Skip to main content
Press Release

Pierwsze w Polsce laboratorium klinicznych zastosowań techniki DNP-MRS

April 22, 2016

Luty 2015 - GE Healthcare zaangażowane w stworzenie pierwszego w Polsce laboratorium klinicznych zastosowań techniki DNP-MRS - rezonansu magnetycznego razem z hiperpolaryzatorem (CNS Lab).

Zastosowana technologia (obecna na rynku zaledwie od dwóch lat, a GE jest jedyną firmą na świecie posiadającą ww. rozwiązanie), umożliwia przeprowadzanie badań do celów naukowych na człowieku. Dzięki aparatowi GE polscy naukowcy w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej,  będą mogli w nieinwazyjny dla organizmu sposób obserwować procesy metaboliczne wewnątrz ciała. Technologia pozwoli na odpowiednio wczesnym etapie wykrywać różne typy zaburzeń w organizmie, w tym schorzenia nowotworowe. W przyszłości, nie tylko wpłynie to na znacznie większe szanse dla pacjentów w wyleczeniu poważnych chorób, ale także znacząco ograniczy koszty leczenia. W całej Europie do tej pory zainstalowane były tylko trzy takie urządzenia (dwa na terenie Skandynawii, jedno w Wielkiej Brytanii). Teraz czwarte będzie dostępne w Polsce dzięki czemu nasz kraj dołączy do światowej czołówki naukowców zajmujących się tą przyszłościową oraz przyjazną dla organizmu (bo bez promieniowania) technologią.


business unit
tags