skip to main content
Företagsledning

Företagsledning

President & CEO, GE Nordic

Lotta Ljungqvist

President & CEO, GE Nordic

Läs profilen Stäng

Lotta Ljungqvist , President & CEO, GE Nordic, är lokaliserad i Stockholm, Sverige. Hon representerar GE i regionen, som omfattar mer än 5000 anställda. Lotta är i första hand ansvarig för GE:s övergripande tillväxt och är GE:s kontaktperson med politiker och andra företag i regionen.