Skip to main content

Dijital Dönüşümü Başlatmanın 7 Adımı

July 24, 2019

Günümüz iş dünyasında en çok tartışılan konuların başında dijital dönüşüm geliyor. Dijital dönüşümü tetikleyen faktörler arasında değişen tüketici davranışları ve teknolojinin ilerleme hızı önemli yer tutuyor.

Dijital dönüşüm; şirketlerin değer yaratma, para kazanma ve savunma yapma yöntemlerini temelden değiştirerek, şirketlere ihtiyaç duyulan rekabet avantajını sağlıyor. Bu nedenle bu dönüşüm çağının etkilemeyeceği hiçbir endüstri, hatta şirket kalamayacağını söylemek mümkün. Günümüzde dijital, platformlar tarafından yeniden şekillendiriliyor ve iş yapış biçimleri değişiyor. Dijital dönüşümü nasıl uygulayacağını bilmeyen şirketlerin ise ayakta kalması giderek zorlaşıyor.

Innosight’in yaptığı ve üst düzey yöneticiler arasında gerçekleştirilen bir ankete göre, katılımcıların yüzde 70’inden fazlası, müşterileriyle etkileşimi geliştirmek için özellikle dijital odaklı birtakım inovasyonlara önemli yatırımlar yaptığını bildirdi. Ayrıca, ankete katılanların yaklaşık yüzde 80’i gelecek beş yıl içinde dijital yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Yazılım dünyayı ele geçirirken, dijitalleşme hayatta kalma meselesi haline geliyor. Hayatta kalmak için dijital dönüşümü başlatmak isteyen şirketlerin atması gereken temel adımları 7 başlıkta derledik. Keyifli okumalar…

1- Mevcut Dijital Yeteneklerinizi Değerlendirin

Dijital dönüşümde başarı için, şirketlerin elindeki dijital yetenekleri doğru değerlendirmesi çok önemli. Bu yeteneklerin nasıl geliştirileceği ve yeni yeteneklerin eskileri ile uyumlu çalışabilmesi için mevcut durumun iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Mevcut ve yeni planlanan ürünlerin dijital pazar değerlendirmesi de dijital dönüşümde önemli bir rol oynayacak. Yeni edinilecek teknolojilere, daha büyük stratejik hedeflere gidebilmek için bir araç olarak yaklaşmak çok daha başarılı sonuçlar doğurabilir.

2- Geniş ve Kapsamlı Bir Dijital Yol Haritası Oluşturun 

Şirketiniz için “dijital” ne anlama geliyor? Bu konunun netleşmesi yol haritasına başlanmasında önemli rol oynayacak. Devam eden projeler olsa bile şirketin başarılı olabilmesi için sıfırdan yeni bir yol haritası oluşturmak dijital dönüşüm için önemli bir adım. Yeni yol haritası ve iş modeliyle uyumlu olmayan projeleri bitirmek veya önemlerini azaltmak noktasında da cesur olmak gerekiyor. 

Yol haritasını oluştururken yeni bir iş modeli ve süreciyle şirketi başarıya taşıyacak kilit teknolojileri doğru belirlemek önem taşıyor. Mevcut çok fazla teknoloji içinden söz konusu işe yarayacakların seçimi, süreçte önemli olabilir. Doğru bir yetenek havuzu ile bilgi teknolojilerinde uzman çalışanların şirkete katılmasıyla, sağlanacak gelişimin başarısı artırılabilir. Bu destek uzman dış kaynak şirketlerden de sağlanabilir. Ancak dışarıdan destek alınsa da şirket içinde görev yapacak bilgili ve yetenekli çalışanlara mutlaka ihtiyaç olacaktır.

3- Liderlerinizin Dijital Gelişimini Sağlayın

Dijital dönüşüm için yönetici vizyonu ve liderlik çok önemli. Harvard Business Review’da yayınlanan “Başarılı Dijital Dönüşüm Stratejisinin Unsurları” başlıklı yazıda, “güçlü liderleri olmayan dijital dönüşümün geçici ve kaotik olmaya mahkum olduğu” belirtiliyor.

Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için şirket liderlerinin bulut bilgi sistemleri, IoT, sanal gerçeklik, blok zinciri gibi dijital teknolojiler konusunda bilgi sahibi olmasının önemi çok büyük. Bilinmeyen alanlarda stratejik kararlar almak her zaman zordur. Bu sebeple dijital stratejiyi oluşturmadan önce merkezdeki yöneticilerin dijital alanda gelişimini sağlamak önemli bir adım. 

Bu gelişim için Berlin, Shanghai, Silikon Vadisi, Boston veya İsrail gibi dijital dünyanın kaynak noktalarına yapılacak ziyaretler ve buralarda yapılacak çalışmalar lider yöneticilere örnek olacak. 600 milyondan fazla kullanıcısı olan, Asya’nın lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Singtel, altyapısı uzun yıllardır dijital olmasına rağmen 2011 yılında dijital bir dönüşüm çalışması başlattı. Geleneksel telekomünikasyon şirketi yapısından dijital medya şirketine dönüşmek için başlayan bu değişimin başarıya ulaşması için şirket, en üst kademe lider yöneticilerini firmanın belirgin bir etkisinin olmadığı bir ülkeye gönderdi. İlk günlerde bu ülkede bulunan lokal işyerlerinin ziyaret edilmesiyle başlayan proje, devamında dünya çapında önemli teknoloji merkezlerinde yapılan toplantılarla devam etti. Signtel Grup CEO’su Chua Sock Koong ortaya çıkan edinimleri, “Hiçbir şey dünyanın inovasyon merkezlerindeki büyük teknoloji firmaları ve küçük işletmelerin çalışmalarını izlemekten daha iyi olamaz” sözleriyle açıkladı.

Dijital teknolojilerin geliştiği ekosistemlerle bağlantı kurmak da dönüşüm için önemli adımlardan biridir. GE Dijital, kurduğu stratejik ortaklıklarla oluşturduğu güçlü bir ekosistemle, dijital dönüşümü desteklemek için çalışmalar yapıyor. “GE Digital Alliance Program” üyeleri GE Dijital kaynaklarına bu ekosistem aracılığıyla ulaşabiliyor.

4- İş Gücünüzü Dönüşüm İçin Hazırlayın

Bütün çalışanların yeteneklerinin değerlendirilmesi ve doğru yetenek özelliklerinin belirlenmesi, dijital dönüşümü destekleyerek yeni iş modellerinin katlanarak güçlenmesini sağlayabilir. Değerlendirme sonrası ihtiyaç duyulan yetenekler arasında eksik olanların tespitiyle, bu boşlukların mevcut çalışanlarca doldurulabilmesi için şirketin kendi akademisinin oluşturulması dönüşümde anahtar rol oynayabilir.

Mevcut çalışanların yeteneklerinin gelişimine rağmen eldeki kaynaklar dijital dönüşüm için yeterli gelmeyebilir. Bu noktada güncel dijital teknolojilere hakim ve gelecekte de kaynakları güçlendirecek çalışanların işe alınması faydalı olacaktır.

GE, dijital endüstriyel ekonomi alanında, yeteneklerine ihtiyaç duyulacak çalışanların eğitimi ve gelişimi amacıyla 2017 yılında “Brilliant Learning Program”ını başlattı. GE’nin akıllı fabrika (brilliant factory) stratejisi üzerine inşa edilen ve büyük veri, yazılımlar, sensörler ve robot bilimi ile desteklenen program katmanlı üretim alanına odaklanıyor. Eğitim programının öncelikli amacı GE global tedarik zincirinin çalışanlarını güçlendirmek olsa da farklı sektörlerden her seviyede görevi olan çalışanlara destek verilmesi hedefleniyor.

5- Dijital Yolculuğunuzu Sürekli Geliştirin

Bir şirketin dijital dönüşümü karmaşık ve zorlu bir yolculuk. Bu süreç bir gecede gerçekleşmiyor ve zaman içinde sürekli gelişimle desteklenmesi gerekiyor.

Dijital dönüşüm; bir projeden çok sabır, disiplin ve sürekli dikkat isteyen bir değişim biçimi. Bu dönüşümü başlatan şirketlerin CEO ve üst düzey yöneticilerinin sürekli desteği ve ilgisi olmasa şu an bulundukları yerde olmayabilirlerdi.

6- Dönüşümünüz İçin Gerçekçi Bir Bütçe Belirleyin

İşinizi makul bir yatırım yapmadan dönüştürmek neredeyse imkânsız. Gerçekçi bir bilgi teknolojileri finansmanı ise başarılı bir dijital dönüşümün temel faktörlerinden biri. İhtiyacınız olan kaynak miktarı çoğunlukla stratejik hedeflerinize bağlıdır. Bununla birlikte, ekibiniz için seçtiğiniz iş birliği modeli de önemli bir rol oynuyor. 

Şirketinizin dönüşüm adına hangi alana ve ne oranda yatırım yapacağını tespit etmek için karma küçük bir ekip oluşturmak fayda sağlayabilir. Oluşturulan ekip en fazla 90 gün içinde mevcut ve gelecek müşteri ihtiyaçları, tedarikçiler, çözüm ortakları ve hissedarların görüşlerini de dikkate alarak iş çevrenizdeki dijital gelişmelerle ilgili bir fikir sahibi olacaktır. Bu sayede iş yapınıza uygun dijital tutkunuzun belirlenmesi sağlanabilir ve bu yapıya uygun yatırımlar ve bütçeler daha gerçekçi olabilir.

Dijital dönüşüm için çalışanlarınızın alması gereken eğitimlerden, gerekli doğru teknolojilerin temini ve adaptasyon masraflarına kadar birçok alanda ortaya çıkacak farklı bütçelerin gerçekçi bir şekilde planlanması gerekir. Gelecekte ortaya çıkabilecek büyüme olasılıklarına karşı bu bütçelerin güncellenebilir olması da faydalı olacak. 

7- Dijital Dönüşüme Başlayın

Dijital dönüşüme başlamak aslında ne sanıldığı kadar kolay, ne de sanıldığı kadar zor.

Önemli olan dijital dönüşümün şirketiniz için nasıl bir yolculuk olacağına iyi bir planlama süreci çerçevesinde karar vermek ve doğru adımları aceleye getirmeden, kararlı ve mevcut kaynaklarla uyumlu biçimde atabilmek.

Dijital dönüşüm söz konusu olduğunda hiçbir şey yapmamak en büyük risk olabilir. Ayakta kalmak için dijital dönüşüme direnmek yerine değişime bir an önce adapte olmayı, hatta değişimi yaratmayı seçenler bu süreçten kazançlı çıkabilecek. 

Categories
tags