skip to main content

Vår virksomhet

View Full Product List Close Full Product List

PRODUCT LIST

Digital

GE transformerer seg til å bli et digitalt industriselskap

GE transformerer seg til å bli et digitalt industriselskap

Digital

Digital

GE bringer det industriellle internettet til liv ved å koble mennesker og maskiner. Vi kombinerer flere tiårs erfaring med å bygge innovative industrimaskiner med cutting-edge tenologisk vitenskap og analyseekspertise.

More
GE Renewable Energy

GE Renewable Energy, med 370+ gigawatt installert globalt, bidrar til å gi verden mere og renere energi.

GE Renewable Energy, med 370+ gigawatt installert globalt, bidrar til å gi verden mere og renere energi.

GE Renewable Energy

GE Renewable Energy

Ved å kombinere onshore og offshore vindkraft, vannkraft og innovative teknologier som konsentrert solenergi, har GE Renewable Energy installert mer enn 370 gigawatt energikapasitet globalt. Våre skreddersydde løsninger spenner fra enkeltkomponent til nøkkelferdige kraftverk. I Norge er vi en ledende leverandør av teknologi for nye og oppgraderte vannkraftverk, med en stor installert base.

More
GE Healthcare – Life Science

Hos GE Healthcare jobber vi for en sunnere verden, ved å fokusere på å endre helsetjenester og helseøkonomi.

Healthcare

I GE Healthcare jobber vi for en sunnere verden, ved å fokusere på å forbedre helsetjenester og helseøkonomi.

GE Healthcare– Life Sciences

GE Healthcare– Life Sciences

GE Healthcares Life Sciences-avdeling har rundt 800 ansatte i Oslo og på Lindesnes. Vi utvikler og produserer utstyr for bildediagnostikk som kontrastmidler for røntgen, CT, MRI og ultralyd, samt diagnostikkmidler for PET og SPECT. Vårt hovedkontor ligger på Storo i Oslo og produksjonen foregår både i Oslo og på Lindesnes. Fabrikken på Lindesnes leverer den aktive farmasøytiske ingrediensen til kontrastmidler som brukes på det globale markedet. Fabrikken er en av de mest effektive i sitt slagt. Anlegget i Oslo produserer også andre diagnostikkmidler i mindre skala, rettet mot utvalgte markeder rundt om i verden.

GE Healthcare ble etablert da GE kjøpte Amersham Health i 2004. Amersham Health ble til i 1997 etter en sammenslåing av britiske Amersham Healthcare og norske Nycomed Imaging.

More
GE Healthcare – Ultralyd

GE Healthcare i Horten produserer avansert utstyr for ultralyd av hjerte og kar for det globale markedet. Horten er globalt ”Center of Excellence” for GEs ultralydvirksomhet.

GE Healthcare i Horten produserer avansert utstyr for ultralyd av hjerte og kar for det globale markedet. Horten er globalt ”Center of Excellence” for GEs ultralydvirksomhet.

GE Healthcare – Ultralyd

GE Healthcare – Ultralyd

GE Vingmed Ultrasound startet produksjonen av såkalte Doppler ultralydapparater i Horten sent på 1970-tallet, da selskapet het Vingmed Sound. Utstyret var basert på forskning og utvikling fra NTNU i Trondheim. Felles utviklingsprosjekter med universitetet førte til flere gjennombrudd i avbildning av hjerte og kar på 1980- og 1990-tallet. Samarbeidet med NTNU og andre forskningssentre står fortsatt sterkt i dag. GE kjøpte Vingmed Sound i 1988. I dag jobber det rundt 200 personer i Horten med produkter som Vivid E9 - utviklet for 4D bildediagnostikk - og Vscan, som er et håndholdt ultralydapparat.

More
GE Power

Verdens vann- og energibehov vil forandre seg over tid. Vi er forberedt i dag.

Power & Water

Verdens vann- og energibehov vil forandre seg over tid. Vi er forberedt i dag.

GE Power

GE Power

GE Power er verdensledende innen kraftproduksjon, med domeneekspertise til å hjelpe våre kunder med å levere strøm fra en rekke energikilder. Vi forandrer kraftindustrien med våre digitale kraftverk, verdens største og mest effektive gassturbiner, oppgraderinger og smarte serviceløsninger, samt vår evne til å dra nytte av big data. Vår teknologi og digitale ekspertise bidrar til å gjøre strøm mer rimelig, pålitelig, tilgjengelig og bærekraftig.

More