Skip to main content
Press Release

IP Pazar Teknoloji Günü'nde Fikri Mülkiyet Hakları Tartışıldı

June 27, 2014

  • GE'nin desteklediği Teknoloji Günü'nde, konunun uzmanları olan akademisyenler, STK'lar, yenilikçi şirketler ve patent ofislerinin yetkilileri, inovasyon ekosisteminin kritik unsuru Fikri Mülkiyet Hakları konusunda çözüm önerileri tartıştılar.

İstanbul, 12 Haziran 2014; GE Türkiye'nin öncülüğünde 10 Haziran'da Teknopark'ın evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Teknoloji Günü'nde inovasyon ekosistemi yaratabilmesinin önündeki önemli adımlardan biri olan Fikri Mülkiyet (IP) konusu ele alındı.

İnovasyonun önündeki engellerin kaldırılmasını ve Türkiye'nin rekabetçi gücünün artırılmasını hedefleyen toplantıya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, endüstri kuruluşları, teknoloji ofisleri ve patent şirketlerinin yetkilileri katıldı ve görüşlerini paylaştı.

GE Türkiye Stratejik Yatırımlar Direktörü Erdoğan Çeşmeli, "GE olarak rekabet gücünün artırabilmesi için inovasyonun önemine ve gücüne inanıyoruz. İnovasyon amaçlı üretilen fikirlerin bir yandan müşteri ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorken bir yanda da bu fikirlerin ticarileşip lisanslanması gerekiyor. Teknopark'ta gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmalarla ticarileşme imkanı olan fikirlerin korunarak hayata geçirilmesini teşvik etmeyi, bu yoldaki engelleri aşmayı amaçlıyoruz. Gerek üniversiteler, gerek endüstri, gerekse teknoloji ofisleri olarak fikirlerimizi, deneyimlerimizi bir araya getirerek Türkiye'nin fikri mülkiyet haklar konusunda daha üretken, ürettiklerini ticari faydaya dönüştürebilen bir ülke haline gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Ge, açık inovasyon kültürünü desteklemekte ve bu çerçevede ihtiyaçlara cevap vermek üzere farklı endüstrilerde inovasyon alanında işbirlikleri yapmaktadır. IP hakları, açık inovasyon kültürünün gelişimi için önemli bir rol oynamaktadır.

Toplantıya GE International Licensing Global İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Brian Selby, GE International Licensing Global İş Geliştirme Direktörü Takahiro Murata ve GE Healthcare Licensing Ticari Geliştirme Lideri Brian Mcllroy da katıldı. GE'nin, 130 yıllık tarihinde teknoloji ve lisanslamanın dünyadaki en eski yaratıcılarından biri olduğunu, inovasyon geleneğine büyük saygı duyduklarını, tüm dünyada sağlık, enerji, havacılık ve ulaşım alanlarında önemli yatırımlara imza attıklarını söyleyen Selby, bu anlayışın GE'nin küresel taahhüdü olduğuna işaret etti. Selby, fikri mülkiyet haklarının Türkiye'de gelişimine destek vermek üzere tecrübelerini paylaştı.

Teknokent İstanbul Genel Müdürü Turgut Şenol ise şu ana kadar Teknokent'te yer almak üzere başvuran 1400 firma arasından 86 firmayı seçtiklerini ve bu firmaların birbirlerini destekleyecek yönde çalışmalar içinde olmalarını gözettiklerini söyledi. GE öncülüğünde düzenlenen IP Pazar'ın konunun tüm tarafları için yararına inandığını anlatan Şenol, fikri mülkiyetin korunmasının inovasyon çalışmalarına ivme kazandıracağını belirtti.


business unit
tags