Skip to main content
Press Release

GE og Hitachi ABB Power Grids signerer en banebrytende avtale for å redusere miljøpåvirkning i elektrisitetsforsyningen

April 21, 2021
  • For første gang i bransjen har to globale ledere innen kraftteknologi inngått en ikke-eksklusiv krysslisensieringsavtale som gjør at de kan utvide utvalget sitt av høyspenningsutstyr ved å bruke et revolusjonerende alternativ til svovelheksafluorid (SF₆).
  • SF₆, en isolasjons- og koblinggass som ofte brukes i høyspenningsutstyr, er en sterk drivhusgass
  • Denne historiske avtalen som ble kunngjort like før Earth Day 2021, vil gjøre det mulig for koblingsanlegg å akselerere reduksjonen av klimagassutslipp

Paris, FRANKRIKE, og Zürich, SVEITS, 21. April 2021 – GE Renewable Energy's Grid Solutions business (NYSE: GE) og Hitachi ABB Power Grids Ltd. kunngjorde i dag en ikke-eksklusiv krysslisensieringsavtale knyttet til bruken av en alternativ gass til svovelheksafluorid (SF₆) brukt i høyspenningsutstyr. Denne fluornitrilbaserte gassblandingen har en betydelig redusert innvirkning på miljøet sammenlignet med SF₆.

I henhold til denne banebrytende avtalen mellom to globale ledere innen kraftteknologi, som ble kunngjort like før Earth Day 2021, vil begge selskapene dele komplementære immaterielle eiendeler relatert til deres respektive SF₆-frie løsninger. Dette vil bidra til å akselerere bruken av fluoronitrilbasert miljøeffektiv isolasjons- og koblinggass i høyspentutstyr som et alternativ til SF₆. En nylig rapport fra EU-kommisjonen konkluderte med at fluorinitrilbaserte gassblandinger kan være det eneste islolasjons- og koblingsgassalternativet til SF₆ når plass er en begrensning.

Dagens historiske avtale baner vei for en standard SF₆-fri løsning for høyspenningsutstyr de neste årene. Dette vil gjøre det mulig for anlegg og industrier å akselerere reduksjonen av klimagassutslipp, samtidig som det legger til rette for deres evne til å planlegge, så vel som drifte og vedlikeholde nettverkene sine takket være standardiserte tjenester og bruk av samme ekstrautstyr.

I nesten et halvt århundre har SF₆-gass vært normen i kraftoverførings- og distribusjonsindustrien på grunn av dens unike fysiske egenskaper. Det er imidlertid en klimagass som bidrar til global oppvarming hvis den lekker ut. Av denne grunn har GE og Hitachi ABB Power Grids investert i utvikling av bedre alternativer til SF₆.

«Elektrisitetsforsyningsselskaper blir stadig mer oppmerksomme på sine miljøavtrykk og innvirkningen det har på lokalsamfunnene og verden rundt dem. Dagens revolusjonerende avtale forsterker vårt engasjement for å hjelpe våre kunder med å redusere klimagassutslippene,» sa Heiner Markhoff, administrerende direktør i GEs Grid Solutions. «GE var avgjørende i utviklingen av denne fluoronitrilbaserte gassen, som vi ga navnet , og deretter utviklet vi et bredt SF₆-fritt produktsortiment. Våre SF₆-frie produkter har vært tilgjengelig på markedet siden 2015 og har samme kompakthet og ytelse som tradisjonelt SF₆-utstyr,» la han til.

«Som en del av vår satsing mot en karbonnøytral fremtid og akselerasjon av energiomstillingen, har vi valgt å jobbe mot en standardløsning for å imøtekomme kundenes behov gjennom denne krysslisensieringsavtalen,» sa Markus Heimbach, administrerende direktør i High Voltage Products business i Hitachi ABB Power Grids. «Som en leder innen teknologi har vi alltid vært i fronten av gassisolert koblingutstyr (GIS) som ble en viktig faktor for urbanisering og installerte den aller første SF₆-frie GIS som betydelig reduserer karbonavtrykket,» la han til.

De to selskapene vil holde produktutviklingen, produksjonen, salgs-, markedsførings- og serviceaktiviteten av gassløsningene deres helt uavhengige. Hvert selskap vil hver for seg fortsette å gi og sette vilkår for lisenser til sine respektive immaterielle rettigheter og dermed bevare det grunnleggende mangfoldet av leverandører i bransjen og rettferdig konkurranse.

###

Om GE’s Grid Solutions
rid Solutions, en GE Renewable Energy virksomhet, betjener kunder globalt med over 13 000 ansatte i ca. 70 land. Grid Solutions forsyner kraftanlegg og kraftkrevende industrier over hele verden med utstyr, systemer og tjenester for å føre strøm pålitelig og effektivt fra der den genereres fram til sluttbrukerne. Grid Solutions er fokusert på å adressere utfordringene i energioverføringen ved å muliggjøre en sikker og pålitelig tilkobling av fornybare og distribuerte energiressurser til nettet. For mer informasjon om GE Grid Solutions, gå til  www.gegridsolutions.com.

Om GEs g³
GEs alternativ til SF₆ er g³ isolasjons- og koblingsgass, som representerer høydepunktet av et tiår med forskning og utvikling av teamene i Frankrike, Tyskland og Sveits i samarbeid med 3M Company. G³-gassblandingen er basert på karbondioksid, oksygen og 3M™ Novec™ 4710 dielektrisk væske fra 3Ms fluoronitril-familie. Fluoronitril ble identifisert av FoU-eksperter som det mest egnede tilsetningsstoffet til CO₂ og O₂ for å oppnå den miljøfordelen de ønsker å oppnå med et alternativ til SF₆, uten å gå på bekostning av utstyrets tekniske ytelse og fotavtrykk. Som et resultat, er det globale oppvarmingspotensialet (GWP) for GEs g³-gass mer enn 99 % lavere sammenlignet med SF₆. Når det gjelder teknisk ytelse, gir høyspenningsutstyr med g³ ikke bare samme ytelse som SF₆-produkter, de har også samme dimensjonale fotavtrykk sammenlignet med SF₆-utstyr og fungerer under samme omgivelseforhold (ned til -30°C).

GEs g³-gassisolerte produkter er nå tilgjengelig for strømbrytere og gassisolerte koblingsanlegg (GIS) på opptil 145 kV, samt gassisolerte ledninger (GIL) opp til 420 kV. En g³ 420 kV gassisolert transformatorbryter er under utvikling med økonomisk støtte fra EU som en del av LIFE-programmet. I dag har 23 ledende elektriske anlegg allerede tatt i bruk GEs g³-isolert utstyr for høyspenningsnettet sitt og unngår at det legges til mer enn en million tonn CO₂-ekvivalenter til nettet. Det tilsvarer å fjerne ca. 476.000 bensindrevne biler fra veien i ett år.

Mer om g³:

g³ - SF₆-frie løsninger (gegridsolutions.com)

Mer om g³-utvikling, GEs fluoronitrilbaserte gassblanding:

På jakt etter en SF₆-erstatning | Think Grid (think-grid.org

For media inquiries, please contact:

Allison J. Cohen
Grid Solutions, External Communications Manager
GE Renewable Energy
+972 54 7299742
[email protected]

business unit
tags