Skip to main content
Press Release

GE Ve Suudi Aramco Deniz Suyunun Tuzdan Arindirilmasi Için Küresel Bir Inovasyon Yarişmasi Düzenliyor

May 28, 2014

İstanbul, Türkiye; 19 Nisan 2014: GE ecomagination ve Aramco Girişimcilik, deniz suyunun tuzdan arındırılması sürecinde, enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanan yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi amacıyla herkese açık bir inovasyon yarışmasının duyurdu. 200.000 dolar tutarındaki yarışma ödülü, dört kazanan yarışmacı arasında kişi başına 50.000 dolar olarak eşit biçimde dağıtılacak. Bunun yanı sıra en iyi fikirlerin ticarileştirilmeleri olasılığı da mevcut.

Mevcut tuzdan arındırma teknolojileri yoğun derece enerji tüketen süreçlerdir. Enerji tüketimi, tuzdan arındırma maliyetinin yüzde 70'ine kadar çıkabiliyor. Bu yarışma ile maliyetleri dünya genelinde aşağı çekmek için teknolojik gelişme, süreç iyileştirme veya her ikisini de içeren özgün yöntemlerin bulunması hedefleniyor.

Aramco Girişimcilik'in Özel Projeler Direktörü Nabil Al-Khowaiter, "Deniz suyunun tuzdan arındırılması için daha verimli bir yöntem bulunması, dünya çapında daha sürdürülebilir bir enerji yönetimi için var olan toplu arayışta çığır açan bir hamle olacak. Artan su kıtlığı nedeniyle dünyanın dört bir yanında yer alan ülkeler tatlı su elde edebilmek için giderek daha fazla tuzdan arındırma yöntemi kullanır hale geldiler. Bu bağlılık güncel tekniklerle enerji tüketiminin dramatik biçimde artmasına neden olabilir. Aramco Girişimcilik, GE ile tuzdan arındırma maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çözümler geliştirilmesinin yanı sıra yeni teknoloji ve endüstrilerin Suudi Arabistan'a getirilmesi ve bu yönde yatırımlar yapılması için de ortaklık yapıyor" dedi.

GE'nin Küresel Ecomagination Direktörü Deb Frodl, "GE ecomagination suyun tuzdan arındırılması için daha sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini hızlandırmak için yatırım yapıyor. Bu yarışma sayesinde dünya genelindeki bilim adamları, mühendisler, girişimciler ve mucitlerin, yeteneklerini bu amaç doğrultusunda harekete geçirmelerini teşvik edebilmeyi ve müşteriler için faydalı sonuçların elde edilmesini umuyoruz" dedi.

İnovasyon yarışmasına, toplam tuzdan arındırma maliyetleri ve emisyonları düşürecek yeni çözümler sunan fikirler başvurabilecek. Sunulan çözümlerin dünya çapında yenilikçi, etkili, uygulanabilir ve ölçeklenebilir olması gerekiyor.

Kayıtlar www.ninesights.com/community/ecomagination web sitesinde anında kabul ediliyor. Katılım için son teslim tarihi 16 Temmuz 2014 olarak belirlenmiştir ve kazananlar Kasım 2014'te açıklanacak.

GE ecomagination alanında 2020'ye kadar 25 milyar dolar yatırım hedefliyor

Bu yarışma, ecomagination'ın 2005 yılındaki lansmanından bu yana düzenlenen herkese açık beşinci ecomagination inovasyon yarışmasıdır. İlk iki yarışma akıllı şebeke teknolojisi alanına odaklanmıştı. İnovasyon yarışmalarıyla ilgili başarılı bir geçmişe sahip GE'nin, yakın geçmişte duyurduğu GE uçak motoru braketlerinde üretimin geliştirilmesi için 3 boyutlu baskının kullanılmasını içeren üretim yarışması ve göğüs kanseri ile travmatik beyin hasarı teşhisinde iyileştirmeye yönelik çalışmaları kapsayan iki sağlık hizmeti yarışması bunun en başarılı örnekleri arasında yer alıyor.

Ecomagination -- GE'nin müşterileri ve kendi işletmeleri için para tasarrufu sağlayan ve çevresel etkiyi azaltan teknolojik çözümlerin ortaya çıkarılmasına yönelik taahhüdüdür. 2005 yılında duyurusunun yapılmasından bu yana GE'ye 160 milyar ABD dolarından fazla gelir yaratmıştır. GE'nin kendi işletmelerinde sera gazı (GHG) emisyonlarında 2004'ten bu yana yüzde 34'lük ve tatlı su kullanımında 2006'dan bu yana yüzde 47'lik bir azalma sayesinde 300 milyon ABD doları tasarruf sağlandı.

GE bu başarılardan güç alarak Şubat 2014'te GHG emisyonlarının ve tatlı su kullanımının 2020 yılında, 2011 ile karşılaştırıldığında yüzde 20 oranında azaltılması ve ecomagination teknolojileri için ilave 10 milyar ABD doları yatırım yapılarak 2020'de toplam 25 milyar ABD doları tutarında bir yatırım büyüklüğüne ulaşılması taahhütlerini vererek ecomagination alanındaki hedeflerini yükseltti.


business unit
tags