skip to main content
Życie w GE Polska

Życie w GE Polska

Wszystkim naszym pracownikom stwarzamy warunki dla podejmowania wyzwań, kształtowania etycznych postaw i wyzwolenia swojego potencjału kreatywności. Inwestując w rozwój osobisty i zawodowy naszych pracowników przyczyniamy się do rozwoju GE jako całości.

Środowisko pracy

Pracownicy mogą się w pełni realizować tylko w środowisku pracy funkcjonującym w oparciu o zdrowe i przejrzyste zasady. Dlatego stworzyliśmy dla naszych pracowników szereg mechanizmów, które wspierają otwartą komunikację, zapewniają poszanowanie prywatności, a także gwarantują przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca na rzecz społeczności

Wolontariat jest na trwałe wpisany w kulturę GE. Od przeszło stu lat zarówno cała organizacja, jak i pojedynczy pracownicy intensywnie angażują się w działalność na rzecz innych. W zależności od charakteru stojących przed nami wyzwań, odpowiednio dobieramy ludzi, umiejętności, wsparcie finansowe oraz nasze produkty, dzięki czemu jesteśmy w stanie skutecznie pomagać innym. Ostatecznym miernikiem naszego sukcesu jest to, jak nasze działania wpływają na życie ludzi korzystających z owoców naszej pracy.

Studenci

Bez względu na to, czy dopiero stawiasz swoje pierwsze kroki w zawodzie, czy też poszukujesz okazji dla dalszego budowania swojej kariery, GE ma do zaoferowania doskonałe środowisko pracy i niezrównane możliwości perspektywicznego rozwoju. Nasza początkowa oferta w tym zakresie zależeć będzie po części od poziomu i charakteru Twojego wykształcenia.

Różnorodność

GE jest globalną firmą działającą w ponad 100 krajach, dlatego różnorodność nie jest dla nas jedynie górnolotną ideą, ale zasadą, którą codziennie realizujemy w praktyce. GE dba o to, by wszyscy pracownicy, bez względu na miejsce pracy i pochodzenie, mieli zapewnione szanse rozwoju i spełnienia zawodowego.

Fundacja GE

GE wciela w życie zasady odpowiedzialności społecznej, a dobroczynność jest ważnym aspektem działań, które prowadzimy w tym obszarze. Pozwala nam dotrzeć do ludzi i zmienić świat na lepsze wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni, a także wywrzeć pozytywny wpływ w obszarach, w które nie jesteśmy bezpośrednio zaangażowani.