skip to main content
GE i samfunnet

GE i samfunnet

GE-frivillige i Norge

GE koordinerer frivillig innsats på tvers av hele selskapet ved å følge nøye med på samfunnsbehov og ved å invitere alle ansatte til å bygge sterkere lokalsamfunn der vi bor og arbeider. Våre ansatte bidrar med over en million timer med frivillig, samfunnsnyttig arbeid hvert år, og finner muligheter gjennom vår interne frivillighetsportal eller i sine lokalsamfunn.