Skip to main content
Press Release

GE Strategicznym Partnerem Polski W Rozwoju Gospodarki

January 27, 2017
Zawarcie porozumienia o współpracy strategicznej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a General Electric zainaugurowało jubileuszowy rok 25-lecia działalności GE w Polsce. Sygnowanie dokumentu jest potwierdzeniem wspólnych dążeń polskiego rządu i GE zmierzających do wspierania rozwoju polskiej gospodarki, modernizowania przemysłu, realizowania bieżących i nowych inwestycji, wdrażania innowacyjnych technologii oraz wspierania polskiego rynku pracy.

Do uroczystego podpisania porozumienia o współpracy strategicznej doszło 26 stycznia w Warszawie, w siedzibie EDC - Engineering Design Center - największego w Europie centrum projektowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Lotnictwa i General Electric. Sygnatariuszy reprezentowali Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, oraz John G. Rice, Wiceprezes GE. 

Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów - „Priorytetowym celem naszego rządu jest realne podnoszenie innowacyjności polskiej gospodarki. Chcemy piąć się coraz wyżej w drabinie wartości dodanej produktów i usług, zarówno tych wytwarzanych przez rodzimych przedsiębiorców, jak i tych powstających w ścisłej współpracy z inwestorami zagranicznymi oferującymi unikatowe wartości i możliwości rozwojowe. Przez 25 lat swojej dotychczasowej działalności w Polsce General Electric udowodnił, że jest przykładem partnera dla polskiej gospodarki z najwyższej półki nie tylko high-tech, ale też najwyższej półki wzajemnego zaufania i wiary w potencjał polskiej myśli technicznej. Wyrażam nie tyle nadzieję, co przekonanie, że następnych 25 lat naszego strategicznego partnerstwa będzie pełne jeszcze bardziej owocnej współpracy, a produkty GE powstające w Polsce niejednokrotnie zrewolucjonizują światowy przemysł, rozsławiając zarazem kompetencje i zdolności polskich inżynierów.”     

John G. Rice, Wiceprezes GE - „Dzisiejsze porozumienie podkreśla znaczenie i wartość naszych inwestycji oraz biznesowej obecności w Polsce. W tym roku obchodzimy 125-lecie GE i 25-lecie GE w Polsce - idealna synergia i zbieżność czasu - a podpisane porozumienie przygotowuje grunt do dalszej współpracy między GE a rządem polskim.”

Głównym celem współpracy strategicznej wyrażonym w podpisanym porozumieniu jest zbudowanie trwałego i długofalowego partnerstwa pomiędzy rządem polskim a GE w obszarach zrównoważonej energetyki i lotnictwa. Jego realizacja ma się odbywać w ramach otwartego dialogu pomiędzy stronami, opartego na wzajemnym zaufaniu i przewidywalności. Stabilność i trwałość wprowadzanych rozwiązań będzie możliwa dzięki wykorzystywaniu tworzonych przez GE centrów badawczo-rozwojowych i wdrażanych w lokalnych fabrykach zaawansowanych, innowacyjnych technologii. GE konsekwentnie od 25 lat inwestuje w polskich pracowników, wspierając ich rozwój, otwierając na nowoczesne technologie i tworząc miejsca pracy w krajowych fabrykach, których produkty eksportowane są do odbiorców na całym świecie. 

Obok deklaracji woli bliskiej współpracy, uczestnicy porozumienia wyrazili także zamiar realizowania projektów w zakresie badań i rozwoju z udziałem polskich instytucji edukacyjnych i ośrodków badawczych. GE zadeklarowało chęć do podjęcia działań zapewniających rzeczywisty transfer rozwiązań technologicznych do Polski oraz integrację działań pomiędzy swymi zakładami produkcyjnymi a krajowymi ośrodkami badań i rozwoju.

Jeden z punktów porozumienia odniósł się również do kwestii zwiększenia udziału lokalnych dostawców, w szczególności z sektora MŚP, w globalnym łańcuchu dostaw GE. Uwzględniając w pełni specyfikę branży, ścisłe wymagania jakościowe i regulacje prawne, jak również czynniki związane z efektywnością kosztową oraz zachowując pełną zgodność z unijnymi i krajowymi zasadami dotyczącymi konkurencji, GE wyraziło wolę do kontynuowania wzrostu zaangażowania polskich przedsiębiorców w swój łańcuch dostaw. 

Podpisanie porozumienia o współpracy strategicznej inauguruje jubileusz 25-lecia obecności GE w Polsce. Firma jako jedna z pierwszych korporacji międzynarodowych, aktywnie uczestniczyła w transformacji polskiej gospodarki po 1989 r. Ćwierć wieku intensywnej działalności, realizowania inwestycji, wdrażania nowoczesnych technologii i wspierania rozwoju kompetencji polskiej kadry spowodowało, że GE jest jednym z kluczowych partnerów dla rozwoju polskiej gospodarki. 

Firma, która dokładnie 125 lat temu zawiązała się w Stanach Zjednoczonych, lokalnie mocno wpisała się w ekonomiczny krajobraz i silnie związała z polską gospodarką. Aktualnie GE zatrudnia w Polsce około 6500 osób. Do Grupy GE należą m.in.: 3 fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), 2 fabryki GE Aviation (Dzierżoniów i Bielsko-Biała) i 3 zakłady GE Power (zakład produkcji turbin i odlewnia w Elblągu oraz zakład produkcji generatorów we Wrocławiu). Od 1992 roku firma zainwestowała w Polsce 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój wynoszą około 100 mln USD.

GE dostarcza nowatorskie rozwiązania i zaawansowaną technologię, która powstaje w Polsce. Generatory pochodzą z fabryki we Wrocławiu, turbiny z fabryki w Elblągu, a rozdzielnice mocy z Bielska Białej. Nie tylko produkowany sprzęt, ale również wypracowany przez lokalne zakłady GE kapitał wspiera polską gospodarkę. W przypadku realizowanej aktualnie rozbudowy Elektrowni Opole, największej inwestycji w sektorze energetycznym po 1989, ponad 75 procent wszystkich wydatków ponoszonych na ten projekt przez GE pozostaje w Polsce.

Nie bez powodu również na miejsce podpisania porozumienia została wybrana warszawska siedziba Engineering Design Center (EDC), będącego największym w Europie centrum projektowym. EDC powstało w 2000 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne - wspólne przedsięwzięcie Instytutu Lotnictwa i General Electric. Dziś EDC to zespół 2000 osób, w tym 1800 inżynierów, pracujących na co dzień w ośmiu światowej klasy laboratoriach, posiadających unikatowe w skali międzynarodowej kompetencje w wielu obszarach technologicznych, tj. lotnictwo, wytwarzanie i konwersja energii, wydobycie i przesył ropy i gazu, technologie cyfrowe czy przemysłowy druk 3D.  

Pracujący w EDC polscy inżynierowie są specjalistami najwyższej klasy, docenianymi na całym świecie. Prowadzą kompleksowe projekty związane z najnowocześniejszymi urządzeniami dla różnych gałęzi przemysłu, w tym lotnictwa i energetyki. Wśród kluczowych osiągnieć należy wymienić najnowsze silniki lotnicze ATP i GEnx (GE Aviation), efektywne turbiny (GE Power, 

GE Oil & Gas) oraz instalacje do wydobycia ropy i gazu z dna morskiego (GE Oil & Gas). Talent i potencjał polskich inżynierów z EDC został dostrzeżony i doceniony przez GE. Firma po raz pierwszy w historii zdecydowała się pozostawić w Polsce własność intelektualną dotyczącą elementów silnika ATP projektowanych w EDC, zapewniając tym samym bezpośredni nadzór nad pracami w ramach kompetencji lokalnych. Jest to decyzja bez precedensu, która potwierdza uznanie dla polskich inżynierów i pierwszorzędne znaczenie EDC w globalnej przemysłowo-intelektualnej sieci GE. 

Na uwagę zasługuje fakt, że projekty są prowadzone w Warszawie już od fazy koncepcyjnej i to polscy inżynierowie kierują wieloma pracami. EDC rozwija także potencjał technologiczny polskiej inżynierii ściśle współpracując z uczelniami technicznymi (partnerstwo strategiczne z Politechniką Warszawską, współtworzenie kierunku uczelnianego z Politechniką Gdańską). Eksperci techniczni z EDC są również prowadzącymi i konsultantami przy kontraktach GE w kraju i całej Europie, gdzie mają możliwość korzystać z polskich dostawców komponentów i usług, promując polskie technologie poza granicami kraju.

GE

GE to wiodąca firma ery przemysłu cyfrowego. Firma przekształca przemysł w oparciu o maszyny i rozwiązania wykorzystujące inteligentne oprogramowanie, które umożliwia lepszą, szybszą i bardziej niezawodną komunikację. GE funkcjonuje w oparciu o ideę „GE Store” - globalnego ośrodka wymiany wiedzy, dzięki któremu wszystkie działy firmy zyskują wzajemny dostęp do swoich technologii, rynków, struktur i doświadczenia. Każda innowacja tworzy kolejne zastosowania w każdym z naszych przemysłowych sektorów. Dzięki naszym pracownikom, usługom, technologiom i oddziaływaniu skali, GE mówi językiem przemysłu i dostarcza swoim klientom najlepsze rozwiązania.

GE w Polsce

GE weszła na polski rynek w 1992 roku i obecnie zatrudnia 6500 pracowników. Grupa GE w Polsce to m.in.: 3 fabryki specjalizujące się w produkcji wyrobów elektrycznych (w Kłodzku, Łodzi i Bielsku-Białej), 2 fabryki GE Aviation (Dzierżoniów i Bielsko-Biała) i 3 zakłady GE Power (zakład produkcji turbin i odlewnia w Elblągu oraz zakład produkcji generatorów we Wrocławiu). Od 16 lat w Warszawie działa także Centrum Projektowe EDC (Engineering Design Center), które powstało w ramach partnerstwa GE i Instytutu Lotnictwa, zaś od 2015 roku funkcjonuje zaawansowane laboratorium lotnicze w Zielonce. Od 1992 roku firma zainwestowała w Polsce 670 mln USD, a roczne wydatki na badania i rozwój wynoszą około 100 mln USD.

Więcej informacji na stronie www.ge.com/pl oraz na Twitterze @GE_Polska i @PStracar_GECEE

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

GE

Monika Doroz

Tel: +48 604 092 242 

E-mail: monika.doroz@ge.com

24/7 Communication

Marta Jechna 

Tel: + 48 502 414 482

Email: marta.jechna@247.com.pl


business unit