skip to main content
Enerji

Enerji

GE Enerji olarak enerji üretiminde önde gelen ve alanındaki derin uzmanlığıyla müşterilerinin geniş bir yakıt kaynağı yelpazesinden elektrik üretmelerime yardımcı oluyoruz. Dijital enerji santralleri, dünyanın en büyük ve en verimli gaz türbinleri, santral yardımcı sistemleri, yenileme ve servis ve veri kullanan yazılım çözümlerimiz ile elektrik endüstrisini dönüştürüyoruz. Yenilikçi teknolojilerimiz ve dijital çözümlerimiz ile enerjinin daha ekonomik, güvenilir, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesine yardımcı oluyoruz.

Gaz Enerjisi Sistemleri

 GE'nin ağır hizmet tipi ve aerodinamik gaz türbinleri portföyü, hızla gelişen enerji üretim ortamına uyum sağlamak için gereken operasyonel esneklik ve performansa sahip. 25 MW ila 519 MW arasında değişen tekli türbin ürünleri ile GE, elektrik santralleri, endüstriyel operatörler ve topluluklar tarafından ihtiyaç duyulan enerjiyi güvenilir ve verimli bir şekilde sağlıyor.  

Tüm gaz türbinlerimiz 20. yüzyılın ilk yarısında GE öncülüğünde geliştirilen jet motor teknolojisinin ortak mirasını paylaşıyor. Bazı türbinler son zamanlarda her iki tasarım tipi özelliklerini benimsemiş olsalar da, türbinler genellikle ağır hizmet veya aerodinamik gaz türbinleri olarak sınıflandırılır.

Bugün Türkiye'de doğalgazdan elde edilen elektriğin % 35'inden fazlasında GE imzası bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi’nde 1,500,000 konuta elektrik tedariği- OMV

Türkiye’nin Karadeniz kıyısında bulunan Samsun şehrinde OMV’nin Kombine Çevrim Santrali Ağustos 2013’te işletmeye alındı. Avusturya merkezli OMV’nin Türkiye’deki bu ilk elektrik santralinde iki adet GE 9F.05 gaz türbiniile iki adet GE D-11 buhar türbini sayesinde %59’dan fazla kombine çevrim verimliliği elde ediyor. 900 megawatt’lık kurulu gücüyle, santral Karadeniz bölgesindeki 1,500,000 konuta yeterli elektrik sağlıyor.

Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz. 

GE’nin Biyogaz Teknolojisi Türkiye'de Üç Yeni Çöp Gazı Santraline Güç Veriyor

elektrik santrali

GE olarak ülkedeki en büyük çöp gazı üreticisi ITC-Ka Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu üç yeni çöp gazı tesisine Jenbacher* biyogaz motor teknolojisini ve Predix’in güç verdiği myPlant* Varlık Performans Yönetimi (APM) çözümünü sağlıyoruz. Antalya, Eskişehir ve Alanya'daki Üç Çöp Gazı Tesisi, civar konutlardan toplam 1.387.000 ton şehirsel atık işleyecek ve organik atıkları yenilenebilir enerjiye ve ısı üretebilen biyogaza dönüştürecek. Üretilen biyogaz, Eskişehir'de dört, Antalya'da dokuz ve Alanya'da üç tane Ecomagination sertifikalı GE Jenbacher J420 biyogaz motoruna enerji verecek. Bu motorlar, ülke şebekesine 22 MW elektrik sağlayacak ve bu da üç şehirde yaklaşık 30 bin konuta yetecek kadar elektrik üretileceği anlamına geliyor. 

Proje, yenilenebilir enerji kaynak kullanımını ve dijitalleşmeyi artırarak Türkiye'nin ekonomik gelişim stratejisini destekliyor. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz.

Buhar Enerjisi Sistemleri

Herkesin enerjiye ulaşabilmesi için dengeli, güvenilir çeşitlendirilmiş enerjiye ihtiyaç var. ‘COP21’ ülkeleri enerji taleplerini ve hedeflenen emisyon oranlarını karşılamak için çeşitli yakıt kaynaklarıyla doğru enerji çeşitliliğini oluşturmaya yöneliyor. Çoğu ülkede, yenilenebilir, gaz ve kömürden enerji üretimini içeren bir birleşim güvenilir ve verimli enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Uluslararası Enerji Ajansı, yakın gelecekte kömürün dünyada birçok pazarda hakim konumunu sürdüreceğini öngörüyor. Bugün dünya elektriğinin %40’ı kömürden elde ediliyor ve önümüzdeki on yılda bu miktarın sadece bir miktar düşerek %30 olacağını tahmin ediyoruz.

GE olarak kömürden daha temiz enerji elde etme fırsatı sunuyoruz. Türkiye’de elektrik üretiminin %30’u kömür ile gerçekleştiriliyor. GE, genişleyen portföyüyle, kömür dahil mevcut ve yeni kurulacak olan enerji santrallerinin verimliliğini arttırarak Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltmasına katkı sağlayabilir.  

Yerli Linyit Kullanımı

GE, yakıt ve yanma konusunda sektördeki 100 yılı aşkın deneyiminden gelen kapsamlı bir bilgi birikimine sahip. Portföyümüzde hem antrasit, linyit ve petrol/doğal gaz yakabilen pulverize kömür kazanları hem de alışılmış ve yakılması güç yakıtlar için akışkan yataklı  kazanlar (CFB) mevcut. GE’nin teknolojileri optimum yakıt hazırlama, yüksek güvenilirlik ve esneklikte temiz ve verimli yanma sağlar. 

Deneyimlerimize dayalı tasarımımız, bir yandan çok çeşitli yakıtların yakılmasını sağlarken bir yandan da kazanda cüruflanma, kirlenme ve aşınmanın etkilerini önler ya da azaltır. Bu da müşterilerimize %94’e varan emre amadelik sağlar.

2x160 MW kurulu güce sahip ÇAN termik santralinin tamamı EPC olarak GE tarafından gerçekleştirildi. 2005 yılından bu yana faaliyette bulunan ve yakıt olarak linyit (Alt Isıl Değeri LHV 2’300 kcal/kg, nem %22, kül %32) kullanan santral, en yüksek emre amadelik seviyesine sahip (%70 kapasite kullanımı)

Daha Akıllı ve Daha Temiz Buhar Enerjisi

Yeni kurulan kömür santrallerinde GE’nin, %47,5’e kadar -dünya ortalaması olan %34’ün çok üzerinde- verimlilik sağlayan Ultra Süper Kritik (USC) teknolojisi kullanılıyor. GE olarakteknolojilerimizi daha da ileri taşımak amacıyla çalışıyoruz. Daha yüksek buhar parametleri, daha yüksek verimlilik oranı ve gelişmiş USC (A-USC) teknolojisini pazara sunan ilk şirket olma özelliği taşıyoruz.  Bu sayede GE, müşterilerine dünyadaki en verimli sistemden %1,6 daha verimli bir sistem sunarak verimliliği %50’ye taşıyor.

Dijital kapasite: Sektörün öncüsü konumundaki buhar teknolojimizi, GE’nin gücünü Predix’ten alan dijital becerisiyle birleştirerek müşterilerimize, daha düşük maliyetle daha iyi bir performans, daha yüksek verim ve daha güvenli operasyon olanağı sunuyoruz. Ne kadar mı? Yeni dijital buhar santralimiz operasyonel verimliliği santral ömründe %1,5 kadar artırırken, CO2 emisyonunu %3, plansız arızaları %5 azaltıyor.

Çevresel kontrol sistemleri: GE’nin Ecomagination iş stratejisi çerçevesinde, müşterilerimiz ve dünya açısından daha gelişmiş ekonomik ve çevresel değer yaratan buhar teknolojileri geliştiriyoruz.

Hava kalitesi kontrol sistemleri: En katı düzenlemelerde öngörülenin ötesinde bir performans sunan hava kalitesi kontrol sistemlerimiz, GE’nin Ecomagination çözümlerinin en yeni ürünlerinden biri oldu. Hava kalitesi kontrol sistemleri konusunda 90 yılı aşkın deneyime sahip olan GE’nin teknolojisi, çevre kirliliğine yol açan maddeleri %99’a kadar temizleyebiliyor.  

KARABİGA Ultra-Süper Kritik (USC) Santrali

Türkiye’nin ilk USC kömür santrali olan Karabiga’da, GE’nin verimliliği artıran, emisyonları ve işletme maliyetlerini azaltan, türbin-jeneratör, kazan, pulverize kömür değirmenlerive hava kalitesi kontrol sistemleri dâhil en gelişmiş teknolojileri kullanılıyor. Santral, hem Türkiye’deki benzer kömür santrallerine oranla %10 daha verimli olacak hem de emisyon düzeyini yasal yükümlülüklerin çok daha altına gerçekleştirecek.

  

çöpgazı santrali

Enerji Servisleri

Enerji Servisleri’nin amacı planlanmamış duruşların azalması, iş gücü verimliliklerinin arttırılması ve işletme maliyetlerinin düşürülmesidir.

Mevcut Santrallere Yönelik Dijital Çözümler

Teknolojik inovasyonlar, santral sahiplerine mevcut santrallerinin performansını da artırma olanağı sağlıyor. GE Enerji Servisleri, Fleet360* santral çözümleriyle, santral performansını optimize eden tüm donanım teknolojilerini entegre bir şekilde sunuyor. GE’nin Fleet360* santral çözümleri portföyü, mevcut doğal gaz, buharve endüstriyel santrallerine ve filolara, daha verimli ve temiz bir enerji üretimi olanağı sağlıyor. GE, tüm segmentlerdeki mevcut santrallerin verimlilik ve esnekliğini artıran geniş portföyüyle, Türkiye’nin enerji bağımlılığını azaltma hedefine ulaşmasına katkı sağlayabilir

gaz türbini

Türkiye’nin İlk Dijital Enerji Santrali 

GE ve GAMA Enerji, Türkiye’nin ilk dijital enerji santrali için anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile Türkiye’de ilk defa bir enerji santralinde verimliliği ve üretkenliği artıran endüstriyel bulut yazılım uygulamaları kullanılmış olacak. GE,  GAMA Enerji’nin Kırıkkale ilindeki 840 MW kurulu gücündeki İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinde GE’nin endüstriyel internet işletim sistemi Predix™’in gelişmiş dijital çözümleri olan Varlık Performans Yönetimi (APM) ve Operasyon Optimizasyonu (OO) kurulumu gerçekleştirecek. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz. 

Akenerji, Predix ile Daha Verimli, Daha Öngörülü

GE ve Akenerji, GE'nin Predix* tabanlı Operasyon Optimizasyonu (OO) çözümlerinin Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'de kullanımı için uzun süreli bir anlaşma imzaladı. Erzin Hatay'da yer alan doğalgaz kombine çevrim enerji santrali, 904 MW'lık işletme kapasitesine sahip. 

Türkiye'de enerji santralinde uygulamaya alınan ilk örneklerden biri olan GE'nin Operasyon Optimizasyonu (OO) yazılımı, elektrik üreticilerinin operasyonel sorunlarla mücadele etmelerine ve santral kaynaklarını piyasa koşullarında daha verimli şekilde kullanmalarına yardımcı olacak. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz. 

Enerji Verimliliği ve Modernizasyon Projeleri

GE’nin enerji sektörünün farklı alanlarındaki uzmanları, bir süre önce bütünleşik santral çözümleri geliştirmek üzere Enerji Verimliliği Mükemmellik Merkezi’ni açtı. Merkez, yeni ultra süper kritik (USC)  buhar enerjisi sistemleri geliştirilmesinden, mevcut kömür santrallerinin iyileştirilmesine kadar çeşitli alanlarda faaliyet yürütüyor.  Bu geniş portföy, dünyanın dört bir yanındaki enerji üreticilerinin bu dinamik sektörde hem üretim hem de çevresel yükümlülüklerini yerine getirmesine katkı sağlıyor. 

Enerji Verimliliği Mükemmellik Merkezi’nin gerçekleştirdiği ve küresel enerji santrallerini kapsayan analizi,  mevcut yazılım ve donanım çözümleri tam anlamıyla uygulandığında kömür ve doğal gazla çalışan santrallerin karbondioksit emisyonlarının %10 azaltılabileceğini ortaya koyuyor. Bu araştırma, kömür ve doğal gazla çalışan santrallerin mevcut teknolojiler kullanılarak iyileştirilmesinin karbondioksit salımını ne kadar azalttığına yönelik ilk analiz olma niteliğini taşıyor.  

Yatağan Termik Santrali, Buhar Türbini ve Jeneratörü Modernizasyonu

Yatağan Termik Santrali, GE’nin Türkiye’deki ilk buhar türbini ve jeneratörü modernizasyonu projesi niteliğini taşıyor. Proje çerçevesinde GE, mevcut üç buhar türbini ve jeneratörünün modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Bu projeyle birlikte Yatağan Termik Santrali’nin üretim miktarı, emre amadeliği ve çalışma ömrü artacak ve ortalama 125 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak 44 MW ek üretim kapasitesine ulaşılacak. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz. 

İletişim Bilgileri

Gaz Enerjisi Sistemleri:

Mete Maltepe
Ülke Satış Lideri
0850 210 4343

Dağıtılmış Enerji (Distributed Power):

Yılmaz Özden
Satış Müdürü
0850 210 4343

Buhar Enerjisi Sistemleri:

Şahin Yıldıran
Ülke Satış Direktörü
0850 210 4343

Enerji Servisleri

Serkan Kazan

Ülke Satış Direktörü
0850 210 4343