Skip to main content
Press Release

GE najbardziej pożądanym pracodawcą w Polsce w 2015 roku!

April 28, 2016

Warszawa, 26 kwietnia 2016 - GE zdobyło pierwsze miejsce w kategorii Produkcja Przemysłowa w szóstej edycji badania Antal „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”.

Firma Antal w dorocznych raportach prezentuje preferencje Polskich specjalistów
i menadżerów odnośnie pożądanych przez nich miejsc pracy.  Firmy, które zdobyły najwyższe miejsca w rankingu zostały uhonorowane podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie 26 kwietnia.

Przeprowadzone ankiety nie tylko prezentują mocne strony wyróżnionych firm, ale również ujawniają źródła informacji nt. potencjalnego pracodawcy, wykorzystywane przez kandydatów. Z badania można dowiedzieć się także jakie czynniki są kluczowe przy wyborze pracodawcy.

Wyniki tegorocznej edycji wskazują na znaczący spadek wysokości wynagrodzenia jako kryterium wyboru miejsca pracy. Ważniejsze od wynagrodzenia są wielkość i prestiż firmy, styl zarządzania i kultura organizacyjna oraz innowacyjność.

Natomiast najważniejszym źródłem wiedzy o firmie są dla specjalistów i menedżerów zatrudnieni w niej znajomi. Niezmiennie istotne źródła wiedzy to także publikacje w mediach i opinie zamieszczane w Internecie. Dowodzi to, że firmy bez względu na to jak długo są obecne na polskim rynku, nieustannie muszą dbać o swój wizerunek w mediach, ale również zabiegać o pozytywne relacje z pracownikami - tak jak od lat na całym świecie robi to GE.


business unit
tags