Skip to main content
Press Release

GE wykorzysta poszerzone możliwości w obszarze serwisowania do zmodernizowania elektrociepłowni w Poznaniu

July 18, 2016
  • GE Power Services zmodernizuje turbinę parową Zamech w poznańskiej elektrociepłowni należącej do Veolia Energia Poznań ZEC SA
  • GE zaprezentowało poszerzone możliwości w zakresie serwisowania technologii energetycznych pozyskane w następstwie przejęcia Alstom
  • Projekt jest dowodem na to, że GE dzięki swojej ofercie może pomóc elektrowniom węglowym utrzymać ich dotychczasową pozycję na europejskim rynku energetycznym.

Warszawa, 18 lipca 2016 r. - GE Power Services zmodernizuje jeden z trzech turbozespołów parowych zainstalowanych w Elektrociepłowni Poznań należącej do Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Bloki o łącznej mocy 275 MW wyprodukowane zostały przez Zamech i stanowią cześć miejskiej sieci ciepłowniczej w Poznaniu. W wyniku przejęcia w listopadzie ub.r. biznesu Alstom Thermal Services dostarczającego usługi dla energetyki cieplnej, GE pozyskało globalne możliwości w zakresie serwisowania urządzeń turbin parowych pochodzących od innych producentów. Projekt jest dowodem na to, że GE dysponuje rozwiązaniami, które pomogą wesprzeć polskie elektrownie węglowe w utrzymaniu znaczącej roli, jaką w perspektywie długoterminowej będą odgrywać w europejskim miksie energetycznym.

„Cieszymy się z wyboru GE do realizacji tego projektu, który pomoże nam podnieść sprawność i zwiększyć moc naszych turbin parowych” - powiedział Jan Pic, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Technicznych w Veolia Energia Poznań ZEC - „Zastosowane rozwiązania pomogą elektrociepłowni pracować w sposób bardziej wydajny, co wpisuje się w nasze dążenia do umocnienia pozycji na wysoce konkurencyjnym rynku.”

Obecnie w Elektrociepłowni Veolia Energia Poznań zainstalowane są dwa bloki produkcji Zamech o mocy 105 MW oraz jeden blok o mocy 65 MW. GE planuje zwiększyć moc jednostki nr 3 o 6 MW (nadwyżka energii elektrycznej przekazywana będzie do lokalnej sieci), a także podnieść sprawność turbiny o 6%. Dodatkowo, aby zwiększyć elastyczność turbiny w zakresie obciążeń w okresie braku zapotrzebowania na energię elektryczną, operator będzie mógł odłączyć część niskoprężną turbiny. Umożliwi to operatorowi wykorzystanie energii cieplnej do podgrzewania wody na potrzeby miejskiej sieci ciepłowniczej.

„Wraz z przejęciem portfolio technologicznego Alstom Power w 2015 roku, GE zyskało możliwość serwisowania urządzeń energetycznych pochodzących od innych producentów, w tym także turbin zainstalowanych w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań” - powiedział Pascal Schweitzer, Dyrektor Generalny GE Power Services w Europie - „Nasz biznes węglowy jest dobrze przygotowany do zaspokojenia przyszłych potrzeb energetycznych: posiadamy technologie odznaczające się najwyższą sprawnością i najniższym poziomem emisji, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych. Cieszymy się, że będziemy mogli wspierać Veolię w jej dążeniu do zachowania konkurencyjności i odniesienia sukcesu na zainstalowanej flocie.”

Veolia jest w Polsce jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej, prowadzącym działalność w 74 miastach, włączając w to Warszawę, Łódź, Poznań i Tarnowskie Góry. Spółka jest największym prywatnym operatorem miejskich sieci ciepłowniczych w kraju, a także trzecim największym operatorem elektrowni kogeneracyjnych w Polsce.
Przez ostatnie 15 lat GE świadczyło usługi modernizacyjne i serwisowe oparte na efektywnych kosztowo rozwiązaniach umożliwiających podniesienie osiągów turbin parowych. W tym czasie GE przeprowadziło wiele znaczących przeglądów i modernizacji urządzeń wytwarzających energię w elektrociepłowniach w Polsce.

Odstawienie bloku do modernizacji  w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań nastąpi w maju 2017 roku, natomiast  oddanie do eksploatacji zaplanowano na sierpień 2017 roku.

###

Informacje o GE

GE to wiodąca firma ery przemysłu cyfrowego. Firma przekształca przemysł w oparciu o maszyny i rozwiązania wykorzystujące inteligentne oprogramowanie, które umożliwia lepszą, szybszą i bardziej niezawodną komunikację. GE funkcjonuje w oparciu o ideę „GE Store” - globalnego ośrodka wymiany wiedzy, dzięki któremu wszystkie działy firmy zyskują wzajemny dostęp do swoich technologii, rynków, struktur i doświadczenia. Każda innowacja tworzy kolejne zastosowania w każdym z naszych przemysłowych sektorów. Dzięki naszym pracownikom, usługom, technologiom i oddziaływaniu skali, GE mówi językiem przemysłu i dostarcza swoim klientom najlepsze rozwiązania. www.ge.com

Informacje o GE Power

GE Power jest światowym liderem w produkcji energii elektrycznej wspierającym klientów swoją specjalistyczną wiedzą w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z szerokiego zakresu paliw. Przeobrażamy sektor produkcji energii elektrycznej oferując elektrownię cyfrową, największą i najsprawniejszą turbinę gazową na świecie, pełen zakres rozwiązań w obszarze technologii energetycznych, w tym ich modernizację i serwisowanie, a także oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie potencjału danych. Dzięki naszym innowacyjnym technologiom i ofercie rozwiązań cyfrowych energia elektryczna jest coraz tańsza, bardziej niezawodna, dostępna i zrównoważona. Więcej informacji na stronie www.gepower.com. Śledź GE Power na Twitterze @GE_Power i LinkedIn.

Informacje o GE Power Services

GE Power Services, mające siedzibę w Baden w Szwajcarii, dostarcza klientom światowej klasy rozwiązań dla pełnego zakresu technologii energetycznych obejmujących cały okres ich eksploatacji. Z naszych usług korzysta na całym świecie ponad 2 800 klientów posiadających przeszło 28 000 aktywów wytwórczych obejmujących także sprzęt pochodzący od innych OEM. Oferujemy rozwiązania  z obszaru Internetu Przemysłowego podnosząc wydajność naszych rozwiązań przez cały okres ich eksploatacji dzięki wykorzystaniu możliwości oprogramowania i analityki big data. Więcej informacji na stronie powergen.gepower.com.

Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Zatrudnia ponad 174 000 pracowników na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je oraz odnawia.  W 2015 roku, Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 100 milionów mieszkańców, a 63 miliony objęła usługą uzdatniania wody. Wyprodukowała 63 mln MWh energii i odzyskała 42,9 mln ton odpadów na drodze odzysku materiałowego i energetycznego. W 2015 roku Veolia Environnement (notowana na giełdzie w Paryżu: Paris Euronext: VIE), odnotowała obroty w wysokości 25 mld euro. www.veolia.com

Grupa Veolia w Polsce jest jednym z czołowych dostawców usług w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Veolia jest wieloletnim, sprawdzonym partnerem miast i przemysłu, oferującym usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. Tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Z pomocą 4 500 pracowników prowadzi działalność w 74 miastach, włączając Warszawę, Łódź, Poznań i Tarnowskie Góry. www.veolia.pl

 

###

Kontakt dla mediów:

GE                                                                                                    

Monika Doroz                                                            Alicja Lewandowska-Wolińska
Communication Manager                                           Grayling - biuro prasowe GE
GE                                                                              Al. Jerozolimskie 96
Poland & Baltics                                                         00-807 Warszawa

T +48 22 520 53 22                                                   Tel. +48 22 536 04 57
M +48 604 092 242                                                   Tel. Kom. +48 607 070 365
monika.doroz@ge.com                                        alicja.lewandowska@grayling.com

Veolia

Magdalena Kempiński

Dyrektor komunikacji
Grupa Veolia w Polsce

T +48  516 141 414

magdalena.kempinski@veolia.com


business unit
tags