Skip to main content
Press Release

GE støtter Statnetts avkarboniseringsmål med GEs g³-teknologi (Green Gas for Grid) i Norge

February 23, 2021
  • Nettoperatøren installerer verdens første 420 kV 63 kA GIS-anlegg med Green Gas for Grid-teknologi (g³) gassisolerte ledningsavganger og samleskinner som opererer ved -30°C
  • GEs g³ teknologi er et nytt innovativt alternativ til svovelheksafluorid (SF₆), en gass for isolasjon og svitsjing som tradisjonelt brukes i transformatorstasjonsutstyr og er den mest potente klimagassen i verden
  • GEs g³ -teknologi hjelper Statnett med å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 25 prosent innen 2025

Oslo, NORGE Februar 23, 2021 Den norske nettoperatøren Statnett har kunngjort at de vil installere verdens første 420 kilovolt (kV) 63 kiloampere (kA) GIS-anlegg med GEs Green Gas for Grid-teknologi (g³) som opererer ved -30 ° C på sin nye 420 kV transformatorstasjon på Hamang i Bærum.

Dette gjør Norge til det åttende landet i Europa som implementerer teknologien g³ (uttales «g-cubed»), et nytt innovativt alternativ til svovelheksafluorid (SF₆), en isolasjons- og koblingsgass som tradisjonelt brukes i utstyr til høyspentstasjoner. SF₆ er identifisert som verdens mest potente klimagass i Kyoto-protokollen fra 1997, og anslås til å bidra med 23 500 ganger mer utslipp enn CO₂, hvis den lekker ut, og kan forbli i atmosfæren i opptil 3200 år.

«Som eier av transmisjonsnettet i Norge, ønsker vi å være en bidragsyter for å redusere klimaavtrykket vårt, og SF₆-gass er den største direkte enkeltkilden til våre klimautslipp,» sier Guilhem Blanchet, ansvarlig for GIS-teknologi i Statnett. «Selv om det føres nøye kontroll over bruken av SF₆-gass, forekommer det naturlige lekkasjer fra anleggene. Vi har som mål å redusere våre utslipp med 25% innen 2025, og ved å benytte GE's teknologi på GIS-anlegget ved nye Hamang transformatorstasjon, tar vi et viktig skritt for å nå dette målet.»

«g³ er en del av GEs bredere innsats for å hjelpe den elektriske overførings- og distribusjons industrien med å redusere klimagassutslippene. Til sammen unngår Statnett og 21 andre tilbydere i Europa å installere mer enn 1 million tonn CO₂ ekvivalenter ved å ta i bruk g³. Det tilsvarer å fjerne ca. 476.000 bensindrevne biler fra veien i ett år,» sier Bertrand Portal, g³ Product Manager hos GEs Grid Solutions.

GIS-anlegg fra åtte operatører av viktige sentralnett i Europa vil stå for to tredjedeler av denne reduksjonen.  Statnett alene forventes å unngå installasjon av ca. 24.000 tonn CO₂-ekvivalenter i det norske nettet.

g³ er identifisert som et alternativ til SF6 for bruk i høyspentutstyr i en rapport publisert av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) i Oktober 2019. Dette ble bekreftet av EU-kommisjonen i en lignende rapport publisert i september 2020, som konkluderte med at dette er kostnadseffektive, teknisk gjennomførbare og energieffektive alternativer til SF₆. EU la også vekt på det at g³, i motsetning til andre SF₆-alternativer for 145kV, er løsningen når det er begrenset med plass, siden g³ -produkter er kompakte på samme måte som tradisjonelt SF₆-utstyr.

g³ produkter har også en mye mindre innvirkning på miljøet i løpet av levetiden sammenlignet med andre løsninger, ifølge livssyklusvurderinger (LCA-er), basert på internasjonale ISO 14040/14044 standarder.

For ytterligere å støtte Norges overgang til SF₆-alternativer, vil GEs Grid Solutions delta i Norges uavhengige forskningsinstitutt Sintef sin studie på alternative gasser.

GEs nye og innovative g³-teknologi er en kulminasjon av et tiår med forskning og utvikling av teamene i Frankrike, Tyskland og Sveits i samarbeid med 3M Company. g³-produkter er tilgjengelige for live tank kretsbrytere og gassisolerte trafostasjoner (GIS) opptil 145 kV og gassisolerte ledninger (GIL) opp til 420 kV. En g³ 420 kV gassisolert effektbryter for transformatorstasjoner er under utvikling med økonomisk støtte fra EU som en del av LIFE-programmet.

For å finne ut mer om GEs høyspent g³ transformatorstasjonsutstyr, besøk GEs nettside eller utforsk dens interaktive bruksområder her.

For informasjon om GEs EU-finansierte LifeGRID-prosjekt, klikk her. For detaljer om EUs LIFE-program og g³ prosjekt for transformatoreffektbrytere LIFE18 CCM/FR/001096 LIFE GRID, klikk her.

###

Merknader til redaktøren
Gassisolerte ledninger (GIL) fungerer som forbindelser mellom gassisolerte systemers (GIS) koblingsutstyr og transformatorer eller luftledninger. Samleskinner fungerer som forbindelser mellom koblingsfelt i  et GIS-system.

Om Statnett
Statnett bygger, eier, vedlikeholder og driver det sentrale strømnettet i Norge og eier ca 150 transformatorstasjoner og ca 12 000 km luftledning.. Statnetts oppgave er å sørge for balanse mellom forbruk og produksjon og sikre kontinuerlig trygg strømforsyning. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Om GE’s Grid Solutions
Grid Solutions, en GE Renewable Energy-virksomhet, betjener kunder globalt og har over 13 000 ansatte i ca. 70 land. Grid Solutions hjelper bedrifter og industri til å effektivt overføre elektrisitet fra produksjonsstedet til forbrukerpunktet, og hjelper til med å maksimere nettets pålitelighet, effektivitet og robusthet. For mer informasjon om GE Renewable Energy sin Grid Solutions-virksomhet, besøk www.gegridsolutions.com.

For media inquiries, please contact:

Hanne Gudding
Communications Department
Statnett
[email protected]
Allison J. Cohen
External Communications Leader
GE Renewable Energy, Grid Solutions
+972 54 729 9742
[email protected]

business unit
tags