skip to main content
Zaangażowanie Społeczne

Zaangażowanie Społeczne

Program GE Volunteers w Polsce

Program Life Skills for Employability, inicjatywa Fundacji GE działająca od 2006 roku w Polsce i na Węgrzech, skierowana jest do młodych ludzi w wieku od 14 do 18 lat. Uczestnicy programu mają okazję zdobyć szereg umiejętności, które posłużą im w dalszej edukacji, pozwolą uwierzyć w siebie, a w dalszej perspektywie odnieść sukces w życiu. Fundacja GE wspiera także program Scholar-Leaders (program stypendialny dla liderów), dzięki któremu przeszło 360 studentów z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii ma szansę rozwijać swoje umiejętności przywódcze.

Engineering Design Center oferuje stypendia studentom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Oprócz wymiaru finansowego, stypendium ma na celu przekonanie młodych ludzi do podjęcia studiów inżynierskich. Dlatego też w jego ramach organizowane są także staże, spotkania z inżynierami GE oraz szkolenia wspomagające rozwój kariery.

Strona poświęcona zaangażowaniu społecznemu GE na świecie

Strona poświęcona Fundacji GE