Skip to main content
Press Release

Od 20 do 2000: 15 lat innowacji GE i EDC

April 25, 2016

Na wczesnym etapie istnienia Engineering Design Center oraz współpracy z GE, inżynierowie pracujący w ośrodku postanowili stworzyć organizację, która nie odwróci się od polskiej myśli naukowej, a raczej będzie czerpać z niej inspirację dla tworzenia rozwiązań wykorzystywanych w nowoczesnych technologiach. Czas pokazał, że podążyliśmy właściwą drogą, a zasady, którymi kierujemy się w EDC, są równie aktualne dziś, jak były 15 lat temu. 

Od czasu swojego powstania w 2000 roku, EDC nieustannie ewoluuje. W swoich początkach było ono ośrodkiem zajmującym się wyłącznie technologiami lotniczymi. Jednak w miarę upływu czasu nasi koledzy z GE zaczęli dostrzegać umiejętności polskich inżynierów, dzięki czemu EDC poszerzyło zakres swojej działalności o kolejne obszary. Był to czytelny sygnał, że Polskę warto brać pod uwagę w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii.

Od samego początku EDC nie tylko rozwija nowoczesne technologie, ale i krzewi idee odpowiedzialnego biznesu. W zeszłych miesiącach zrealizowaliśmy szereg inicjatyw z tego obszaru. W maju miałam przyjemność podpisać Kartę Różnorodności - zobowiązanie do kształtowania środowiska pracy w oparciu o zasady równości i różnorodności. Z kolei 12 czerwca pracownicy EDC wzięli udział w konferencji „Międzynarodowa współpraca instytutów badawczych”, którą zorganizował Instytut Lotnictwa. Jednym z wydarzeń konferencji było oficjalne otwarcie Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych. Nowy ośrodek będzie służył zarówno inżynierom z Instytutu Lotnictwa jak i specjalistom z GE. Uczestnicy konferencji dzielili się dobrymi praktykami i omawiali wyzwania stojące przed polską nauką i rodzimym przemysłem.

W ostatnim czasie EDC zostało także patronem XXXIV. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych Studentów. Spotkanie odbyło się w dniach 13-15 maja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Każdy z uczestników prezentujących swoje naukowe dokonania miał szansę wygrać specjalną nagrodę w postaci płatnego stażu w EDC. Zwycięzcy będą pracować z nami przez całe lato.

Można śmiało powiedzieć, że jako organizacja przeszliśmy długą drogę. EDC powstało w kwietniu 2000 roku w wyniku umowy zawartej między General Electric Aircraft Engines i Instytutem Lotnictwa. Pierwotnie nasz zespół składał się z zaledwie 20 osób, jednak już dziesięć lat później EDC zatrudniało przeszło 1000 inżynierów.

Dziś zespół EDC liczy 2000 osób i w większości składa się z młodych i dobrze wykształconych inżynierów, którzy kochają to, co robią i nie boją się myśleć w sposób przełamujący schematy. To właśnie dzięki nim możemy się wciąż się rozwijać i podejmować wyzwania, które stawia przed nami GE.


business unit
tags