skip to main content

Våra verksamheter

View Full Product List Close Full Product List

PRODUCT LIST

Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing

Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing - förbättrar tillgänglighet och produktivitet av kritiska industritillgångar med avancerad teknik och lösningar.

Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing för en livskraftig industri - förbättrar förutsättningar och produktivitet av kritiska industritillgångar med avancerad teknik och lösningar.

Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing
Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing

Baker Hughes a GE Company - Industrial - Control & Sensing för en livskraftig industri - förbättrar förutsättningar och produktivitet av kritiska industritillgångar med avancerad teknik och lösningar.

Mer
Baker Hughes a GE Company Digital Solutions - Bently Nevada Sweden

We improve the health and productivity of our customers’ most critical industrial assets through the application of Condition & Vibration Monitoring for all types of machinery. For the health of industry.

We improve the health and productivity of our customers’ most critical industrial assets through the application of Condition & Vibration Monitoring for all types of machinery. For the health of industry.

Baker Hughes a GE Company Digital Solutions - Bently Nevada Sweden
Baker Hughes a GE Company Digital Solutions - Bently Nevada Sweden

To operate safely and reliably, industries depend on Actionable Information from
Bently Nevada systems. We design and deliver products and services that allow our customers to protect their production assets, avoid unplanned events, and schedule condition-based maintenance. We provide the solutions that improve production, reduce costs, and enable our customers to operate with greater efficiency.

Mer
Digital

GE är på väg att bli världens främsta digitala industriföretag och hjälper våra kunder nå kritiska resultat.

GE är på väg att bli världens främsta digitala industriföretag och hjälper våra kunder nå kritiska resultat.

Digital
Digital

GE är på väg att bli världens främsta digitala industriföretag. Utforska hur du kan få större tillförlitlighet, lägre driftskostnader, minska riskerna och öka driftsprestanda med vår Predix plattform och mjukvarulösning.

Predix är väldens första Industriella Internet plattform.

 

GE erbjuder också färdiga lösningar byggda i Predix, tex:

Asset Performance Managament

Brilliant Manufacturing

Cyber Security

HMI & SCADA

Servicemax & Fieldservice

Mer
Grid Solutions

Från elproduktion till -konsumtion tillgodoser GE det skiftande energibehovet i Sverige.

Från elproduktion till -konsumtion tillgodoser GE det skiftande energibehovet i Sverige.

Grid Solutions
Grid Solutions

GE Grid Solutions utvecklar och tillhandahåller lösningar för effektiv och framtidssäker överföring av elektricitet från den punkt där elen genereras till den punkt den förbrukas. GE Grid Solutions levererar produkter, system och lösningar till nätoperatörer, kraftbolag och energiintensiv industri med behov av modernisering av sin infrastruktur. GE heltäckande erbjudande har funnits på den svenska marknaden sedan 60 talet och består bl.a. av transformatorer, ställverk, kompenseringsutrustning, FACTS, reläskydd, kommunikationsutrustning, HVDC kombinerat med avancerade mjukvarulösningar för styrning och optimering av drift.

Mer
Healthcare

GE Healthcare erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att förbättra produktiviteten och säkerheten inom hälsovården och göra det möjligt för vårdgivare att bättre diagnostisera och behandla patienter.

GE Healthcare består av tre bolag i Sverige:

• GE Healthcare Sverige AB

GE Healthcare AB

• GE Healthcare Bio-Sciences AB

Healthcare
Healthcare

GE Healthcare erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att förbättra produktiviteten och säkerheten inom hälsovården och göra det möjligt för vårdgivare att bättre diagnostisera och behandla patienter med tillstånd som t ex cancer, Alzheimers sjukdom samt hjärt och kärlsjukdomar.

 

Vill du höra mer om våra produkter, serviceavtal, installationer eller utbildningar, vänligen kontakta oss.

Mer
Hitachi Nuclear Energy

A part of GE Power

A part of GE Power

Hitachi Nuclear Energy
Hitachi Nuclear Energy

Amerikanska GE och Japanska Hitachi etablerade 2007 en allians som har till syfte att serva den globala marknaden med säkra, effektiva och innovativa lösningar. I Norden har GE Hitachi Nuclear Energy ett väl utbyggt serviceerbjudande för de nordiska tryck- och kokvattenreaktorernas behov som sträcker sig från bränsle och reservdelar till investeringar och avvecklingstjänster. GE Hitachis globala erfarenhet implementeras ofta tillsammans med kunden av lokala partners ingående i det närtverk som sedan länge är etablerat i Norden.

Mer
Hydro

GE Hydro - Part of Renewable Energy

Regionens behov av energi och vatten förändras hela tiden. Vi hjälper Sverige att vara förberett redan idag.

GE Hydro - Part of Renewable Energy

Regionens behov av energi och vatten förändras hela tiden. Vi hjälper Sverige att vara förberett redan idag.

Hydro
Hydro

Den nyinstallerade GE bioreaktorn, ZeeWeed 500, är en del av ett vattenreningssystem i hjärtat av Stockholm Vattens anläggning i Henriksdal och den förvandlar avloppsvatten till rent vatten för en av de snabbast växande urbana befolkningar i Europa på ett mer effektivt och kostnadsmässigt sätt.

Mer
Lighting

GE Lighting i Sverige - utvecklar en energieffektiv region. Vi utvecklar belysningslösningar med mätbara fördelar.

GE Lighting i Sverige - utvecklar en energieffektiv region. Vi utvecklar belysningslösningar med mätbara fördelar.

Lighting
Lighting

Ingen, utom GE, vet hur belysning förvandlar verksamheter. Vi utvecklar belysningslösningar som ger mätbara fördelar.

Mer
Power

Vi jobbar på lösningar för att få tillgång till rena och hållbara kraftkällor och vatten.

Vi jobbar på lösningar för att få tillgång till rena och hållbara kraftkällor och vatten.

Power
Power

Regionens behov av energi och vatten förändras hela tiden. Vi hjälper Sverige att vara förberett redan idag. Vi har utvecklat, byggt och levererat lösningar för alla energislag – från hydroenergi, biomassa baserad på CHP och kärnkraftsturbiner. Idag är vi stolta att ungefär 75 procent av svensk elproduktion kommer från anläggningar med huvudkomponenter som vi har levererat. GE Power kan erbjuda ett brett spektrum av energiproduktion, energidistribution och vattenkraftsteknologier.

Mer
Power Services

GE Power Services aktiviteter i Sverige resulterar i säkrare verksamhet, högre effektivitet och minskar fossila utsläpp.

GE Power Services aktiviteter i Sverige resulterar i säkrare verksamhet, högre effektivitet och minskar fossila utsläpp.

Power Services
Power Services

GE Power i Sverige är en ledande leverantör av kompletta anläggningar, produkter och tjänster inom kraftgenerering och tillverkande industrier.
Vi är ca 275 anställda med servicekontor över hela landet. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

GE har ett omfattande utbud av system, produkter och tjänster för miljövård, generatorer och turbiner. Genom vår mångsidighet kan vi erbjuda våra kunder olika alternativ för bättre lönsamhet och mindre miljöpåverkan. Vi kan leverera kompetta lösningar – alltifrån komponenter till nyckelfärdiga anläggningar. Vi är ett fullserviceföretag som hjälper våra kunder att verkligen utnyttja sina anläggningars potential och därigenom stärka sin konkurrensförmåga. Vi har de produkter och tjänster som behövs för såväl industriföretag och kraftproducenter. 

Mer
Steam & Clean Combustion ECS

A part of GE Power

GE Steam och Clean Combustion ECS har arbetat för renare luft och miljö i över 80 år och 1983 grundade företaget sitt forsknings- och utvecklingscenter i Växjö, vilket har ett av världens modernaste laboratorier för AQCS (air quality control systems).

A part of GE Power

GE Steam och Clean Combustion ECS har arbetat för renare luft och miljö i över 80 år och 1983 grundade företaget sitt forsknings- och utvecklingscenter i Växjö, vilket har ett av världens modernaste laboratorier för AQCS (air quality control systems).

Steam & Clean Combustion ECS
Steam & Clean Combustion ECS

Ett globalt forsknings- och utvecklingscenter för Environmental Control Systems (ECS) med fler än 120 patent för avancerade teknologier. Med sina laboratorier, testcenter och egen verkstad har anläggningen en komplett infrastruktur där ingenjörer och tekniker fokuserar på att utveckla, testa och bygga de bästa lösningarna för renare industri, energi, luft och vatten. Forskningscentret hjälper också kunder med analys och pilotprojekt för att testa olika miljöreningstekniker.

Mer
Wind

GE Wind - Part of Renewable Energy

Som originalproducent av huvudkomponenter till flera av Sveriges vattenkraftverk har GE Renewable tekniken och expertisen att leverera lösningar som säkerställer långsiktig, miljövänlig och konkurrenskraftig verksamhet.

GE Wind - Part of Renewable Energy

Som originalproducent av huvudkomponenter till flera av Sveriges vattenkraftverk har GE Renewable tekniken och expertisen att leverera lösningar som säkerställer långsiktig, miljövänlig och konkurrenskraftig verksamhet.

Wind
Wind

GE Renewable är OEM-leverantör till mer än 70 procent av alla installerade generatorer inom svensk vattenkraft. Efter den omfattande expansionen på 60- och 70-talet moderniseras nu vattenkraftverken vilket ger bättre tillgång, flexiblare verksamhet och bättre effektivitet. Tillsammans med kunderna har vi utvecklat en teknologi som eliminerar risken för läckage och turbinolja i älvar och sjöar.

Mer