etik ve uyum

Yaptığımız Her İşte Dürüstlük

GE

Dürüstlük, üç liderlik davranışımıza yansır: Alçakgönüllülükle hareket edin, şeffaflıkla liderlik edin ve odaklanarak işinizi tamamlayın. - Her zaman tavizsiz bir dürüstlükle…

The Spirit & The Letter

Çalışan davranış kurallarımızı ‘The Spirit & The Letter’ olarak tanımladığımız anlayışımız çerçevesinde uyguluyoruz. Bu kurallar bizim dürüstlük çapamızdır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu davranış kuralları, çalışanlarımızı sadece kanun metnini takip etmenin ötesinde daha yüksek bir standartta tutmayı amaçlamaktadır. Çalışanlarımızdan ve Yönetim Kurulumuzdan bu politikaların ruhuna ve şirket değerlerimize uymalarını bekleriz.

General Electric

Çalışanlarımıza Yatırım Yapıyoruz

GE'nin başarısı çalışanlarıyla başlar ve çalışanlarımızın en büyük potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamaya kararlıyız. En iyi ekibi oluşturmaya odaklanmamız, çalışanlarımızın gelişimine düzenli olarak yatırım yapmayı ve bireysel ve şirket performansını artırmak için yetenek ve becerilerin sürdürülebilirliğini sağlamayı gerektirir.

General Electric

Strateji, Risk ve Sürdürülebilirliğe Entegre Yaklaşım

Sürdürülebilirlik, şirket genelinde strateji geliştirme ve risk yönetimi ile entegre şekildedir. GE'nin sürdürülebilirlik merceği, her iş alanı içindeki operasyonlara ve önceliklere odaklanmak için kullanılır ve liderlik düzeyindeki işlevler arası komiteler ve ekipler stratejik öncelikleri ve kültürü uyumlu hale getirir.

General Electric

Etik ve Uyum Programı

Etik ve uyum programımız önleme, tespit ve müdahaleye odaklanır. Liderin dürüstlük konusundaki kişisel katılımıyla başlar. İş alanlarımızdaki liderlerimiz, GE'nin faaliyet gösterdiği her yerde, kişisel olarak örnek bir liderlik göstererek, uyumluluğu ve açık raporlamayı teşvik ederek bir bütünlük kültürü sağlar.

General Electric

Gizlilik ve Siber Güvenlik

GE, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve şirketimiz hakkındaki bilgilerin yanı sıra GE'nin çalışanlarına ve yüklenicilerine sağladığı teknoloji kaynaklarını korumayı taahhüt eder. Bu nedenle GE, ayrıntılı siber güvenlik ve bilgi koruma politikalarını uygulamıştır.

General Electric

Sürekli İyileştirme ve İsrafı Ortadan Kaldırma Stratejimiz

Yalın yönetim, işlerimizi yürütme biçimimizdir. Sürdürülebilir, uzun vadeli karlı büyüme sağlarken, daha iyi uygulama ve kültürel değişim sağlamaya yardımcı olur. Müşteri odaklılığını, israfı ortadan kaldırmayı, kaliteli büyümeyi, sürekli iyileştirmeyi ve işi önceliklendirmeyi vurgulayan bir ilkeler bütünü olarak bilinir. Yalın yönetim, iş alanlarımızın daha fazla iş ve sonuç ortaya çıkarmalarını, müşterilerimize bunları teslim etmelerini ve üç temel alanda liderlik etmelerini sağlıyor: Uçuşun geleceği, hassas tıp ve enerji dönüşümü.

General Electric