Skip to main content
Press Release

TAMEH POLSKA we współpracy z GE zbuduje instalację odsiarczania i odazotowania spalin w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej

April 25, 2016

Dąbrowa Górnicza, 22 marca 2016 r. - TAMEH POLSKA, spółka joint venture Grupy ArcelorMittal i Grupy TAURON, w ciągu najbliższych trzech lat zbuduje instalację odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni w Dąbrowie Górniczej. Po zakończeniu budowy ZW Nowa będzie spełniała nowe, bardzo wymagające europejskie normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

TAMEH POLSKA i GE podpisały kontrakt na budowę w formule „pod klucz” kompletnych instalacji odsiarczania (IOS) i odazotowania (SCR) spalin 5 kotłów OPG-230 w TAMEH POLSKA - ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej. Wartość kontraktu to ok. 215 mln zł.


Instalacja odsiarczania spalin jest oparta na opatentowanej przez GE technologii półsuchego odsiarczania spalin metodą NID™, która jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, gwarantującym wysoką skuteczność redukcji emisji zarówno w zakresie odsiarczania spalin, jak i pyłów. W Polsce GE zrealizowało z powodzeniem podobne instalacje w elektrociepłowniach w Janikowie, Bydgoszczy i Poznaniu. Instalacja w ZW Nowa z pięcioma modułami NID™ będzie oczyszczała 1 600 000 Nm3 spalin na godzinę i będzie jedną z największych instalacji półsuchego odsiarczania spalin w Europie.
Instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) typu „tail end” pozwoli sprostać coraz bardziej wymagającym regulacjom w zakresie emisji tlenków azotu (NOx). Do podgrzewania spalin dolotowych do instalacji SCR zostaną wykorzystane gazy wielkopiecowe pochodzące z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland.


„Oczekujemy, że po uruchomieni, instalacje IOS i SCR zagwarantują utrzymanie poziomu SO2, pyłów i NOx w spalinach odpowiednio poniżej 180 mg/Nm3, 10 mg/Nm3 oraz 190 mg/Nm3, co pozwoli na całkowitą zgodność z unijną dyrektywą dotyczącą emisji przemysłowych (ang. IED - Industrial Emissions Directive), co umożliwiłoby nam dalsze wykorzystanie wszystkich kotłów parowych w ZW NOWA po roku 2017” - powiedziała Kristina Červenková, prezes zarządu TAMEH HOLDING.


„Jesteśmy dumni mogąc współpracować z TAMEH POLSKA przy tej ważnej inwestycji, dzięki której ZW Nowa spełni nowe, a zarazem bardzo wymagające europejskie normy emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła” - powiedziała Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich - „Zastosowane technologie GE NID™ i SCR dostarczają naszym klientom unikalnych rozwiązań, które pozwalają sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej i czystego powietrza”.


business unit
tags