Skip to main content
Press Release

Pierwsze megawaty z Włocławka w sieci krajowej.

April 25, 2016

Luty 2016 - Blok gazowo-parowy PKN ORLEN we Włocławku pomyślnie przeprowadził pierwszą synchronizację z siecią krajową. W efekcie trafiły do niej pierwsze dostawy prądu realizowane przez nową elektrociepłownię Koncernu.

Wykonawcą pierwszej elektrowni gazowej dla PKN ORLEN jest konsorcjum General Electric i SNC-LAVALIN POLSKA. Szacunkowa wartość kontraktu netto na budowę elektrowni we Włocławku wyniesie ok. 1,4 mld zł. Dla zapewnienia odpowiedniego serwisu serca elektrowni, czyli turbiny gazowej określanej jako „Power Train”, PKN ORLEN zawarł także z General Electric, długoletnią umowę serwisową.
 
Blok Gazowo-Parowy we Włocławku to jeden z dwóch obok Płocka, kluczowych kogeneracyjnych projektów energetycznych PKN ORLEN. Energia elektryczna produkowana przez oba bloki w skojarzeniu z ciepłem w procesie wysokosprawnej kogeneracji będzie wykorzystywana nie tylko na potrzeby wewnętrzne Grupy ORLEN, ale również sprzedawana na rynku krajowym. Projekty we Włocławku i w Płocku to inwestycje w energetykę przemysłową, dostosowaną do potrzeb Grupy ORLEN i znacząco poprawiające doskonałość operacyjną segmentu Downstream (Rafineria, Petrochemia, Energetyka oraz Gospodarka Wodno - Ściekowa). (źródło: PKN Orlen)


business unit
tags