Skip to main content
Press Release

GE Zostało Wybrane Na Generalnego Wykonawcę Bloku Energetycznego Ostrołęka C O Mocy 1000 Mw

April 13, 2018
  • GE wybuduje elektrownię Ostrołęka C stosując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne gwarantujące wysoką sprawność i niskie emisje zgodne ze standardami UE, dzięki zastosowaniu wysokoskutecznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska.
  • GE może poszczycić się szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonawstwa inwestycji „pod klucz”, na które składa się 200 projektów energetycznych o łącznej mocy 100 000 MW.
  • Powierzenie GE budowy elektrowni Ostrołęka C będzie miało pozytywny wpływ na polską gospodarkę. Spółka wyprodukuje w fabrykach w Elblągu i Wrocławiu kluczowe komponenty technologiczne elektrowni, a podczas realizacji projektu korzystać będzie ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5 000 polskich dostawców.
 

W dniu 4 kwietnia 2018 r. GE zostało poinformowane, że oferta złożona w konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”. Podpisanie kontaktu jest uwarunkowane uzyskaniem przez udziałowców zamawiającego niezbędnych zgód korporacyjnych. Zgodnie z warunkami przetargu oddanie obiektu do eksploatacji jest planowane w ciągu 56 miesięcy od momentu wydania polecenia rozpoczęcia prac. Elektrownia będzie generowała 1 000 MW mocy - czyli tyle, ile potrzeba do zasilenia 300 000 gospodarstw domowych na terenie kraju.

W ramach konsorcjum spółka GE Power zaprojektuje we wiodącej na rynku technologii ultranadkrytycznej oraz wyprodukuje i dostarczy kocioł parowy, turbinę parową i generator do nowo powstałej elektrowni. Dzięki zastosowaniu tej technologii, obiekt w Ostrołęce osiągnie najwyższą wśród elektrowni parowych w Polsce sprawność na poziomie 46% i znacznie przewyższy globalną średnią, która wynosi 33%. Zwiększenie sprawności elektrowni o każdy punkt procentowy oznacza redukcję emisji CO2, o ponad dwa punkty procentowe. Ponadto w ramach prac spółka GE Power dostarczy zaawansowane systemy oczyszczania spalin, dzięki czemu elektrownia spełni normy emisyjne zawarte w najnowszych dyrektywach Unii Europejskiej, które nakładają wymogi stosowania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska.

„GE uczestniczy w budowie polskiej energetyki od 70 lat. Historia ta sięga początku funkcjonowania fabryk w Elblągu i we Wrocławiu, a następnie z powodzeniem kontynuowana była dzięki dostarczania technologii GE na potrzeby takich strategicznych projektów jak elektrownie w Bełchatowie i Opolu. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy rozwijać współpracę z polskim rządem oraz polskimi firmami energetycznymi poprzez budowę elektrowni Ostrołęka C. W ramach realizacji projektu zastosujemy nasze wiodące technologie, zaprojektowane i wyprodukowane lokalnie, oraz skorzystamy z naszego silnego partnerstwa z polskimi dostawcami w ramach łańcucha dostaw - powiedział Andreas Lusch, Prezes GE Steam Power Systems.

GE od lat gromadzi wiedzę i zdobywa doświadczenie jako Generalny Wykonawca inwestycji energetycznych - firma uczestniczyła w budowie instalacji o łącznej mocy 100 000 MW w ramach 200 projektów. Za zrealizowane budowy malezyjskich elektrowni Manjung w 2015 r. i Tanjung Bin w 2016 r., GE Steam Power Systems została uhonorowana tytułami Elektrownia Węglowa Roku i Kompleksowa Realizacja Roku. 

„Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani jako generalny wykonawca elektrowni Ostrołęka C. Projekt ten jest w pełni zgodny z naszą strategią opartą na dostarczaniu wiodących technologii dla sektora energetycznego. Na każdym etapie ich tworzenia wykorzystywane są lokalne zasoby w zakresie projektowania i produkcji kluczowych elementów maszynowni oraz zarządzania realizacją budowy obiektów energetycznych w Polsce - dodaje Sławomir Żygowski, Prezes Zarządu GE Power sp. z o.o. „Co drugi megawat energii elektrycznej wykorzystywanej w kraju jest generowany przez urządzenia wyprodukowane w Polsce przez GE Power. Wszystkie nasze działania w kraju realizujemy głównie w oparciu o zasoby krajowe i maksymalizację lokalnej kooperacji w ramach tworzenia trwałego i sprawdzonego łańcucha dostaw w Polsce. Dzięki projektom takim jak Ostrołęka C, polski przemysł zachowa swój potencjał na skalę globalną.”

Od początku działalności w Polsce GE kładzie duży nacisk na stworzenie szerokiego łańcucha dostaw w kraju i obecnie posiada już ponad 5 000 kwalifikowanych dostawców w całej Polsce. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat spółka złożyła u polskich dostawców zamówienia o wartości przeszło 2,2 miliarda dolarów. Dzięki takiemu podejściu do procesu zakupowego, GE angażuje inne polskie przedsiębiorstwa w projekty sektora energetycznego realizowane zarówno w kraju jak i zagranicą. Dla przykładu przy budowie Elektrowni Opole 2 x 900 MW ponad 70% wszystkich dostaw jest realizowanych przez polskich dostawców. GE wykorzysta lokalny łańcuch dostawa również podczas budowy elektrowni Ostrołęka C.

GE

GE to wiodąca firma technologiczna ery transformacji cyfrowej. Firma przekształca tradycyjny przemysł stosując innowacyjne rozwiązania techniczne i inteligentne oprogramowanie oraz umożliwiając lepszą, szybszą i bardziej niezawodną komunikację. GE rozwija ideę „GE Store” - globalnego ośrodka wymiany wiedzy, dzięki któremu wszystkie jednostki biznesowe firmy zyskują wzajemny dostęp do swoich technologii, rynków, wiedzy i doświadczenia. Każda innowacja może mieć dalsze zastosowanie w innym obszarze przemysłowym. 

GE w Polsce

GE weszło na rynek polski jako inwestor w 1992 roku. Obecne firma zatrudnia ponad 5 500 osób i zarządza zakładami produkcyjnymi: dwiema fabrykami produkującymi części do silników lotniczych (w Dzierżoniowie i Bielsko-Białej) oraz trzema fabrykami GE Power (fabryka turbin i odlewnia w Elblągu oraz fabryka generatorów we Wrocławiu). Do Grupy GE w Polsce, w zeszłym roku, dołączyła LM Wind Power z siedzibą w Goleniowie, która produkuje łopaty wiatrowe dla elektrowni wiatrowych lądowych i morskich. Od 16 lat działa w Warszawie Inżynieryjne Centrum Projektowe (EDC - Engineering Design Center), gdzie opracowywane są części do silników lotniczych, kotłów, turbin gazowych i parowych. Spółka powstała jako wynik współpracy i porozumienia pomiędzy GE i Instytutem Lotnictwa. Inwestycje GE w Polsce od początku działalności wyniosły 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój to około 100 mln USD. 

Więcej o GE na www.ge.com/pl i Twitterze @GE_Polska

GE Power

GE Power to światowy lider w zakresie energetyki. Dostarczamy technologię, rozwiązania oraz usługi serwisowe na każdym etapie łańcucha dostaw branży energetycznej - od wytwarzania energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Zmieniamy oblicze przemysłu energetycznego poprzez wykorzystanie wszystkich zasobów i oddziaływanie skali pierwszej globalnej firmy Ery Przemysłu Cyfrowego. Wspólnie z naszymi klientami w ponad 150 krajach, dostarczamy energię dla ponad jednej trzeciej części świata - oświetlając miasta, rozwijając gospodarkę i łącząc ludzi na całym świecie.

Więcej informacji na:  www.gepower.com, Twitter GE Power (@GE_Power) oraz LinkedIn (GE Power).

Kontakt w celu uzyskania bliższych informacji - Biuro Prasowe GE: 

24/7 Communication

Marta Jechna

Tel.: + 48 502 414 482

Email: marta.jechna@247.com.pl


business unit
tags