Skip to main content
Press Release

GE zwiększa inwestycje w Internet Przemysłowy wspierając cyfryzację przemysłu w Europie

June 14, 2016

Spółka otworzyła w Europie nowe centrum cyfrowe, tworząc 250 nowych miejsc pracy i stwarzając klientom większy dostęp do ekosystemu Predix.

 

 • GE otworzyło w Paryżu Digital Foundry - pierwszy z szeregu nowych ośrodków cyfrowych GE Digital powstałych w celu wspierania startupów, wzmacniania współpracy z firmami partnerskimi i wspierania dalszego rozwoju ekosystemu cyfrowych rozwiązań dla przemysłu.
 • GE zwiększa dostęp do narzędzi pozwalających rozwijać cyfrowe rozwiązania dla przemysłu za pośrednictwem Predix, systemu operacyjnego Internetu Przemysłowego.
 • GE wprowadziło na rynek dwa nowe produkty wspierane przez Predix: „Brilliant Manufacturing”   i „Digital Power Plant”, adresowane do elektrowni parowych.
 • GE ogłosiło współpracę z Technip, NUMA i innymi spółkami, które dzięki oprogramowaniu
  od GE zmodernizują swoje biznesy. 
 • Spółka opublikowała raport wskazujący, iż w perspektywie roku 2025 rozwiązania z obszaru Internetu Przemysłowego mogą potencjalnie przynosić europejskiemu PKB dodatkowe
  1,7 biliona dolarów w skali roku.
 • W 2016 r. GE zrealizuje zamówienia cyfrowe o wartości ok. 7 miliardów dolarów.

PARYŻ - 14 czerwca 2016 r. - GE (NYSE: GE) poinformowało dzisiaj o zwiększeniu swojej cyfrowej obecności w Europie, a także wprowadzeniu nowych produktów i inicjatyw mających na celu wsparcie rozwoju europejskiego ekosystemu cyfrowych rozwiązań dla przemysłu. Spółka poinformowała o otwarciu w Paryżu nowego centrum cyfrowego - Digital Foundry, wokół którego tworzony będzie powstający ekosystem.

„Europa posiada znakomitych specjalistów i właściwą infrastrukturę, aby stanąć na czele rewolucji w produktywności, a cyfryzacja przemysłu musi być jej niezbędnym ogniwem”, powiedział Jeff Immelt, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu GE. „GE będzie wspierać Europę w tworzeniu kolejnych części składowych Internetu Przemysłowego, pomagając spółkom na kontynencie przetworzyć informacje w wiedzę, a wiedzę przełożyć na wyniki”.

Nowo otwarte centrum Digital Foundry stworzone zostało na potrzeby klientów i partnerów w Europie i mieścić się będzie w historycznej kamienicy Le Centorial znajdującej się w 2. dzielnicy Paryża. To pierwszy z czterech ośrodków, które zostaną otwarte w tym roku. Da to początek globalnej sieci ośrodków, które pozwolą GE Digital doglądać miejscowych startupów, współpracować z klientami przy tworzeniu nowych aplikacji, a także powiększać rozrastającą się społeczność europejskich deweloperów aplikacji przemysłowych. W pierwszym Digital Foundry powstanie 250 miejsc pracy w obszarze inżynierii, analizy danych, doświadczenia użytkownika i myślenia projektowego.

ROZSZERZANIE EKOSYSTEMU PRZEMYSŁOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRZEMYSŁU

U podstaw rozrastającego się ekosystemu leży Predix, platforma GE dla Internetu Przemysłowego, a także Predix.io, rozwiązanie pozwalające inżynierom oprogramowania pracującym dla stron trzecich wykorzystywać platformę do budowania, uruchamiania i skalowania aplikacji Internetu Przemysłowego w bezpiecznym środowisku deweloperskim. Na platformie otwartej w lutym aplikacje buduje już niemal 11 000 deweloperów z całego świata.

„Cyfryzacja przemysłu w Europie wymaga nie tylko przywództwa i inwestycji ze strony takich spółek jak GE czy nasi partnerzy, ale także większej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym
i publicznym”, powiedział Bill Ruh, Dyrektor Generalny GE Digital. „Budujemy otwartą platformę, na której 14 000 deweloperów GE może tworzyć nowe aplikacje pracując wspólnie z naszymi klientami i partnerami”.

NOWA OFERTA DLA CYFROWEJ TRANSFORMACJI

Ostatnie badania wskazują, że na przestrzeni kolejnych pięciu lat cyfryzacja produktów i usług przyniesie przemysłowi w Europie ponad 110 miliardów euro dochodu rocznie. Odpowiadając
na potrzeby klientów GE stworzyło innowacyjne produkty wspierające cyfrową transformację
ich przedsiębiorstw.

Jeszcze w kwietniu GE Digital informowało o wprowadzeniu na rynek pakietu Asset Performance Management (APM), pierwszego zestawu aplikacji obsługiwanych przez Predix. W dniu dzisiejszym GE poinformowało z kolei o dwóch znaczących aktualizacjach pakietu, które pozwolą na lepszą obsługę klientów w Europie.

Nowe oprogramowanie o nazwie Digital Power Plant wprowadzone zostało przez GE Power. Rozwiązanie zaprojektowane zostało z myślą o odegraniu znaczącej roli we wspieraniu państw przy realizacji celów redukcji poziomu emisji gazów cieplarnianych przyjętych przez nie podczas COP21. Pomoże ono europejskim klientom z sektora energii elektrycznej - takich jak Yildirim - zwiększyć sprawność i obniżyć poziom emisji pochodzących z elektrowni parowych opalanych węglem. Elektrownie te wytwarzają 40% elektryczności na świecie, a dzięki nowemu oprogramowaniu GE Power poziom emisji CO2 z nich pochodzących może zostać ograniczony o 2%. Pozwoli ono także na zmniejszenie zużycia paliwa o 67 000 ton węgla rocznie przy jednoczesnym utrzymaniu ilości wytwarzanej energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie.

Predix obsługiwać będzie ponadto pakiet GE Brilliant Manufacturing, który dostępny będzie od trzeciego kwartału 2016 roku. Rozwiązania Brilliant Manufacturing umożliwiają gromadzenie, przyłączanie i analizę danych w odniesieniu do każdego aspektu produkcji. Zwiększy wgląd w trwające procesy, pomoże osiągnąć zakładane pułapy produkcji przy jednoczesnym zwiększeniu kontroli nad kosztami i ryzykiem. Pakiet Brilliant Manufacturing stosowany jest również przez spółkę w jej inteligentnych fabrykach, gdzie pomaga w optymalizacji procesów produkcyjnych GE.

W Wielkiej Brytanii uruchomiona została GE Health Cloud - rozwiązanie zaprojektowane na potrzeby branży opieki medycznej i obsługiwane przez Predix. Nowy ekosystem chmury oraz towarzyszące mu aplikacje zostały zaprezentowane w zeszłym roku przez GE Healthcare podczas 101. dorocznego spotkania Towarzystwa Radiologicznego Ameryki Północnej (RSNA) zorganizowanego w Chicago. Pozwalają one wzajemnie łączyć oprogramowanie, sprzęt i rozwiązania analityczne, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie tempa pracy, podniesienie wydajności oraz usprawnienie współpracy na przestrzeni różnych ścieżek opieki i zespołów złożonych z lekarzy o różnych specjalnościach - zarówno wewnątrz środowiska szpitalnego, jak i poza nim.

Lepsze wyniki DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z Nowymi klientami i partnerami

Także dziś GE Oil & Gas i Technip podpisały porozumienie o współpracy w obszarze rozwiązań cyfrowych, które mają być wykorzystywane przy budowie i projektowaniu inwestycji z obszaru LNG. Obydwie spółki będą wspólnie pracować nad zastosowaniem Predix i rozwiązań cyfrowych na etapach projektowania, budowy, przekazania do eksploatacji, uruchomienia i obsługi obiektów LNG.

W ramach otwarcia paryskiego Digital Foundry GE zainicjowało również współpracę z NUMA, pierwszym akceleratorem startupów we Francji, a także partnerami z sektora publicznego, w tym Banque Publique d'Investissement (BPI). Celem wspólnej inicjatywy jest wychwytywanie i dalsze rozwijanie obiecujących pomysłów i startupów w regionie.

Szereg przykładów europejskich partnerów przeprowadzających cyfrową transformację swoich przedsiębiorstw za pośrednictwem oprogramowania GE:

 • AkzoNobel przekształca swoje procesy operacyjne wykorzystując rozwiązania GE z obszaru Internetu Przemysłowego. Przykładowo, w jednej ze swoich szwedzkich fabryk spółka podniosła jakość obsługi swoich klientów dzięki zwiększeniu możliwości produkcyjnych o 20%, skróceniu okresów realizacji zamówień, a także udoskonalaniu procesów śledzenia ruchu i pochodzenia.
 • Stosując zintegrowane rozwiązania od GE, Bord Gais Energy osiągnęło korzyści finansowe
  w wysokości 2,28 milionów euro dzięki poczynionym oszczędnościom i uniknięciu kosztów, które mogłyby wyniknąć w razie niedyspozycyjności elektrowni. Wykorzystując pakiet rozwiązań APM do całodobowego monitoringu urządzeń, inżynierowie z elektrowni gazowej Whitegate pracującej w układzie skojarzonym mogą otrzymywać i realizować odpowiednie zalecenia operacyjne dysponując jednocześnie jednolitym i skonsolidowanym podglądem procesów elektrowni[1].
 • W ramach uczestnictwa w GE Digital Alliance Program, Capgemini przeszkoliło ponad 700 deweloperów w poruszaniu się po ekosystemie Predix. Capgemini świadczy szereg usług na platformie Predix i współpracuje z Current, startupem tworzonym w ramach GE, przy dostarczaniu rozwiązań które pomagają klientom w sektorze komercyjnym i przemysłowym ograniczyć zużycie energii elektrycznej, wytwarzać energię na miejscu, a także tworzyć nowe źródła przychodów poprzez wykorzystanie czujników i usieciowienie systemów w budynkach i miastach. Capgemini przeprowadziło także wstępną integrację systemów GE Health Cloud czerpiąc ze swojego doświadczenia w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla dostawców usług z obszaru opieki zdrowotnej i producentów urządzeń.
 • PwC i GE Digital zawiązały współpracę mającą na celu wykorzystanie możliwości Internet

  u Przemysłowego do wspierania cyfrowej transformacji przedsiębiorstw z sektorów naftowo-gazowego, energetycznego, przemysłowego, sprzedaży detalicznej, opieki zdrowotnej
  i transportu. Sojusz wspomaga klientów w osiąganiu lepszych rezultatów dzięki tworzeniu środowiska, gdzie maszyny, dane, pozyskana wiedza i ludzie są wzajemnie połączeni. Usługi PwC z zakresu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw bazują na ofercie GE Digital — w tym platformie Predix — stanowiąc całościowe rozwiązania z obszaru Internetu Przemysłowego. Oprócz wykorzystywania możliwości całego pakietu aplikacji obsługiwanego przez Predix, PwC i GE Digital budują także aplikacje skrojone na miarę indywidualnych potrzeb klientów.
 • Scottish Power Energy Networks wybrało GE na głównego dostawcę dla projektu Future Intelligent NEtwork SubStation (FITNESS). FITNESS położy podwaliny pod inteligentniejszą sieć elektroenergetyczną w ramach inicjatyw podejmowanych przez Wielką Brytanię mających na celu zapewnienie krajowi bezpieczeństwa energetycznego i jego transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. GE dostarczy inteligentną cyfrową stację elektroenergetyczną
  z systemem sterowania DS Agile i pakietem Grid Stability.
 • Yara, największy na świecie producent amoniaku, azotanów i nawozów NPK, wykorzysta rozwiązanie Smart Signa - będące częścią pakietu APM stworzonego przez GE Digital - do podniesienia poziomu doskonałości operacyjnej i zwiększenia produktywności swoich aktywów. Segment produkcji Yara współpracuje z GE celem dalszego ograniczenia przestojów w zakładach produkcyjnych, wykorzystując zakłady Yara Ferrara do przetestowania rozwiązań, które najlepiej sprawdzą się w cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.

INFORMACJE O MINDS + MACHINES

Minds + Machines Europe 2016 to jednodniowe spotkanie, podczas którego przedstawiciele świata przemysłu oraz liderzy środowiska akademickiego, rządowego i technologii toczą debaty wokół cyfrowej transformacji przemysłu i obecnego stanu Internetu Przemysłowego. Główny patronat nad wydarzeniem objęło Capgemini, a wśród sponsorów platynowych znaleźli się EY, Intel i PwC.

Informacje o GE

GE to wiodąca firma ery przemysłu cyfrowego. Firma przekształca przemysł w oparciu o maszyny i rozwiązania wykorzystujące inteligentne oprogramowanie, które umożliwia lepszą, szybszą i bardziej niezawodną komunikację. GE funkcjonuje w oparciu o ideę „GE Store” - globalnego ośrodka wymiany wiedzy, dzięki któremu wszystkie działy firmy zyskują wzajemny dostęp do swoich technologii, rynków, struktur i doświadczenia. Każda innowacja tworzy kolejne zastosowania w każdym z naszych przemysłowych sektorów. Dzięki naszym pracownikom, usługom, technologiom i oddziaływaniu skali, GE mówi językiem przemysłu i dostarcza swoim klientom najlepsze rozwiązania.

###

Kontakt z firmą GE

Monika Doroz
Communication Manager
GE
Poland & Baltics

T +48 22 520 53 22
M +48 604 092 242
monika.doroz@ge.com

Alicja Lewandowska-Wolińska
Grayling - biuro prasowe GE
Tel. +48 22 536 04 57
Tel. Kom. +48 607 070 365
e-mail: alicja.lewandowska@grayling.com


[1] Źródło: ebook Discover the Power of Digital.


business unit
tags