skip to main content

Różnorodność

Dla GE, firmy działającej w skali globalnej, różnorodność jest wartością codziennie realizowaną w praktyce. Wszystkim naszym pracownikom stwarzamy równe szanse rozwoju, dzięki którym mogą w pełni wykorzystywać drzemiący w nich potencjał i wnieść swój wkład w życie społeczności, w której funkcjonują.

Nasz sukces zawdzięczamy przekonaniu, że należy zawsze nagradzać najlepszych, a każdy pracownik może zostać liderem w wybranym przez siebie obszarze. Głęboko wierzymy, że rozwój każdego z nas stanowi przykład i inspirację dla innych. W ten właśnie sposób wspólnie rozwijamy się jako GE.

Różnorodność w miejscu pracy to dla GE przede wszystkim bogactwo idei i doświadczeń - energię wyzwoloną przez połączenie tych dwóch elementów przekuwamy na nowatorskie rozwiązania. W GE respektujemy odmienności, kładąc jednocześnie nacisk na pracę w zespole i rozbudzanie ducha innowacyjności. W ten sposób zapewniamy pomyślną przyszłość naszym pracownikom, GE jako całości, oraz społecznościom, których jesteśmy częścią. Naszym nadrzędnym celem jest wykształcenie pokolenia globalnych liderów jutra, którzy w oparciu o jasną wizję i silne przekonania będą śmiało mierzyć się ze złożonymi wyzwaniami współczesnego świata.