Skip to main content
header-image
energy ecosystem

Hệ sinh thái các giải pháp năng lượng cho Việt Nam

June 09, 2017

Mới đây, GE đã lần đầu tiên giới thiệu Hệ sinh thái các giải pháp năng lượng (GE Energy Ecosystem portfolio) và lựa chọn Việt Nam là nơi công bố hệ sinh thái. Với các giải pháp toàn diện giúp tháo gỡ những rào cản về công nghệ và tài chính, đây sẽ là lời giải cho bài toán năng lượng tin cậy, bền vững với chi phí hợp lý, giúp Việt Nam đạt được những mục tiêu năng lượng và phát triển chung trong thời gian tới.

Trên đây, GE Reports Việt Nam tổng hợp những con số ấn tượng về ý nghĩa của hệ sinh thái đối với ngành năng lượng Việt Nam.

Theo GE Việt Nam 

Categories
tags