Skip to main content
Press Release

GE wsparło pierwsze tego typu w Europie Centrum Badań Biomedycznych

April 25, 2016

9 października 2015 zostało otwarte Centrum Badań Biomedycznych funkcjonujące w ramach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW). GE Healthcare ma swój wkład w budowanie innowacyjności Centrum Badań Biomedycznych oraz prowadzenie badań chorób i schorzeń, które stanowią zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego.

Specjaliści z SGGW będą mogli korzystać z najnowocześniejszego rezonansu magnetycznego Discovery 750W GEM z aparatem 3T, wyposażonego w opcje spektroskopii multinuklearnej oraz tomografu komputerowego Revolution GSI z systemem do termo-ablacji współpracującego z rezonansem GE. Praca tych dwóch współpracujących urządzeń w jednym centrum badawczym jest wyjątkiem w skali Europy.

Marek Sawicki, Ministr Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z przedstawicielami władz lokalnych i SGGW miał okazję zobaczyć wynik intensywnych prac nad stworzeniem jednego najnowocześniejszych w Polsce centrów badawczych.

W ramach Centrum będą prowadzone zarówno badania podstawowe - rozwiązywanie aktualnie istotnych problemów badawczych w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych - jak też nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów  naukowych.

Technologia GE Healthcare będzie integralną częścią pracowni tomografii i rezonansu magnetycznego Centrum Badań Biomedycznych. Przyczyni się on również do stworzenia nowych wyspecjalizowanych miejsc pracy.


business unit
tags