Skip to main content
Press Release

Nowoczesne techniki obrazowania GE nadzieją na skuteczną walkę z chorobami nowotworowymi

April 22, 2016

Czerwiec 2015 - John Diamond, nieżyjący już brytyjski dziennikarz i prezenter radiowo-telewizyjny, powiedział kiedyś: „Cancer is a word, not a sentence”. Choć choroby nowotworowe wciąż odciskają swoje piętno na życiu wielu ludzi, są powody by wierzyć, że medycyna poczyni wkrótce znaczne postępy w ich wykrywaniu i leczeniu. Zagadnienie to było omawiane podczas GE Healthcare Cancer Imaging Conference, która odbyła się w Polsce w dniach 12-14 czerwca. Podczas spotkania głos zabrała także Anna Kasprzak, autorka dzisiejszego wpisu i Dyrektor Generalna GE Healthcare w Polsce.

Choroby nowotworowe potrafią tragicznie naznaczyć ludzkie życie. W ten czy inny sposób nowotwór może dotknąć każdego z nas w dowolnym momencie naszego życia - pacjentów, ich rodziny i przyjaciół, a nawet nas. Choroby nowotworowe wciąż pozostają jedną z głównych przyczyn śmierci na świecie i oprócz cierpienia, jakie wywołują u osób dotkniętych tą chorobą stanowią także ogromny koszt dla społeczeństw.

Wierzę jednak, że mamy wszelkie powody, by z optymizmem patrzyć w przyszłość. Źródłem mojego optymizmu jest obrazowanie medyczne - obszar radiologii, w którym się specjalizujemy. Technologie umożliwiające wykorzystanie tej metody dają nam nadzieję na wcześniejsze wykrywanie chorób nowotworowych, dobranie odpowiednich metod leczenia, oraz podarowanie wielu lat życia w zdrowiu osobom żyjącym w gwałtownie starzejących się społeczeństwach.

Każdego roku GE Healthcare przeznacza przeszło miliard dolarów na badania i rozwój technologii medycznych kładąc przy tym szczególny nacisk na leczenie chorób nowotworowych. Jednak nasze zainteresowanie technologiami umożliwiającymi leczenie i łagodzenie skutków nowotworów nie ogranicza się do tradycyjnych metod obrazowania jak ultrasonografia, promienie rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy emisyjna tomografia pozytonowa. GE opracowuje także i dostarcza czynniki wykorzystywane w technikach obrazowania medycyny nuklearnej oraz testy w zakresie diagnostyki molekularnej pomagające w postawieniu właściwej diagnozy i określeniu stadium nowotworu.

Nie wszyscy wiedzą także, że GE odgrywa kluczową rolę w rozwoju terapii komórkowej czy immunoterapii. Już dziś pracujemy nad technologiami, dzięki którym te nowe dziedziny medycyny znajdą swoje realne zastosowanie. Pozwala to z nadzieją myśleć o leczeniu chorób nowotworowych w przyszłości. Szczególnym zainteresowaniem mediów cieszy się w ostatnim czasie immunoterapia. Dzieje się tak dlatego, gdyż istnieją powody aby przypuszczać, iż jest ona pomocna w terapii niektórych rodzajów nowotworów, których leczenie przedstawiało dotychczas znaczne trudności, na przykład różnych typów białaczek i czerniaków. W przyszłości śledzenie postępów tych nowych metod leczenia wymagać będzie szerokiej wiedzy z zakresu obrazowania medycznego.

Nasze systemy mikroskopowe wysokiej rozdzielczości wykorzystywane w badaniach prowadzonych w obszarze nauk biologicznych oraz inne narzędzia i technologie obrazowania pomagają naukowcom na całym świecie coraz głębiej wnikać w przyczyny chorób nowotworowych. Wiedza ta zaowocuje rozwojem nowych obszarów medycyny.

Konferencja zgromadziła wielu wybitnych prelegentów. Podczas spotkania omówiono szereg zagadnień, w tym postępy w diagnostyce nowotworów, których rozpoznawanie wciąż pozostaje dużym wyzwaniem dla lekarzy, znaczenie badań przesiewowych dla wczesnego rozpoznania choroby, badania przesiewowe, choroby nowotworowe u dzieci, przyszłość takich metod obrazowania jak emisyjna tomografia pozytonowa czy rezonans magnetyczny, a także wyzwania związane ze zmniejszaniem dawki promieniowania.

Przyszłość niesie ze sobą wiele poważnych wyzwań i będą one wymagały zaangażowania wszystkich uczestników sektora opieki medycznej - radiologów, lekarzy klinicznych, naukowców, decydentów, regulatorów, a także firm, które, tak jak GE Healthcare, dysponują szeroką wiedzą z zakresu biologii i doświadczeniem w realizowaniu dużych projektów z dziedziny inżynierii medycznej.


business unit
tags