayalı ve şeffaf bir hale getirmek tüm çalışanlar için çok önemli. GE Türkiye; işe alımlar, terfi oranları ve işten ayrılanlarla ilgili rakamlarını da takip ediyor ve aksiyonlarını bu veriler doğrultusunda almaya gayret ediyor. GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, önünde iki CV varsa bunlardan en az bir tanesinin kadına ait olmasını şart koşuyor ve en az bir kadın CV’si gelmezse o pozisyonu açık tutuyor.

18 Fotoğrafta 2018

Şirketlerin farklılıkları kucaklamaları, herkesi kapsayan platformlar oluşturmaları ve çeşitliliği şirket kültürüne dâhil etmeleri gerekiyor. Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün en önemli küresel girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformu, özel sektöre; iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken önemli noktaları sunuyor. WEPs imzacısı olan GE de yaptığı çalışmalar, projeler ve programlarla hem Türkiye’de hem de dünyada kadın güçlenmesine önem veriyor.

Çalışanlarının verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak için esnek çalışma saatleri uygulamaları olan GE, çalışanlarına uzaktan çalışma imkânı da sunuyor. Şirket içerisindeki kadın çalışan ağlarının varlığı, kadınların gelişimine katkı sağlamak, etraflarında bir farkındalık yaratmak ve kariylerini daha ileri taşıyabilmek için büyük önem taşıyor. GE’nin kadın çalışanlarını desteklemek ve kariyerlerinde onlara yol göstermek amacıyla projeler üreten ve etkinlikler düzenleyen, 20 yılı aşkın süredir bir Kadın Çalışan Ağı var.

Ekonomiye aktif olarak katılan, üreten, sosyo-ekonomik olarak güçlenen kadın nüfusunun artışı, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Anneliğin kadınların kariyer planlamasını olumsuz etkilemesi sonucu çoğu iş kadını çocuklarını yetiştirebilmek için iş hayatlarından vazgeçiyor. GE’nin bu konuda da çeşitli politikaları var. Doğum ve süt izinlerinin yanı sıra yan haklar uygulaması ile kreş yardımı da yapan GE, bünyesinde süt odaları da kuruyor. İşe ara vermiş ve dönmek isteyen kadınları iş hayatına geri dönmeleri için destekliyor ve bu doğrultuda Kariyere Dönüş programını uyguluyor. GE, bu özellikleriyle 2017 yılı da dâhil olmak üzere on beş yıldır dünyada “Working Mother 100 Best Companies” arasında yer alıyor.