Skip to main content
Press Release

GE podpisało z PGE kontrakt na modernizację Elektrowni Turów o wartości 40 milionów euro

April 25, 2016

Warszawa 26 stycznia 2016 r.- GE Power Services poinformowało o podpisaniu kontraktu o wartości około 40 milionów euro przewidującego modernizację generatora i turbiny parowej w Elektrowni Turów należącej do PGE GiEK S.A., największej spółki energetycznej w Polsce. W wyniku modernizacji ilość produkowanej energii elektrycznej wzrośnie o 45 megawatów. Taka ilość pozwoli zasilić około 130 000 gospodarstw domowych.
„Cieszymy się, że będziemy ponownie współpracować z GE, tym razem przy modernizacji aktywów wytwórczych Elektrowni Turów, która pozwoli nam zwiększyć ilość produkowanej energii elektrycznej” - powiedział Sławomir Zawada, Prezes PGE GiEK S.A. - „Realizowany projekt ma zasadnicze znaczenie zarówno dla kompleksu energetyczno-wydobywczego w Turowie, jak i mieszkańców regionu. Wydłużenie okresu eksploatacji kluczowej infrastruktury energetycznej o 150 000 godzin pozwoli nam zagospodarować złoża kopalni węgla brunatnego w Turowie, co pomoże utrzymać poziom zatrudnienia na dotychczasowym poziomie”.


Kontrakt zawarty przez PGE GiEK S.A. i GE przewiduje zmodernizowanie trzech generatorów 50WT20H-100 i trzech turbin parowych 13CK230. Wydłuży to okres eksploatacji sprzętu o co najmniej 150 000 godzin, czyli około 20 lat. Jednocześnie zwiększona zostanie dyspozycyjność turbozespołów: do 97% w pierwszym roku eksploatacji i ponad 98% w roku kolejnym. W wyniku modernizacji ilość produkowanej energii elektrycznej wzrośnie o 45 MW, a sprawności elektrowni podniesiona zostanie o około 1,4%.
„GE od lat ściśle współpracuje z grupą PGE ., czego wyrazem w ostatnim czasie było dostarczenie turbin wiatrowych dla Farmy Wiatrowej Karwice i Farmy Wiatrowej Lotnisko. Bardzo cieszymy się, że PGE GiEK S.A. po raz kolejny wybrało GE na partnera przedsięwzięcia, którego celem jest zaspokajanie potrzeb społeczności w Polsce. Dzięki naszemu uczestnictwu w projekcie przyczyniamy się do dywersyfikacji źródeł energii wykorzystywanych w polskim sektorze energetycznym” - powiedziała Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich.


Modernizacją wirników generatora oraz wyprodukowaniem nowych prętów zajmie się fabryka generatorów GE we Wrocławiu. Modernizacja turbiny parowej powierzona została fabryce turbin GE w Elblągu i obejmować będzie dostarczenie trzech nowych części dla istniejącej turbiny: wysokoprężnej, średnioprężnej i niskoprężnej. Realizacja projektu modernizacyjnego ma rozpocząć się w kwietniu 2017 r. wraz z zamknięciem pierwszej jednostki, a oddanie do użytku ostatniej jednostki zaplanowano na styczeń 2020 r.


business unit
tags