Skip to main content
Press Release

GE na rzecz modernizacji polskiej infrastruktury energetycznej

April 25, 2016

Wrzesień 2015 - GE dostarczyło PGE 16 turbin 2,5-100, które zasiliły nową Farmę Wiatrową Karwice, zlokalizowaną 15 km od Darłowa. Turbiny mające łączną moc produkcyjną 40 MW, mogą zasilić energię elektryczną nawet 33 000 gospodarstw domowych. Koszt budowy farmy wiatrowej to 289 mln zł, projekt był współfinansowany z funduszy europejskich.

Jak powiedział Marek Woszczyk podczas ceremonii otwarcia: “Intensywnie rozwijając odnawialne źródła energii Grupa konsekwentnie dąży do stopniowej dywersyfikacji źródeł wytwarzania. PGE unowocześnia w ten sposób miks energetyczny i w coraz mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko, umacniając pozycję lidera w segmencie odnawialnych źródeł energii”.

Kontrakt z PGE pokazuje mocne zaangażowanie GE w rozwój „zielonej energii” w Polsce. Rosnący udział energii z wiatru w polskim sektorze energetycznym pomaga zaspokoić rosnące zapotrzebowanie Polski na energię elektryczną i zapewnia korzyści makroekonomiczne, w tym: bezpieczeństwo, nowe inwestycje, uprzemysłowienie i tworzenie innowacyjnych miejsc pracy w polskiej gospodarce.


business unit
tags