skip to main content
Universitetssamarbeid

Universitetssamarbeid

Enten du akkurat begynner på karrieren din eller er klar for å ta et steg videre tilbyr GE deg et fantastisk arbeidsmiljø og uovertrufne muligheter til å bygge en suksessrik fremtid. De mulighetene som er tilgjengelige for deg fra starten vil delvis være avhengige av nivået og innholdet i utdanningen din.

Rekruttering på campus
Rekruttering på campus er en flott mulighet for å søke på en stilling hos GE. GE rekrutterer ledelses- og ingeniørstudenter gjennom en selektiv rekrutteringsprosess på campus. Ta kontakt med karrieresenteret på ditt lærested for å finne ut mer om disse mulighetene. Kanskje kommer vi på besøk snart!

Muligheter for internship
GE tilbyr internships til talentfulle studenter innen ledelses- og ingeniørutdanninger på utvalgte utdanningsinstitusjoner i Norge. Internships hos GE tar sikte på å tilby den ypperste opplæringen for å bidra til din personlige og faglige videreutvikling. Gjennom internships får du en mulighet til å arbeide på reelle oppgaver, få førstehåndserfaring fra industrien, møte ledere i virksomheten, knytte kontakter med kollegaer og legge grunnlaget for din videre suksess.

Campus Connect
GE er vertskap for og sponser mange opplegg på førsteklasses handelshøyskoler. Dette gir studentene en mulighet til å møte ledere i GE og lære mer om selskapet. GE tar kontakt direkte med læresteder vi ønsker å samarbeide med. Følg med for oppdateringer om våre opplegg på campus.