Skip to main content
Press Release

De stroom gegenereerd door GE’s Haliade-X 12 MW prototype in Rotterdam zal worden aangekocht door de energieleverancier Eneco

December 17, 2019
  • Door de aankoop kan Eneco hernieuwbare energie leveren aan zijn klanten
  • Haliade-X heeft een nieuwe wereldrecord gevestigd door als eerste windturbine 262 MWh elektriciteit te genereren gedurende 24 opeenvolgende uren
  • Dankzij uitgebreide testen van het prototype zal Haliade-X het Typecertificaat verkrijgen tegen 2020
  • Haliade-X positioneert GE Renewable Energy in de snelgroeiende offshore windenergiemarkt

Rotterdam, 17 december 2019 – Eneco, Future Wind (een joint venture tussen Pondera Development en SIF Holding Nederland), en GE Renewable Energy maakten vandaag bekend dat Eneco alle elektriciteit gegenereerd door GE’s Haliade-X 12 MW prototype zal aankopen. De aankondiging gebeurde tijdens een ceremonie om het prototype dat onlangs werd geïnstalleerd in de haven van de Maasvlakte-Rotterdam (NL) in te wijden.

Het prototype dat zich op de Maasvlakte in Rotterdam in Nederland bevindt, heeft vorig weekend een nieuw wereldrecord gevestigd door als eerste windturbine 262 MWh zuivere energie te genereren in 24 uur, genoeg om 30.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. In de komende vijf jaar zal het Haliade-X prototype een reeks testen ondergaan om de vermogenscurve, de belasting, en de betrouwbaarheid van de turbine te valideren. De testen zullen ook de operationele procedures voor installatie en onderhoudsteams valideren. Dankzij de tests zal GE Renewable Energy in 2020 een Typecertificatie verkrijgen voor de Haliade-X waardoor het bedrijf op schema zit om de turbine te commercialiseren tegen 2021.

Frans van de Noort, COO van Eneco zei: “We zijn erg trots op onze samenwerking met Future Wind en GE Renewable Energy, omdat het Eneco de kans geeft om de groene stroom te kopen die door het Haliade-X prototype wordt geproduceerd en om ervaring op te doen met deze innovatieve en krachtige nieuwe turbine die de toekomst van de offshore windenergie vertegenwoordigt.”

Diederik de Bruin, Projectmanager bij Future Wind zei: “we zijn blij dat we kunnen samenwerken met GE Renewable Energy en dat we de eerste 12MW windturbine ter wereld geïnstalleerd te hebben in onze SiF site in Rotterdam. We geloven dat deze mijlpaal niet alleen relevant is voor de wereldwijde offshore windenergiesector, maar ook bewijst hoe Nederlandse bedrijven (zoals SiF en Pondera) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie.”

John Lavelle, CEO van Offshore Wind bij GE Renewable Energy, zei: “Samen met de hoge verwachtingen voor de industrie, is technologische vernieuwing de belangrijkste motor van de offshore windenergiemarkt. Omdat het de krachtigste wind turbine in de sector is, vermindert de Haliade-X de kosten voor windenergie voor onze klanten en versnelt het de overschakeling op zuivere, hernieuwbare energie. De testen die het prototype zal ondergaan zijn onderdeel van een veelzijdig testproces waardoor we de Haliade-X kunnen commercialiseren tegen 2021, net op tijd voor de sterke groeipiek die we wereldwijd zien in offshore windenergie.”

De Haliade-X technologie werd al eerder geselecteerd voor 4.800 MW aan projecten in verschillende offshore windmolenparken: de 120 MW Skip Jack en 1.100 MW Ocean Wind projecten in de Verenigde Staten en het 3.600 MW offshore windmolenpark Dogger Bank in het Verenigd Koninkrijk. De serieproductie van de Haliade-X 12 MW zal in de tweede helft van 2021 van start gaan.

Het Haliade-X -programma maakt deel uit van een investering van vele miljoenen dollars die zal bijdragen aan het verlagen van de genivelleerde elektriciteitskosten (LCOE) en daardoor van offshore windenergie een concurrerendere bron van hernieuwbare energie te maken. Een enkele Haliade-X 12 MW turbine kan jaarlijks tot 67 GWh* bruto aan energie produceren en zo voldoende schone energie leveren om 16.000* Europese huishoudens van stroom te voorzien. Hiermee wordt maximaal 42.000 ton CO2 bespaard, wat overeenkomt met de uitstoot van 9.000 voertuigen** in één jaar.

Naar de verwachting van de Global Wind Energy Council zal de wereldwijde offshore windenergiemarkt toenemen van net iets meer dan 20GW vandaag naar 120GW tegen 2030, en volgens de International Energy Agency kan de totale investering in offshore windenergie de 1 triljoen $ overschrijden tegen 2040.

* Bruto rendement onder de windomstandigheden van een standaard Duits Noordzeegebied.

** Volgens de EPA-berekening van equivalente hoeveelheden broeikasgas

###

[Image shows representatives of the Port of Rotterdam, City of Rotterdam, SiF, Pondera, Eneco and GE Renewable Energy]

Over Eneco
Eneco is een bedrijf met internationale activiteiten op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en werknemers, werken we aan de realisatie van onze missie: duurzame energie voor iedereen. We investeren in windmolenparken, biomassacentrales, verwarming en zonneparken om de aanvoer van hernieuwbare energie te verhogen. Verder ontwikkelen we innovatieve producten en diensten zodat onze klanten de manier waarop ze energie genereren, bewaren, gebruiken of delen, kunnen beheren.

Voor nadere informatie: Arie Spruit, Communications Eneco arie.spruit@eneco.com, (+31) 6 21 87 94 07

Over GE Renewable Energy
GE Renewable Energy is een bedrijf met een omzet van 15 miljard $ dat een van de grootste portfolio’s in de hernieuwbare energiesector combineert om end-tot-end oplossingen te leveren aan onze klanten die betrouwbare en betaalbare groene stroom vragen. Door de combinatie van onshore en offshore windenergie, rotorbladen, waterkracht, opslag, grootschalige zonne-energie en netoplossingen, alsook hybride hernieuwbare energie en digitale diensten, heeft GE Renewable Energy een capaciteit van meer dan 400+ gigawatt aan zuivere hernieuwbare energie geïnstalleerd en meer dan 90 procent van de netwerken wereldwijd uitgerust met zijn netoplossingen. Met bijna 40.000 werknemers in meer dan 80 landen, creëert GE Renewable Energy waarde voor klanten die op zoek zijn naar systemen om de wereld van energie te voorzien met betaalbare, betrouwbare en duurzame groene elektronen.
Volg ons op www.ge.com/renewableenergy of op twitter @GErenewables

Voor nadere informatie: Santiago Chacon, Offshore Wind Communications Leader santiago.chacon@ge.com, (+33) 7 79 46 93 46

Over Pondera
Pondera Consult is een bekende Nederlandse consultant op het gebied van duurzame energie. Pondera is betrokken bij de ontwikkeling van bijna alle huidige en toekomstige offshore windparken in de Nederlandse Noordzee. Naast offshore windprojecten ontwikkelt Pondera ook onshore projecten voor windenergie, energieopslag en zonne-energie voor tal van klanten. Pondera was actief betrokken bij een verkooplijn van meer dan 10 GW aan duurzame energieprojecten, waarvan tot op heden 1 GW is geïnstalleerd. In sommige gevallen werken wij via een specifieke Pondera Ontwikkelingsunit mee aan het gezamenlijk ontwikkelen van projecten voor hernieuwbare energie.

Voor nadere informatie: Ester Bierens, Marketing- en communicatiemanager e.bierens@ponderaconsult.com (+31) 6 33 65 98 71

Over Sif Holding N.V.
Sif is een van de grootste fabrikanten van stalen buizen voor funderingen voornamelijk ten behoeve van offshore windparken. Het bedrijf fabriceert aangepaste buiscomponenten voor offshore fundaties, voornamelijk in het grotere Noordzeegebied. Sif combineert een sterk geautomatiseerde en flexibele productiefaciliteit met technologisch leiderschap op het gebied van rollen en lassen van zware staalplaten, gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring en innovatieve, intern ontwikkelde technieken en processen. Sif produceert voornamelijk monopiles, transition pieces en palen die worden gebruikt voor het verankeren van jacketfunderingen in de zeebodem voor offshore windturbines. Het produceert bovendien componenten voor offshore stalen structuren zoals legs, heipalen en palen van jackets.

Voor nadere informatie: Diederik de Bruin, Projectmanager Future Wind d.debruin@sif-group.com (+31) 6 24 28 41 04

For media inquiries, please contact:

Santiago Chacon
Offshore Wind, Communications Leader
GE Renewable Energy
+33 7 79 46 93 46
santiago.chacon@ge.com

business unit
tags