Skip to main content
header-image
Sustainability Reporting

GE'nin Yeni Sürdürülebilirlik Raporu Dünyayı Daha Enerji Verimli Hale Getirme Misyonunu Vurguluyor

July 12, 2023

GE'nin gaz ve rüzgâr türbinlerinden hidroelektrik enerjiye kadar uzanan enerji teknolojisi, önümüzdeki 60 saniyede milyonlarca haneye bir saat yetecek kadar elektrik üretecek. Aynı zamanda, GE veya ortakları tarafından üretilen jet motoru teknolojisiyle donatılmış yaklaşık 30 uçak her iki saniyede bir göklere çıkacak. Aynı bu bir dakikada gerçekleşenlerin etkileyiciliği gibi, perde arkasında GE mühendisleri ve bilim insanları bu ilerlemeleri daha enerji etkin hale getirmek ve dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve hükümetlerin karbondan arındırılması hedeflerine yardımcı olmak için çalışıyor.

GE'nin derinlere işlemiş sürdürülebilirlik öncelikleri, şirketin stratejisinde ve operasyonlarında vurgulanıyor ve yayınladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda ayrıntılarıyla anlatılıyor. Bu üçüncü yıllık doküman, GE'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ve önceliklerine bakıyor, iklim değişikliği, ürün güvenliği ve kalitesi, çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve daha pek çok konuda kaydedilen ilerlemeyi raporluyor.

Bu seneki raporun anlamı GE için ayrıca önemli. Çünkü, şirket, gelecek yılın başlarında GE Aerospace ve GE Vernova olmak üzere iki bağımsız halka açık şirket olarak ayrılmaya hazırlanıyor. GE'nin CEO'su H. Lawrence Culp, "Her şey, dünyanın en acil sürdürülebilirlik sorunlarının üstesinden gelmek için ihtiyaç duyulan yeni teknolojileri icat etme konusundaki benzersiz pozisyonumuzla başlıyor,” diyor. “Her iş alanı için belirli misyonlarına odaklanarak, GE Vernova'nın dünyayı elektriklendirme ve karbonsuzlaştırması için daha fazla fırsat elde ediyoruz, Yine aynı şekilde GE Aerospace’in uçuşun geleceğini şekillendirmesi konusunda fırsatlar yaratıyoruz ve şu anda bağımsız olan GE HealthCare'in sağlık alanında sınırları olmayan bir dünya yaratması için olanaklar sunuyoruz." diye ekliyor.

Çok sayıda GE teknolojisi şu anda sınıfında en iyi performansı sergiliyor ve daha sürdürülebilir bir geleceğin başlamasına yardımcı oluyor. Örneğin, GE'nin güçlü Haliade-X 13 megawatt (MW) açık deniz rüzgâr türbininin kanatlarının tek bir dönüşü, Birleşik Krallık'ta bir hane için iki günlük elektrik sağlayabilir. Hidrojen karışımıyla çalışan gaz türbinleri, emisyonları azaltmaya yardımcı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesine olanak tanıyor. Bu gaz türbinleri, güneşin doğmadığı veya rüzgârın esmediği durumlarda devreye girerek enerji üretimini sağlıyor. Bu sırada, GE mühendisleri çeşitli yerlerde yenilikçi karbon yakalama teknolojisi üzerinde çalışıyor. Havacılık tarafında, GE Aerospace, açık fan teknolojilerinin ve hibrit-elektrikle çalışan uçuşların geleceğini araştırıyor. Ayrıca, düşük karbonlu sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF)  üzerinde de çalışmalar yapıyor. GE9X jet motoru, sınıfındaki en yakıt verimli motor olup aynı zamanda 134.300 pounda kadar itme gücü üreterek, güçlü Boeing 777X'i çalıştırmak için fazlasıyla yeterli olan rekor bir performans sergiliyor.

Hedefe Ulaşmak, Hedef Belirlemek

GE, 2020 emisyon hedeflerini planlanandan önce gerçekleştirdi ve bu, 2030 yılına kadar kendi operasyonlarında (Kapsam 1 ve 2 emisyonları olarak bilinir) karbon nötr duruma ulaşmak için yeni bir hedef belirlemesine olanak sağladı. GE, ilerlemeyi takip etmek için kullandığı 2019 verilerine göre 2022 emisyonlarının %28 daha düşük olmasıyla iyi bir ilerleme kaydetti.

Ayrıca GE’nin, 2050 yılına kadarki niyeti sadece kendi işletmeleri için değil, aynı zamanda müşterilerinin satılan ürünlerinin de dahil olduğu Kapsam 3 emisyonları için net sıfır emisyonlu bir şirket olmak. GE, 2030 yılına kadar ilerleme kaydetmek için GE'nin teknolojilerinden umutlu olsa da, 2050 net sıfır emisyon niyetine ulaşmak için çok yönlü çalışmalar sürdürüyor. Bu nedenle GE Aerospace ve GE Vernova, hem enerji hem de havacılık sektörleri için ihtiyaç duyulacak değişiklikleri başarmak için yeni nesil çığır açan teknolojilere bugünden yatırım yapıyor. GE, 2022'de araştırma ve geliştirmeye 4,2 milyar dolar yatırım yaptı.

GE'nin Sürdürülebilirlik Başkanı Roger Martella, "Her ikisinin de hem hissedarları için hem de dünyanın sürdürülebilirlik açısından en çok ihtiyaç duyduğu çözümleri ortaya çıkarma konusunda başarılı olacaklarını biliyorum." diyor.

GE Vernova: Elektrifikasyon ve Karbonsuzlaştırma

GE Vernova'nın teknolojisi, dünya elektriğinin yaklaşık %30'unun üretilmesine yardımcı oluyor. İşletme, daha sürdürülebilir, güvenilir ve uygun maliyetli enerji sağlama üçlemesini çözmeye yardımcı olmak için değerli bir role sahip. Geçen yıl dünyayı elektriklendirmeye ve karbonsuzlaştırmaya yardımcı olma konusunda önemli ilerlemeler yaşandı. Örneğin, GE Vernova'nın Haliade-X prototip rüzgâr türbini Hollanda'da 2022 yılında üç yıl boyunca başarılı bir şekilde faaliyet gösterdi ve GE Vernova Kuzey Amerika için en yeni 3.4 MW deniz üstü rüzgâr türbinini piyasaya sürdü. GE Vernova'nın LM6000 aeroderivetif gaz türbini, Mısır'da Kasım ayında düzenlenen COP27 etkinliğinde hidrojen-doğal gaz karışımıyla çalıştırıldı. Ayrıca, GE ve Technip Energies, karbon yakalama çözümleri için bir çalışmanın geliştirilmesine de başladı.

Bu güçlü şebeke elemanlarının üretimi, yoğun enerji harcayan bir süreç. Ancak GE Vernova, üretim tesisleri için yenilenebilir güç kaynağı satın almak ve artımlı kazançlar ve marjinal iyileştirmeler içeren bir sistem olan yalın yönetimden yararlanmak gibi çalışmalarla, fabrika katındaki CO2 nötrlüğüne yönelik 2030 hedefine doğru ilerliyor. 2022 yılında, Gas Power işletmesindeki verimli çalışmalar, aydınlatma, HVAC, basınçlı hava ve taşımacılık gibi kalemlerden kaynaklanan enerji tüketimini 24 tesis genelinde azaltarak toplamda 43 milyon kilowatt saat (kWh) elektrik tasarrufu sağladı.

GE Vernova'nın CEO'su Scott Strazik "Karbonsuzlaştırma ve elektrifikasyon hedeflerini birbirini tamamlayıcı olarak görüyoruz. Enerji geçişinin ilerlemesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede herhangi bir ilerleme, aynı zamanda enerji güvenliğini de ilerletmelidir. Bu politika ve sektörel güçlendirmeler, şu anda başlayan ve önümüzdeki on yıl boyunca artan bir yatırım ve uygulama büyümesinin önünü açacaktır; GE, müşterilerimizle birlikte bu çabaya liderlik etmek için eşsiz bir konumdadır." diyor.

GE Aerospace: Uçuşun Geleceği

GE Aerospace tarafında, 2022 yılında joint venture ortakları da dahil olmak üzere neredeyse 3 milyar insan, GE'nin teknolojisiyle uçtu. GE ve CFM International ürün serileri için aerodinamik, motor mimarisi ve malzeme teknolojisindeki gelişmeler, günümüz uçak motorlarının 1970'lerde ve 80'lerde üretilen motorlara göre %40 daha az yakıt tüketmesine ve %40 daha az CO2 salmasını sağladı. GE Aerospace'in gelecek nesil motor teknolojileri, açık fan, hibrit elektrik ve elektrikle işleme konseptleri gibi gelişmiş mimarileri içeren bir dizi motor, bugünün en gelişmiş tek koridorlu uçak motorlarına kıyasla en az %20 daha fazla yakıt verimliliği sağlama potansiyeline sahip. Haziran 2021'de GE Aerospace ve Safran, 2030'ların ortalarında hizmete girecek olan geleceğin motorları için bir dizi yeni, çığır açıcı teknolojiyi gösterecek ve olgunlaştıracak olan CFM RISE (Sürdürülebilir Motorlar için Devrim Niteliğinde İnovasyon) Programı adlı bir teknoloji geliştirme programını açıkladı.

GE Aerospace ayrıca bitki bazlı malzemelerden, katı ve sıvı yağlardan ve diğer alternatif ham maddelerden yapılabilen %100 sürdürülebilir havacılık yakıtını (SAF) onaylamak ve benimsemek için endüstri girişimlerini destekliyor. GE Aerospace ve ortakları tarafından üretilen tüm motorlar bugün onaylanmış SAF karışımlarıyla çalışabiliyor olsa da şirket, Passport, HF120 ve GEnx dâhil olmak üzere çeşitli motorları %100 SAF ile başarıyla test etti. Fosil yakıtlara kıyasla yaşam döngüsündeki toplam CO2 emisyonlarını %80'e kadar azalttığı gösterilmiş olan yakıt, 2050'de net sıfır emisyon niyetine doğru en temel dayanaklardan biri olacak. Ayrıca, yakalanmış CO2 ve yenilenebilir hidrojeni dönüştürmek gibi yeni yaklaşımlarla üretilen SAF, yaşam döngüsü boyunca CO2 emisyonlarını ortadan kaldırma potansiyeline sahip.

Çeşitliliği, Eşitliği ve Kapsayıcılığı Geliştirmek

Rapor ayrıca GE'nin 2022 Çeşitlilik Raporu'nu da içeriyor ve şirketin çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI)konularındaki çalışmalarını vurguluyor. 

GE'de Çeşitlilik Yöneticisi, Başkan Yardımcısı ve Baş Denetim Sorumlusu olan Brandi Thomas, "GE'de çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) odak noktamızın temelinde; işleyen bir dünya inşa edecek çözümler için farklı ekiplerin ve bakış açılarının gerekli olduğu inancı yatıyor. Birlikte çalışarak, her çalışanın kabul edildiğini, saygı duyulduğunu ve ait olduğunu hissetmesini sağlayan kapsayıcı bir kültür geliştirebiliriz." diyor.

Rapor, şirketin uzun vadeli, sürdürülebilir DEI ilerlemesi elde etmek için üç stratejik sütuna -şeffaflık, hesap verebilirlik ve toplum- odaklandığını ve çabalarını vurguluyor.  

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Categories
tags