skip to main content
Dijital

Dijital

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti, şirketler için üretkenlik ve inovasyon alanında büyük kazanımların önünü açacak. 3 milyar insanın bağlandığı tüketici internetinde “yüz milyarlarca” dolara varan gelir ve verimliliğe tanık olduk.  50 milyar nesnenin ve 9 milyar insanın bağlı olduğu Endüstriyel İnternette ise bu değer “trilyonlarca” dolara varacak.

İnternet sayesinde tüketiciler, bankacılık, eğitim, e-ticaret gibi farklı alanlarda pek çok değişikliğe tanık oldular ve bunun avantajları yaşadılar. Bugün ise dönüşüm sanayi tarafında gerçekleşiyor. Bugün dev makineler ile internetin buluşması sayesinde Endüstriyel İnternet Devrimi yaşanıyor. Biz buna “Verimlilik Devrimi” de diyoruz.

GE, dünyanın en büyük dijital endüstriyel şirketi haline dönüşme vizyonu ile yatırımlarına 6 yıl önce başladı ve “GE Dijital”i kurdu. GE Dijital'in dijital endüstriyel platformu Predix aracılığıyla ise makineleri, verileri ve insanları birbirine bağlayarak bugün endüstriyi dönüştürüyoruz. Endüstriyel işletmelerin daha hızlı, daha akıllı ve daha verimli çalışmasını sağlamak için gerçek zamanlı veriler toplayıp analiz eden platform, GE'nin dijital çözümlerinin temelini oluşturuyor.

Predix, Şubat 2016 itibarıyla piyasa genelinde kullanılabilir hale geldi. O günden bu yana GE'de Predix ekosistemine katılan 31 bini aşkın geliştirici, iş ortakları ve müşteriler, Endüstriyel İnternet yazılım ve uygulamalarını geliştiriyor. GE Dijital, 2017'de IDC MarketScape: IoT Platformu Satıcı Değerlendirmesi kapsamında Lider unvanını kazandı.

Yeni Dönemin Yeni Dili: Predix ve M2M

Dijital sanayi çağının kendini her geçen gün daha fazla göstermeye başlaması, mevcut üretim alt yapılarının robotlaşma eğilimi göstermesine ve geleneksel üretim teknolojilerinin güncellenmesine de öncülük ediyor. Bu yeni dönem, bazı yeni terimleri de beraberinde getiriyor. Bu terimlerdenPredix ve M2M, yani “machine to machine” ikilisini daha iyi tanımak için buraya tıklayın.

GE, Çalık Dijital’i kurmak üzere Ortaklık Anlaşması İmzaladı

Çalık Holding ve GE (General Electric) bugün, Türkiye ve bölge ülkelerinde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla, Holding bünyesinde dijital odaklı yeni bir uygulamanın temellerini atan bir ortaklık anlaşmasına imza attı.

GE Dijital bu anlaşmayla, Çalık Holding bünyesinde dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması ve kurum içi dijital kabiliyetlerin etkinleştirilmesini desteklemek üzere teknoloji ve bilgi birikimi sağlayacak. Ortaklar, ayrıca pazara açılma girişimleriyle, inşaat, enerji, madencilik ve sağlık gibi ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından kritik önem taşıyan endüstrilerin dijitalleşmesi için GE Dijital’in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümlerini birlikte sunacak. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu ziyaret edebilirsiniz.

Türk Telekom ve GE Dijital işbirliği

Türkiye’nin 500 büyük şirketinin tamamına bilgi ve iletişim hizmetleri sunan Türk Telekom, dijital endüstriyel lider General Electric ile Türkiye’de sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ile gelen fırsatları Türk Sanayiine sunmak için yeni bir işbirliği başlattı. Türk Telekom-GE Dijital arasında imzalanan ‘Sanayi Şirketlerinin Dijital Dönüşümü’ işbirliği anlaşması ile başta ‘500 Büyük’ olmak üzere Türkiye’deki sanayi şirketlerine dijital dönüşüm danışmanlık  hizmeti sunulacak.

Türk Telekom ve GE Dijital; şirketlerin dijitalleşme seviyelerini tespit etmek ve dijital dönüşümleri için en kısa sürede en yüksek değeri sağlayabilecekleri stratejileri ve yol haritalarını belirleyebilecekleri gelişmiş teknolojik çözümler sunmak üzere ortak servisler sağlayacak.

Dijital dönüşümün ilk adımı olan detaylı bir planın ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. Detaylı planın oluşturulması sonrasında sanayi şirketlerine GE Dijital’in Akıllı Fabrika, Varlık Performans Yönetimi ve Veri Bilimi çözümleri ile Türk Telekom’un altyapı, mobilite, veri merkezi ve bulut servisleri sunulabilecek. GE Dijital ve Türk Telekom, Türkiye’deki endüstrilerin rekabetçiliğini Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümleriyle artırmak ve dönüşüm için bilinen en iyi metodları paylaşmak amacıyla bu işbirliğini gerçekleştirdi.

GE ve Hewlett Packard Enterprise, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’de Dijital Çözümler için 25 Milyon Dolar Değerinde Ortaklık Kuruyor

GE ve Hewlett Packard Enterprise Co, GE Dijital'ın dijital endüstriyel çözümlerini Orta Doğu, Afrika ve Türkiye bölgesine getirecek bir stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Bölgede bu ölçek ve kapsamda ilk işbirliği olma özelliğini taşıyan üç yıl süreli anlaşma kapsamında öncelikli olarak operasyonel teknolojilerdeki siber güvenlik çözümlerine yoğunlaşılacak. Önümüzdeki dönemde ise başka dijital çözümler için çalışma potansiyeline de sahip olunacak.

Bu ortaklığın odaklanacağı ilk çözümlerinden biri, GE Dijital'ın sunduğu OpShield çözümü olacak. Uzun yıllara dayalı entegre cihaz testlerine ve yüzlerce endüstriyel tesise yönelik değerlendirmeleri temel alan OpShield çözümü, özellikle kritik altyapıları korumak amacıyla tasarlandı. Siber kaynaklı plansız duruş riskini azaltan bu çözüm, varlıkların siber kaynaklı hasarlardan korunma oranını artırıyor, korunan sağlık bilgilerini (PHI) muhafaza ediyor, siber olaylardan kaynaklanan itibar kaybı ve fikri mülkiyet hırsızlığı riskini azaltıyor, müşterilerin varlıklarını birbirine bağlama ve optimize etmeleri yönünde kendilerine güvenlerini artırıyor. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu  ziyaret edebilirsiniz.

GE Dijital’in Akıllı Üretim Çözümü (Manufacturing Execution System) fabrikaların dönüşümünü hızlandırıyor

GE Dijital, hibrit imalat endüstrilerinde ileri derecede otomatik üretim süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmış Akıllı Üretim Çözümü’nü (Manufacturing Execution System) duyurdu. Bu yeni versiyon, GE’nin gelişmiş UX tasarımını kullanarak yeni kullanıcı ara yüzeyi içeriyor ve böylece operasyon personelinin ekipman verimini daha iyi analiz etmesini ve karşılaşılacak aksaklıkların, sorunların temel nedenlerini belirlemesini sağlıyor.

Uygulama, kullanıcı ara yüzünün geliştirilmesinin birinci evresi olarak tesisteki personelin sistemlerini günlük işlerinde kullanmasını daha kolay hale getiriyor. Aynı şekilde uygulama, gıda ve içecek, paketlenmiş tüketici ürünleri ve kimya gibi endüstrilerde hibrit üreticilerin üretim sürecini ve performans optimizasyonunu yönetmek amacıyla tesisteki unsurlardan elde ettikleri verileri bütüncül bir şekilde otomatik hale getiriyor ve entegrasyon sağlıyor. Daha fazla bilgi için GE Türkiye blogunu  ziyaret edebilirsiniz.

Türkiye'de Predix'e Yönelik İlk Endüstriyel İnternet Hackathon

Türkiye'de ilk kez GE tarafından düzenlenen Endüstriyel İnternet Hackathon’una otuzu aşkın Türk girişimci ve yazılımcı katıldı. GE Türkiye İnovasyon Merkezi'nde 36 saat süren maraton kapsamında ortak bir çözüm üretmek için biraraya gelen altı ekip, Endüstriyel İnternet platformu Predix üzerinde çalışma gerçekleştirdi ve kod yazdı.