skip to main content
Ledarskapsprogram

Ledarskapsprogram

Att arbeta inom GE ger möjligheter till att driva innovation, exponeras för nya utmaningar, lärande och utveckling. Att arbeta på GE skapar en känsla av mening.

Ledarskapsprogrammen inom GE är utformade för att ta fram nästa generations ledare. Dessa program utgör en perfekt grund för lärande och utveckling inom ett visst område, från kommersiellt till operativt, från HR till informationsteknik, eller från ekonomi till kommunikation. Personer till dessa program har valts ut med stor omsorg och programmen sätts ihop för att ge maximal effekt och lärande. Vi välkomnar dig att söka till GE:s ledarskapsprogram.

Ledarskapsprogram för nyutexaminerade
Våra ledarskapsprogram erbjuder en unik möjlighet att lära sig de olika delarna inom en funktion, och att utveckla sina kunskaper inom områden som har direkt effekt på företagets resultat och utveckling. Inom våra ledarskapsprogam får du träffa erfarna ledare och arbeta tillsammans med de bästa i branchen, vilket starkt bidrar till din utveckling.

Ledarskapsprogram för erfarna
Vill du utveckla dina färdigheter och samla på dig nya erfarenheter för att komma framåt i din karriär? Inom GE:s olika ledarskapsprogram för erfarna, får du ta del av och driva utmanande projekt som har direkt affärspåverkan, och exponeras för seniora ledare genom hela programmet. Du får en fantastisk möjlighet att bredda din kompetens och samla på dig internationell erfarenhet samt bygga starka globala nätverk.