Skip to main content
Press Release

Współdziałający kolektyw: energetyczny krajobraz Krajów Bałtyckich

April 25, 2016

Wrzesień 2015 - Firmy energetyczne z państw Bałtyckich są aktywnie zaangażowane w światową debatę na temat energii. Region ten ma bowiem znacznie więcej do zaoferowania niż ciekawe kierunki wakacyjnych podróży. Bogactwo trzech państw - Litwy, Łotwy i Estonii wynika przede wszystkim z fascynującego połączenia innowacyjności, integracji i dynamicznie rozwijających się celów związanych z energią odnawialną.

Wybrzeże Morza Bałtyckiego kojarzy się w Polsce przede wszystkim jako piękne miejsce do spędzenia wolnego czasu. Odwiedzam je często latem i zawsze znajduję wiele możliwości wypoczynku - dobre wiatry sprzyjają sportom wodnym, a łagodne i piaszczyste plaże - leżakowaniu. Jednak coraz częściej myślimy o regionie Morza Bałtyckiego w kontekście biznesowym. Litwa, Łotwa i Estonia  rozpoczęły nowy rozdział życia gospodarczego, społecznego i politycznego w wyniku przemian po 1989 roku. Jak wygląda ich sytuacja dzisiaj?

Litwa, Łotwa i Estonia to kraje o łącznej liczbie ludności 6.2 mln i powierzchni nieco ponad 175 tys. km2 . Wszystkie są członkami NATO i Unii Europejskiej, a ich walutą jest euro. Gospodarczy potencjał regionu jest nieodłącznie związany z Morzem Bałtyckim, dlatego też w 1990 r. powołano tzw. Radę Bałtycką - przymierze polityczne, którego głównym celem w momencie powoływania było ułożenie stosunków głównie z Rosją, zaś od połowy lat 90. - integracja ze strukturami zachodnioeuropejskimi.  

Firmy energetyczne z Litwy, Łotwy i Estonii aktywnie uczestniczą w debacie na arenie międzynarodowej. W maju b.r. ich przedstawiciele wzięli udział w regionalnej dyskusji „How to drive energy and economy growth in CEE” zorganizowanej przez GE w Warszawie.

Choć tylko Litwa ma osobne ministerstwo zajmujące się energetyką, sektor ten znajduje się w centrum zainteresowania wszystkich trzech państw. W trosce o swoje bezpieczeństwo, kraje bałtyckie rozpoczęły prace nad budową elektroenergetycznych połączeń transgranicznych zarówno pomiędzy sobą, jak i innymi krajami UE. Równie ważną kwestią jest gaz: pod koniec 2014 r. na Litwie uruchomiono pierwszy w regionie terminal LNG (nazwano go znacząco - „Niepodległość”). Dodatkowo, do 2020 r. pomiędzy Litwą a Polską powstanie gazociąg Rembelszczyzna-Jauniūnai, dyskutuje się również o interkonektorze gazowym pomiędzy Estonią i Finlandią oraz usprawnieniu interkonektorów Łotwa-Litwa i Łotwa-Estonia.

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie kraje poważnie podeszły do dyrektywy wyznaczającej unijne cele 20/20/20 - szczególnie w kontekście odnawialnych źródeł energii. Przy dużym udziale hydroenergetyki Litwa i Łotwa są bardzo bliskie osiągnięcia zakładanych na rok 2020 wskaźników (odpowiednio, 23% i 40%). Estonia natomiast już przekroczyła wyznaczony sobie 25% cel unijny. Umiarkowanie rozwija się też energetyka wiatrowa, do czego przyczynia się GE - największa farma wiatrowa w Estonii (Paldiski, 45 MW) działa w oparciu o turbiny GE. GE dostarcza również turbiny do powstającej właśnie największej farmy wiatrowej na Litwie (Silute, 60 MW). Obecność GE nie ogranicza się jednak do technologii wiatrowych: od 2012 r. w elektrowni Elektrenai na Litwie działa turbina parowo-gazowa GE o mocy 455 MWe, zaś elektrociepłownię w Rydze Riga-TEC zasilają aż 2 takie turbiny.

Co istotne, kraje bałtyckie wyróżniają się pod względem innowacyjności - w badaniu Global Innovation Index z 2014 r. Estonię sklasyfikowano na 24. miejscu, a Łotę na 34.  Szczególnie Estonia jest prawdziwym inkubatorem wyjątkowych pomysłów, które udało się skomercjalizować oraz wypromować globalnie. Należą do nich przede wszystkim Skype oraz start-upy, które podbijają świat: GrabCAD, Transferwise, Pipedrive, Fortumo, Playtech czy Erply. Według badań Wall Street Journal, w Estonii powstaje najwięcej start-upów na osobę w Europię, a 60% z nich to firmy w sektorze IT. Potencjał IT tego kraju doceniło też NATO, lokując w Tallinnie Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej.

Spoglądając na świat łotewskiej technologii, także można odnaleźć kilka unikatowych skarbów, takich jak latający ludzie, bezzałogowe statki powietrzne, niewidoczne szkło. Wśród technologicznych osiągnięć Litwy wyróżniają się z kolei ultrakrótkie impulsy laserowe, trwające kilka pikosekund lub femtosekund. Znajdują one liczne zastosowania, począwszy od przemysłu produkcyjnego, aż po medycynę. Połowa sprzedawanych na świecie laserów produkowana jest właśnie przez litewskie firmy. Co więcej, litewskie wzmacniacze optyczne, stosowane w powyższych laserach, zdobyły około 80 % światowego rynku.

Kraje bałtyckie to na pewno region, któremu warto przyjrzeć się bliżej. Jestem bardzo ciekawa dalszego rozwoju gospodarczego Litwy, Łotwy i Estonii. Czy wykorzystają wszystkie stojące przed nimi szanse?


business unit
tags